Formulier:Multimedia

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is het formulier "Multimedia". Hiermee kunt u pagina's aanmaken en bewerken met Audiovisuele inhoud. Deze pagina's bevinden zich in de de naamruimte "Audiovisueel:". (of kortweg "av:"). Audiovisuals pagina's zijn geen gewone wikipagina's: met deze pagina importeert u een AV-bestand (incl. beschikbare meta-gegevens) uit de Productiedatabase van de Theatercollectie en kunt u een beschrijving daaraan toevoegen.

Om een pagina aan te maken via dit formulier typt u de paginanaam hieronder in. De naam van een pagina moet worden opgebouwd uit een drietal elementen: een titel (veelal van het liedje of de voorstelling), context (uitvoerende of soort inhoud, zoals lied/registratie/interview) en de Reproductiecode, met de volgende opmaak:
<Titel> - <Context> (<Repro-code>)

Voorbeelden:

  • Op hoop van zegen - Hoorspel 1928 (Repro-XXXX)
  • Het is over - Conny Stuart (Repro-XXXX)
  • Wobbewaf - Interview Jos Brink en Frank Sanders (Repro-XXXX)

Als een pagina met die naam al bestaat, krijgt u het bewerkingsscherm te zien en kunt u die pagina via een formulier bewerken.