TheaterEncyclopedie: Theaterkalender

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Theaterkalender geeft een dagelijks overzicht van historische theatergebeurtenissen. De lijst van gebeurtenissen wordt (op deze pagina) op de TE in CSV-formaat ingevoerd. De informatie wordt publiekelijk in gestructureerd formaat (XML) beschikbaar gesteld via de API en is te "query-en" (filteren).

Voorbeeld van het formaat van de invoer van data:

Gui, Dag, Maand, Gebeurtenis, Link
G-0001, 1, januari, "Nieuwjaarsdag, een jaarlijks terugkerende première voor en door iedereen!", https://www.theaterencyclopedie.nl/
G-0002, 31, juli, "Midzomernachtsparade, een theateroptocht in het holst van de nacht.", https://www.theaterencyclopedie.nl/
G-0003, 31, december, "Oudejaarsdag, een jaarlijks terugkerende finale voor en door iedereen!", https://www.theaterencyclopedie.nl/

Deze gegevens worden via deze pagina ge-edit. Nu gebeurt dat nog via de "bron-tekst"-editor, maar het is eventueel ook mogelijk hiervoor een formulier te maken.

Zie voorbeeld: Gegevens op deze pagina via eigen ad-hoc API (alléén compleet overzicht in CSV-formaat).

Presentatie gegevens op de TE

Een (ongefilterd) totaal-overzicht kan rechtstreeks worden weergegeven via een call naar de ad-hoc api:

Gui Dag Maand Gebeurtenis Link
G-0001 1 januari Nieuwjaarsdag, een jaarlijks terugkerende première voor en door iedereen! https://www.theaterencyclopedie.nl/
G-0002 31 juli Midzomernachtsparade, een theateroptocht in het holst van de nacht. https://www.theaterencyclopedie.nl/
G-0003 31 december Oudejaarsdag, een jaarlijks terugkerende finale voor en door iedereen! httsp://www.theaterencyclopedie.nl/


Gegevens opslaan in semantische database

Om gegevens gefilterd weer te geven is het nodig deze in de semantische database op te slaan, waarna ze zowel intern als extern via de semantic-API ge-query-d kunnen worden.


Voorbeeld: totaaloverzicht via semantische query:

 HeeftGuiValtOpDagValtInMaandBeschrijvingGebeurtenisLink
TheaterkalenderG-000231juliMidzomernachtsparade, een theateroptocht in het holst van de nacht.
TheaterkalenderG-00011januariNieuwjaarsdag, een jaarlijks terugkerende première voor en door iedereen!
TheaterkalenderG-000331decemberOudejaarsdag, een jaarlijks terugkerende finale voor en door iedereen!

Er kan nu gefilterd worden op "vandaag" (voorbeeld niet uitgewerkt):

  • Dag: 1
  • Maand: oktober

Of een ander selectie-conditie, bijvoorbeeld een maand (voorbeeld niet uitgewerkt):

  • Vorige maand: september
  • Volgende maand: november

Voorbeeld in de vorm van een lijst van gebeurtenissen op dag 31:

Semantic API

Gegevens zijn in gestructureerd formaat beschikbaar via de semantische API:

https://theaterencyclopedie.nl/w
/api.php
?action=askargs
&conditions=IsGebeurtenisIn::TheaterEncyclopedie:Theaterkalender
&printouts=ValtOpDag|ValtInMaand|BeschrijvingGebeurtenis
&parameters=
&format=xml

Voorbeeld in xml-formaat: link naar api