Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Bertolt-Brecht.jpg

NaamBertolt Brecht
Volledige naamEugen Berthold Friedrich (Bertolt) Brecht
Geboortedatum10 februari 1898
Geboorteplaats Augsburg
Overlijdensdatum14 augustus 1956
Overlijdensplaats Berlijn
BeroepSchrijver
DisciplineToneel
Externe databases:
DBNL
IMDb
IBDb
VIAF

Bertolt Brecht (1898 — 1956) was een Duits dichter, schrijver, toneelschrijver, regisseur en literatuurcriticus. Zijn werk was sterk politiek geëngageerd. Brecht wordt gezien als de grondlegger van het episch theater. Hij werkte veel samen met de componisten Hanns Eisler en Kurt Weill. In 1933 vluchtte Bertolt Brecht uit Duitsland en kwam na omzwervingen in de Verenigde Staten terecht. Hier zou hij later vervolgd worden wegens anti-Amerikaanse activiteiten, waarna hij vertrok naar Oost-Berlijn.

Jeugd

Bertolt Brecht wordt als zoon van Berthold Friedrich en Sofie Brecht (geboren Brezing) geboren. Hij komt uit een welgestelde familie. Zijn vader is directeur van een papierfabriek. In zijn jeugd is hij teruggetrokken en ziekelijk. De jonge Brecht wordt Eugen genoemd, de roepnaam Bertolt of Berthold kiest hij zelf pas later. Na de lagere school (Volksschule) bezoekt hij het Realgymnasium in Augsburg, dat hij in 1917 met een Notabitur afsluit. Op school is hij actief in het schooltoneel en in die tijd – op jonge leeftijd – is hij een kritisch theatermaker. Tijdens zijn optredens bekritiseert hij de Eerste Wereldoorlog, die aan de gang is. In een opstel over Horatius' vers "Dulce et decorum est pro patria mori" ("Het is zoet en gepast om voor het vaderland te sterven")(Carmina III / II, 13) noemt hij dit "Zweckpropaganda". De soldaten, waar Duitsland zo trots op is, noemt Brecht hersenloos kanonnenvlees ("Hohlköpfe") geleid door oorlogspropaganda. Brecht ziet er niets moois aan om te sterven voor volk en vaderland, zoals de jonge soldaten wordt voorgehouden. Voor dit opstel wordt hij bijna van school gezet, alleen de maatschappelijke positie van zijn vader en de tussenkomst van zijn godsdienstleraar verhinderen dat.

Studietijd

Na de middelbare school kiest Brecht aanvankelijk voor een serieuze carrière. In 1917 gaat hij natuurkunde, medicijnen en literatuur studeren aan de Ludwig Maximilian Universiteit in München. Al na één jaar moet hij zijn studies afbreken om te dienen in het leger: hij moet dienst doen als verpleger in een Augsburgs lazaret. De Eerste Wereldoorlog is een traumatische ervaring voor Brecht, die helemaal niets voelt voor geweld of een eredood. De thematiek van mensen die zomaar beslissen over het leven van anderen, zal later regelmatig terugkomen in zijn werk. Na de oorlog keert hij niet terug naar de universiteit. Brecht is vast van plan van de wereld een betere plek te maken, een plek met meer harmonie en naastenliefde. Theater lijkt hem daar – gegeven zijn talenten – de beste plaats voor.

Liefdes

In 1918 leert hij zijn eerste liefde Paula Banholzer kennen, die in 1919 zijn zoon Frank ter wereld brengt (Frank zal in 1943 tijdens een bioscoopbrand omkomen aan het oostfront in Rusland). De liefde tussen Banholzer en Brecht bekoelt al snel. In 1922 trouwt hij met toneelspeelster en zangeres Marianne Zoff, samen krijgen ze in 1923 een dochter: Hanne. In 1924 wordt zijn derde kind geboren: Stefan, niet bij zijn vrouw Marianne Zoff maar bij zijn minnares Helene Weigel die hij in 1923 heeft leren kennen. In 1927 scheiden Brecht en Zoff en trouwt hij Weigel, de rest van Brechts leven blijven zij bij elkaar. In 1929 wordt Brechts vierde kind Barbara geboren.

Aanvang carrière en politiek

In 1920 sluit Bertolt Brecht vriendschap met de in die tijd bekende Duitse cabaretier Karl Valentin. Vanaf die tijd reist Brecht regelmatig van Augsburg naar Berlijn om een netwerk in de toneelwereld op te bouwen. In 1924 verhuizen de Brechts naar Berlijn, in die tijd het culturele middelpunt van Europa. Al direct in dat jaar regisseert hij zijn eerste stuk in het Max Reinhardt Theater. De tweede helft van de jaren twintig kunnen we zien als de periode van politieke bewustwording van Brecht. Hoewel hij nooit lid zal worden van enige partij, wordt hij gegrepen door het communisme. Zijn werk komt meer en meer in het teken van de politiek te staan. In diezelfde periode (vanaf 1926) ontwikkelt Brecht zich richting het episch theater, een vorm van theater waarin een vertelling centraal staat.

Episch theater

Brecht geeft zijn eigen invulling aan het episch theater. Hij wil zijn publiek aan het denken zetten. In zijn werk staat niet de emotie centraal, maar de ratio. Brecht wil niet dat zijn publiek zich gepassioneerd laat meeslepen door een verhaal, hij wil hen vooral laten nadenken over en bewust maken van menselijke en maatschappelijke verhoudingen. In de gedachte van Brecht zijn mensen vooral een product van de menselijke verhoudingen, de maatschappij. Omdat mensen de maatschappij zelf maken, kunnen ze die ook veranderen. De mensen worden geboren in van hun wil onafhankelijke verhoudingen, maar schrijven op hun beurt wel geschiedenis. Met het episch theater wil Brecht maatschappelijke, en dus ook menselijke, relaties in hun realiteit en ruwheid tonen. Hij wil niet een van de werkelijkheid losstaande realiteit creëren door zaken zoals zaal- en lichteffecten, een te grote inleving. Hij wil wel vragen stellen bij de zich ontwikkelende gebeurtenissen, zowel op theatraal als maatschappelijk vlak.

Samenwerking met Kurt Weill

Voor de ontwikkeling van het episch theater was de samenwerking met de componist Kurt Weill van groot belang. Beiden delen dezelfde mening: theater moet en kan een rol spelen in de maatschappij, het kan meer zijn dan vermaak.

Verfremdungseffekt

Monument voor Bertolt Brecht bij het Theater am Schiffbauerdamm in Berlijn.

Omdat Brecht niet wil dat zijn publiek te zeer emotioneel opgaat in zijn theater, creëert hij de theorie van de vervreemding (Verfremdungseffekt). Hij bereikt die vervreemding door allerlei technieken toe te passen. Zo ontdoet hij de opeenvolging van scènes van elke logica (de opeenvolging van scènes doet er niet toe) en laat hij decors veranderen voor de ogen van het publiek. Daarmee is het voortdurend duidelijk dat ze naar toneel kijken. Ook moeten de spelers bewust afstand houden van hun rol, ze mogen zich niet te zeer inleven. In tegenstelling tot method acting (bekend uit de VS en ontwikkeld door Lee Strasberg) stellen Brechts spelers zich afstandelijk op en analyseren hun rol of de situatie zo nu en dan, waarbij ze het publiek direct aanspreken. Ook maakt hij regelmatig gebruik van een verteller die tussen scènes door de situatie op het toneel beschouwt, verduidelijkt en vragen opwerpt. Al deze technieken zijn op zich niet nieuw: de verteller is een moderne toepassing van het koor in de Griekse tragedies en Brecht haalde voor andere Verfremdungstechnieken zijn inspiratie uit de commedia dell' arte en het Oosterse theater. Zijn grote verdienste is dat hij deze technieken met een revolutionair doel toepaste.

Inzicht

Met zijn stukken wil Brecht ons een spiegel voorhouden, hij wil de maatschappelijke structuur zichtbaar maken en laten zien dat die niet onveranderlijk is. Als we dat willen, kunnen we een betere, meer rechtvaardige wereld maken. Stukje bij beetje, door het creëren van inzicht, streeft Brecht een maatschappelijke omwenteling of vreedzame revolutie na. Zijn werk wordt in die tijd sterk beïnvloed door de ideeën van Marx en Hegel, de revolutie die hij nastreefde was er dan ook een naar communistische snit.

Driestuiveropera

In 1928 vindt de première van de Driestuiveropera plaats, een bewerking van een Engelse opera uit de 18e eeuw (The Beggar's Opera). Brecht bewerkt de opera geheel naar eigen smaak, de muziek is van Kurt Weill. Met de Driestuiveropera behaalt Brecht een van zijn grootste successen – een succes dat ook daarna in Duitsland zelden meer is geëvenaard. De Driestuiveropera is een zeer maatschappijkritisch stuk waarin maatschappelijke verhoudingen aan de kaak worden gesteld. Brecht geeft af op de kloof tussen arm en rijk, de burgermansmoraal, corruptie en de vruchteloze pogingen van mensen om naar het goede te streven. Bekende zin uit de opera: 'Eerst komt het vreten, dan pas de moraal'.

Vlucht uit Duitsland

Begin 1933, de bloeitijd van het nationaalsocialisme, wordt de opvoering van Brechts stuk 'De Maatregel' ruw verstoord door de politie. De organisatoren, waaronder Brecht, worden vervolgd wegens hoogverraad. Op 28 februari 1933, één dag nadat de Reichstag deels in vlammen is opgegaan, verlaten Brecht, zijn familie en vrienden Berlijn en vluchten naar Skovsbostrand in Denemarken. Hier zal Brecht vijf jaar blijven. In mei 1933 worden de werken van Brecht in Duitsland tot verboden literatuur verklaard, ze vallen ten prooi aan de boekverbranding.

Ballingschap in Denemarken

Hoewel hij tijdens zijn ballingschap een aantal van zijn beste stukken schrijft en opvoert, heeft Brecht die tijd gezien als de moeilijkste van zijn leven. Brecht, de man die naar een revolutie streefde, staat machteloos langs de zijlijn. In 1938 maakt hij het stuk 'Het leven van Galilei', dit stuk gaat over de grote natuurkundige die onder bedreiging van marteling door de inquisitie zijn theorie over de beweging van de aarde (rond de zon) herroept. Brecht heeft zich ongetwijfeld kunnen inleven in mensen die onder druk van de maatschappij hun ideeën moeten opgeven. In deze periode die deels samen viel met de tijd van de Showprocessen in de Sovjet-Unie, waarin Stalin duizenden onschuldige partijleden willekeurig veroordeelde tot de kampen of erger, stelde hij zich op achter het Stalinisme. Brecht vertolkte zijn mening over deze slachtoffers aan de filosoof Sidney Hook: "Hoe onschuldiger ze zijn, des te meer hebben ze de dood verdiend."

Puntila

In 1939 verlaat Brecht Denemarken, hij woont een jaar vlakbij Stockholm en vertrekt in mei 1940 naar Helsinki. Gedurende zijn ballingschap uit Brecht in zijn stukken nooit expliciet kritiek op de overheid, de staat of de maatschappij. Voor de goede verstaander is die kritiek echter nog steeds aanwezig. Maar door zijn ervaringen in Duitsland is hij voorzichtiger geworden, hij is niet van zins een martelaar te worden. De thema's zijn nog steeds dezelfde, maar hij pakt ze subtieler aan, in een kleinere setting. In de zomer van 1940 schrijft Brecht het stuk 'Puntila' – over de goede en de slechte mens, verenigd in één persoon. Het stuk gaat over de verhouding tussen meerderen en minderen, de rol die iedereen moet spelen en uiteindelijk vrijwillig speelt en over wederzijdse uitbuiting. De protagonist Puntila is een rijke grootgrondbezitter, nuchter is hij een keiharde zakenman die zich aan niets of niemand wat gelegen laat liggen. Maar aangeschoten is hij de goedheid zelve, een man die lieveheersbeestjes terugzet op het gras. Een aloud thema dat we kennen uit Goethes Faust. De antagonist Matti is de chauffeur en daarmee ondergeschikte van Puntila. In nuchtere toestand gedraagt Puntila zich honds tegenover Matti, Matti gedraagt zich onderdanig. Eenmaal dronken ziet Puntila Matti als gelijke, zijn grote vriend. Waardeert Matti dat? Nee, Matti is berekenend en probeert misbruik te maken van zijn baas. Dat is een omslag in de stukken van Brecht: we zien hier niet één goede en één slechte partij maar twee slechten die beiden proberen gebruik te maken van elkaar zodra de situatie dat toelaat. Brechts stuk was de inspiratiebron voor Paul Dessau tot het componeren van zijn opera Puntila (1957-1958).

In de Verenigde Staten

In 1941 reist Brecht naar Vladivostok om daarna per schip te vertrekken naar de Verenigde Staten, waar hij zijn intrek neemt in Santa Monica, vlak bij Hollywood. Hij wil er gaan werken als scenarioschrijver, maar van dat plan komt niet veel terecht. Brecht is verbijsterd over de gemakzucht van de Amerikanen, ze zitten helemaal niet te wachten op kritische of politieke stukken, maar zijn in Brechts ogen slechts op zoek naar plat vermaak. Brecht voelt zich – in zijn eigen woorden – een leraar zonder leerlingen. In Amerika wordt welgeteld één stuk van Brecht opgevoerd in 1943: 'Het leven van Galilei', dat hij samen met Charles Laughton vertaalt. Laughton zal ook de hoofdrol in het stuk spelen.

Vervolging als communist

Na de Tweede Wereldoorlog staat Amerika aan de vooravond van de Koude Oorlog, communisten worden als verdacht en anti-Amerikaans gezien. Brecht wordt al snel als communist bestempeld en als zodanig vervolgd. In oktober 1947 moet hij voor de Commissie voor Anti-Amerikaanse Activiteiten verschijnen. De dag na het verhoor – de dag van de première van 'Het leven van Galilei' in New York – verlaat Brecht de Verenigde Staten en vestigt zich in het Zwitserse Zürich. Eigenlijk wil hij naar Duitsland, maar dit land weigert hem de toegang. Noodgedwongen blijft hij een jaar in Zürich.

Naar Oost-Berlijn

Begin 1949 vertrekt Brecht met een Tsjechisch paspoort via Praag naar Oost-Berlijn. Hij neemt zijn intrek in het huis dat later bekend wordt als het Brechthuis in de wijk Weißensee. In Oost-Berlijn leeft hij een rustig en relatief luxe leven. In het jaar van aankomst richt hij samen met zijn vrouw Helene Weigel het Berliner Ensemble op. Ook pakt hij de draad als theatermaker weer op. Zijn stukken worden zo nu en dan opgevoerd in steden buiten de DDR. Die opvoeringen buiten de DDR leiden weer tot spanningen in de DDR zelf, hij krijgt te maken met de censuur van het Oostblok en ziet enkele van zijn stukken afgekeurd worden. Later zal Brecht zeggen dat hij door het Westen gebruikt is.

Laatste levensjaren

In zijn laatste levensjaren houdt Brecht zich vooral bezig met het stimuleren van in zijn ogen getalenteerde schrijvers en toneelspelers. In Oost-Berlijn verhuist hij nog één keer, naar de Chausseestraat direct naast het kerkhof waar hij na zijn dood in 1956 begraven wordt. Vlak voor zijn dood mag hij – in 1955 – nog de Stalin-Vredesprijs in ontvangst nemen. Bertolt Brecht sterft in 1956 op 58-jarige leeftijd aan een hartinfarct, zijn vrouw Helene Weigel overlijdt in 1971.

Na zijn dood

Tot in de jaren '60 blijven de stukken van Brecht in een aantal landen verboden of omstreden. Daar is anno 2008 geen sprake meer van. In de Chausseestraat, zijn laatste woonplaats, werd in 1989 een monument voor Brecht opgericht. Veel informatie over Brecht (stukken, dagboeken etc. ) is vandaag de dag te vinden in het Bertolt Brecht Archief, eigendom van de Akademie der Künste in Berlijn. Dit archief bevat een schat aan informatie en wordt veel gebruikt door Brecht-onderzoekers. Een aantal opera's, toneelstukken, liederen, boeken en gedichten van Brecht zijn nog steeds verkrijgbaar en hier en daar worden zijn stukken nog steeds opgevoerd. De thematiek is in veel gevallen ook vandaag nog actueel. Veel werk is vertaald in meerdere talen, maar lang niet alles. Voor de meer onbekende stukken kunnen belangstellenden alleen nog bij een antiquariaat terecht.

Aandacht voor Brecht in Nederland

In 1998 verscheen het boek Het gevoel heeft verstand gekregen - Brecht in Nederland.

In boekenstad Deventer vond van 25 tot en met 29 januari 2008 het eerste Bertolt Brecht Festival plaats. Op meerdere locaties in de stad werden lezingen verzorgd en kon men genieten van theaterproducties en filmvoorstellingen. De workshop 'Strijdliederen zingen' en optredens van artiesten behoorden tot de hoogtepunten. Ook in februari 2009 is in Deventer een Brecht Festival georganiseerd met onder andere een speciaal voor de gelegenheid gemaakt programma van het Willem Breuker Collectief. Naar verwachting wordt het festival een terugkerende gebeurtenis.


Bertolt Brecht heeft bijgedragen aan 270 productie(s).

Bertolt Brecht heeft gewerkt in de volgende functies:


Het gehele overzicht van voorstellingen waaraan Bertolt Brecht heeft meegewerkt, voor zover geregistreerd in de Theaterencyclopedie:

NB: Bij de carrièreoverzichten zijn de voorstellingen gekoppeld aan de premièredatum. Het kan echter voorkomen dat personen niet aan de première meewerkten, maar pas later bij de voorstelling betrokken raakten.

Curriculum Vitae Theatrum
Productie Functie Producent Seizoen Premièredatum In regie van
Die Dreigroschenoper - Kurt Weill/Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) Oost-Nederlandsch Tooneel 1929/1930 2 oktober 1929
Driestuiversopera Auteur (schrijver libretto, scenario) N.V. Amsterdamsche Tooneelvereeniging (1932-1938) 1933/1934 5 mei 1934 August Defresne
Die Dreigroschenoper - Kurt Weill/Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) N.V. Het Residentie Tooneel 1946/1947 14 september 1946 Johan de Meester jr.
Moeder Courage en haar kinderen Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Rotterdams Toneel 1950/1951 23 december 1950 Ruth Berlau
Mijnheer Puntila en zijn knecht Matti Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Theater 1957/1958 21 september 1957 Richard Flink
De geweren van vrouw Carrar Auteur (schrijver libretto, scenario) Amsterdamsche Studenten Toneelvereeniging 1957/1958 24 april 1958 Peter Oosthoek
De goede mens van Sezuan Auteur (schrijver libretto, scenario) De Haagsche Comedie 1957/1958 26 april 1958 Joris Diels
Rechtspraak Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Puck 1960/1961 22 januari 1961 Walter Kous
De zwarte schoenen Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Puck 1960/1961 22 januari 1961 Walter Kous
Het kruis van krijt Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Puck 1960/1961 22 januari 1961 Walter Kous
De Joodse vrouw Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Puck 1960/1961 22 januari 1961 Walter Kous
De spion Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Puck 1960/1961 22 januari 1961 Walter Kous
Arbeidsvitaminen Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Puck 1960/1961 22 januari 1961 Walter Kous
Furcht und Elend des Dritten Reiches: Das Kreidekreuz Auteur (schrijver libretto, scenario) Kammerspiele Düsseldorf 1960/1961 15 april 1961 Hansjürg Utzerath
Furcht und Elend des Dritten Reiches: Die jüdische Frau Auteur (schrijver libretto, scenario) Kammerspiele Düsseldorf 1960/1961 15 april 1961 Hansjürg Utzerath
Furcht und Elend des Dritten Reiches: Mahnwort Auteur (schrijver libretto, scenario) Kammerspiele Düsseldorf 1960/1961 15 april 1961 Hansjürg Utzerath
Furcht und Elend des Dritten Reiches: Volksbefragung Auteur (schrijver libretto, scenario) Kammerspiele Düsseldorf 1960/1961 15 april 1961 Hansjürg Utzerath
Furcht und Elend des Dritten Reiches: Der Spitzel Auteur (schrijver libretto, scenario) Kammerspiele Düsseldorf 1960/1961 15 april 1961 Hansjürg Utzerath
Furcht und Elend des Dritten Reiches: Rechtsfindung Auteur (schrijver libretto, scenario) Kammerspiele Düsseldorf 1960/1961 15 april 1961 Hansjürg Utzerath
De Kaukasische krijtkring Auteur (schrijver libretto, scenario) Holland Festival 1960/1961 15 juni 1961 Richard Flink
De Kaukasische krijtkring Auteur (schrijver libretto, scenario) Koninklijke Nederlandse Schouwburg 1960/1961 27 juni 1961 Fred Engelen
De weerstaanbare opkomst van Arturo Ui Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Theater 1961/1962 25 november 1961 Robert de Vries
Stenen jungle Auteur (schrijver libretto, scenario) Amsterdamsche Studenten Toneelvereeniging 1961/1962 18 mei 1962 Hans Croiset
Het leven van Galilei Auteur (schrijver libretto, scenario) De Nederlandse Comedie 1962/1963 29 september 1962 Ton Lutz
De goede mens van Se-Tsoean Auteur (schrijver libretto, scenario) Koninklijke Nederlandse Schouwburg 1962/1963 13 november 1962 Walter Tillemans
Schweyk in de Tweede Wereldoorlog Auteur (schrijver libretto, scenario) De Haagsche Comedie 1962/1963 24 november 1962 Joris Diels
Die Dreigroschenoper - Kurt Weill/Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) Städtische Bühnen Münster 1962/1963 12 februari 1963 Alfred Erich Sistig
Die Dreigroschenoper - Kurt Weill/Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) Deutsches Schauspielhaus 1964/1965 3 oktober 1964 Werner Kraut
Die Dreigroschenoper - Kurt Weill/Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) De Nederlandse Comedie 1964/1965 2 mei 1965 Ton Lutz
Mutter Courage und ihre Kinder Auteur (schrijver libretto, scenario) Holland Festival 1964/1965 5 juli 1965 Peter Palitzsch
De heilige Johanna van de slachthuizen Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Theater 1965/1966 12 maart 1966 Hans Croiset
De geweren van vrouw Carrar Auteur (schrijver libretto, scenario) Amsterdamsche Studenten Toneelvereeniging 1966/1967 12 oktober 1966 Annemarie Prins
De veroordeling van Lucullus Auteur (schrijver libretto, scenario) Amsterdamsche Studenten Toneelvereeniging 1966/1967 12 oktober 1966 Annemarie Prins
De joodse vrouw Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Centrum 1966/1967 28 oktober 1966 Walter Kous
Het kruis van krijt Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Centrum 1966/1967 28 oktober 1966 Walter Kous
Veensoldaten Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Centrum 1966/1967 28 oktober 1966 Walter Kous
Volksgemeenschap Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Centrum 1966/1967 28 oktober 1966 Walter Kous
De spion Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Centrum 1966/1967 28 oktober 1966 Walter Kous
Werkverschaffing Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Centrum 1966/1967 28 oktober 1966 Walter Kous
Arbeidsvitaminen Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Centrum 1966/1967 28 oktober 1966 Walter Kous
Rechtspraak Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Centrum 1966/1967 28 oktober 1966 Walter Kous
Trommelen in de nacht Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Theater 1966/1967 14 januari 1967 Hans Croiset
Man is man Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Centrum 1966/1967 4 maart 1967 Hagen Mueller-Stahl
Herr Puntilla und sein Knecht Matti Auteur (schrijver libretto, scenario) Grenzland Theater 1966/1967 14 april 1967 Klaus Rutzky
Het masker van de boze Auteur (schrijver libretto, scenario) De Haagsche Comedie 1966/1967 6 mei 1967 Reinier Heidemann
De drie soldaten Auteur (schrijver libretto, scenario) Theaterschool 1966/1967 6 juni 1967 Leonard Frank
De uitzondering en de regel Auteur (schrijver libretto, scenario) Theaterschool 1966/1967 6 juni 1967 Leonard Frank
De zeven hoofdzonden Auteur (schrijver libretto, scenario) Holland Festival 1966/1967 7 juli 1967
Moeder Courage en haar kinderen Auteur (schrijver libretto, scenario) De Nederlandse Comedie 1967/1968 7 oktober 1967 Theun Lammertse, Han Bentz van den Berg
Moeder Courage en haar kinderen Auteur (schrijver libretto, scenario) Koninklijke Vlaamse Schouwburg 1967/1968 14 februari 1968 Jo Dua
Zoveel vragen - Brecht II Auteur (schrijver libretto, scenario) Haagse Comedie / Werkgroep 1967/1968 2 maart 1968
De goede mens van Sezuan Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Theater 1967/1968 16 maart 1968 Erik Vos
Trommels en trompetten Auteur (schrijver libretto, scenario) De Haagsche Comedie 1968/1969 7 september 1968 Joris Diels, Reinier Heidemann
De huisleraar Auteur (schrijver libretto, scenario) De Nederlandse Comedie 1968/1969 16 november 1968 Walter Tillemans
In de jungle van de city Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Centrum 1968/1969 21 februari 1969 Hagen Mueller-Stahl
Mijnheer Puntila en zijn knecht Matti Auteur (schrijver libretto, scenario) Zuidelijk Toneel Globe 1968/1969 6 maart 1969 Henk Rigters
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny Auteur (schrijver libretto, scenario) Die Deutschen Kammerspiele 1969/1970 23 januari 1970 Reinhold K. Olszewski
Mahagonny Auteur (schrijver libretto, scenario) Zuidelijk Toneel Globe 1969/1970 20 februari 1970 Henk Rigters
De Kaukasische Krijtkring Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Theater 1969/1970 7 maart 1970 Elise Hoomans
Het kleine Mahagonny Auteur (schrijver libretto, scenario) NTGent 1969/1970 13 maart 1970 Eddy Verbruggen
Drums in The Night Auteur (schrijver libretto, scenario) Mickery 1969/1970 2 juni 1970 Roland Rees
Het leven van Edward de Tweede van Engeland Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Nieuw Rotterdams Toneel 1970/1971 19 september 1970 John van de Rest
Brecht-Abend Auteur (schrijver libretto, scenario) Wolf Kaiser & Angelica Domröse 1970/1971 12 december 1970
Het leven van Galilei Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Theater 1970/1971 12 maart 1971 Hans Croiset
Kleinbürgerhochzeit Auteur (schrijver libretto, scenario) Die Brücke - München 1970/1971 17 maart 1971 Otto Tausig
Driestuiversopera Auteur (schrijver libretto, scenario) Haagse Kunstkring 1970/1971 2 juni 1971
La primera notte Auteur (schrijver libretto, scenario) Los Goliardos 1971/1972 19 november 1971
Crisisshow Auteur (schrijver libretto, scenario) Theaterschool 1971/1972 14 december 1971 Jan Joris Lamers
Uit - kabaret voor u Auteur (schrijver libretto, scenario) Tekstpierement BV 1971/1972 13 januari 1972 Ad Hoeymans
Mijnheer Puntila en zijn knecht Matti Auteur (schrijver libretto, scenario) Koninklijke Nederlandse Schouwburg 1971/1972 16 mei 1972 Walter Tillemans
De bruiloft Auteur (schrijver libretto, scenario) Marcel Peeters Centrum en Ringteater 1971/1972 5 juni 1972 Jaak Vissenaken
De bruiloft Auteur (schrijver libretto, scenario) Ringtheater 1972/1973 26 augustus 1972 Jaak Vissenaken
The Ruined Maid (One Woman Show) Auteur (schrijver libretto, scenario) Sally Miles 1972/1973 18 september 1972
De visioenen van Simone Machard Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Het Amsterdams Toneel 1972/1973 20 oktober 1972 Zdenek Kraus
Moeder Courage en haar kinderen Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Theater 1972/1973 10 maart 1973 Theo Kling
Baal Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Baal 1973/1974 2 november 1973 Leonard Frank
De uitzondering en de regel Auteur (schrijver libretto, scenario) Nieuwe Komedie 1973/1974 26 april 1974 Heleen van Meurs
Dansen Auteur (schrijver libretto, scenario) Nieuwe Komedie 1973/1974 26 april 1974 Heleen van Meurs
Der kaukasische Kreidekreis Auteur (schrijver libretto, scenario) Deutsches Nationaltheater Weimar 1974/1975 7 oktober 1974 Fritz Bennewitz
De goede mens van Sezuan Auteur (schrijver libretto, scenario) Publiekstheater 1974/1975 22 maart 1975 Hans Croiset
Getrommel in de nacht Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Baal 1975/1976 11 november 1975 Leonard Frank
Schweyk in de Tweede Wereldoorlog Auteur (schrijver libretto, scenario) Koninklijke Nederlandse Schouwburg 1975/1976 17 december 1975 Walter Tillemans
Die sieben Todsünden Auteur (schrijver libretto, scenario) Opera Forum 1975/1976 8 maart 1976 Stephan Volkmann
Opkomst en verval van de stad Mahagonny Auteur (schrijver libretto, scenario) Theaterschool 1975/1976 26 maart 1976 Jan Joris Lamers
Badener Leerstuk Auteur (schrijver libretto, scenario) Amsterdamsche Studenten Toneelvereeniging 1975/1976 5 mei 1976 Paul Binnerts
The Good Woman of Sezuan Auteur (schrijver libretto, scenario) La Mama 1975/1976 12 augustus 1976
The Good Woman of Sezuan Auteur (schrijver libretto, scenario) La Mama 1975/1976 12 augustus 1976
De Kaukasische krijtkring Auteur (schrijver libretto, scenario) Publiekstheater 1976/1977 1 oktober 1976 Hans Croiset
Licht in de duisternis Auteur (schrijver libretto, scenario) Zuidelijk Toneel Globe 1976/1977 11 maart 1977 Pink Lobo
De burgermansbruiloft Auteur (schrijver libretto, scenario) Zuidelijk Toneel Globe 1976/1977 11 maart 1977 John van de Rest
De krietkring Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Mickery Workshop 1976/1977 1 mei 1977 Annemarie Prins
Man is man Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Theater 1977/1978 28 januari 1978 René Lobo
Helemaal goed komt het nooit Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Werkgroep Poëzie Hardop 1977/1978 30 april 1978 Ad van Kempen
Der gute Mensch von Sezuan Auteur (schrijver libretto, scenario) Holland Festival 1977/1978 17 juni 1978 Benno Besson
Tussen gisteren en morgen Auteur (schrijver libretto, scenario) Klein Muziektheater 1978/1979 22 september 1978 Annemarie Prins
Sloppengarga Auteur (schrijver libretto, scenario) Onafhankelijk Toneel 1978/1979 27 februari 1979
Moeder Courage Auteur (schrijver libretto, scenario) Publiekstheater 1979/1980 8 maart 1980 Peter Oosthoek
In de jungle van de steden Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Theater 1979/1980 21 maart 1980 Karl Kneidl
Der Brotladen Auteur (schrijver libretto, scenario) Frankfurt, Schlicksupp Teatertrupp 13 juni 1980 Paul Binnerts
Der Brotladen Auteur (schrijver libretto, scenario) Festival of Fools 1979/1980 13 juni 1980 Paul Binnerts
Mijnheer Puntila en zijn knecht Matti Auteur (schrijver libretto, scenario) Publiekstheater 1980/1981 29 november 1980 Fritz Marquardt
Mahagonny Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep De Appel 1980/1981 11 december 1980 Erik Vos
Burgerbruiloft Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep De Appel 1980/1981 11 december 1980 Erik Vos
En dan komt de dag ....zingen over duistere tijden Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Werkgroep Poëzie Hardop 1980/1981 7 februari 1981 Cox Habbema
Het ja en het nee van Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) Internationale Nieuwe Scène 1980/1981 24 februari 1981 Charles Cornette, Hilde Uitterlinden
Die Dreigroschenoper - Kurt Weill/Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) De Haagsche Comedie 1980/1981 7 maart 1981 Eddy Habbema
Die heilige Johanna der Schlachthöfe Auteur (schrijver libretto, scenario) Holland Festival 1980/1981 20 juni 1981 Alfred Kirchner
Brecht in 1984 Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelraad Rotterdam 1981/1982 19 september 1981 Geoff Moore
Zo is ze en zo zijn ze Auteur (schrijver libretto, scenario) Theatergroep Buitenspel 1981/1982 17 december 1981 Pieter Vrijman
Adèle's keus Auteur (schrijver libretto, scenario) Adèle Bloemendaal 1981/1982 15 januari 1982 Haye van der Heyden
Moeder Courage en haar kinderen Auteur (schrijver libretto, scenario) Internationale Nieuwe Scène 1981/1982 5 juni 1982 Carlos Medine
De zeven doodzonden Auteur (schrijver libretto, scenario) Theaterschool 1982/1983 17 november 1982 Wim Meuwissen
Het goie wicht van de veurstad Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Noordelijk Theater De Voorziening 1982/1983 6 december 1982 Annemarie Prins
Vrouwen: De joodse vrouw Auteur (schrijver libretto, scenario) Producent onbekend 1982/1983 1 januari 1983
Kural ve Kuraldisi Auteur (schrijver libretto, scenario) STIPT 1982/1983 13 mei 1983 Vasif Öngören
Panter zingt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) Theatergroep Panter 1983/1984 25 september 1983 Herman Fluitman, Moniek Nusselein
De weerstaanbare opkomst van Arturo Ui Auteur (schrijver libretto, scenario) Publiekstheater 1983/1984 15 oktober 1983 Fritz Marquardt
Wachten op antwoord Auteur (schrijver libretto, scenario) Henk Batenburgh 1994/1995 4 mei 1984
Opkomst en ondergang van de stad Mahagonny Auteur (schrijver libretto, scenario) Maastrichts Theaterensemble Het Vervolg 1984/1985 7 september 1984 Guido Wevers
Der Lindberghflug Auteur (schrijver libretto, scenario) Handke-Weiss Gezelschap 1984/1985 27 november 1984 Johnny Kuiper
Lehrstuck Auteur (schrijver libretto, scenario) Handke-Weiss Gezelschap 1984/1985 28 november 1984 Johnny Kuiper
Angst en ellende in het Derde Rijk Auteur (schrijver libretto, scenario) Theater Close-Up 1984/1985 13 december 1984 Meral Taygun
Furcht und Elend des dritten Reiches Auteur (schrijver libretto, scenario) NIKOS 1984/1985 7 januari 1985 Jan Biczycki, Gert Pfaffenrodt, Annegret Ritzel, Sigrid Herzog, Jörn van Dyck
Man is man Auteur (schrijver libretto, scenario) Theaterschool 1984/1985 2 maart 1985
Herr Puntila und sein Knecht Matti Auteur (schrijver libretto, scenario) Westfälisches Landestheater 1985/1986 18 december 1985
Wedloop door de woestijn in 7 etappes Auteur (schrijver libretto, scenario) K.I. Nieuwe Scène 1985/1986 17 april 1986 Carlos Medina
De geweren van mevrouw Carrar Auteur (schrijver libretto, scenario) Theatergroep Carrar 1985/1986 28 mei 1986 Ernst Kats
De onbekende Kurt Weill Auteur (schrijver libretto, scenario) Handke-Weiss Gezelschap 1985/1986 10 juni 1986 Johnny Kuiper
Brecht-liederen Auteur (schrijver libretto, scenario) Brecht Quartet 1986/1987 1 december 1986
En nu... Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Cri de Coeur 1986/1987 24 december 1986 Miek Stranger
Moeder Courage en haar kinderen Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Baal 1986/1987 14 februari 1987 Leonard Frank
Lindberghs vlucht over de oceaan / Leerstuk Auteur (schrijver libretto, scenario) Handke-Weiss Gezelschap 1986/1987 8 maart 1987 Johnny Kuiper
De Kaukasische krijtkring Auteur (schrijver libretto, scenario) Theatergroep Duizel 1986/1987 19 juni 1987 Roel Adam
Lost in The Stars and Stripes Auteur (schrijver libretto, scenario) Sona MacDonald 1987/1988 13 december 1987
Die Dreigroschenoper - Kurt Weill/Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) Theaterschool 1987/1988 22 januari 1988 Paul Sprenger
The Band Played on Auteur (schrijver libretto, scenario) The In Players 1987/1988 21 april 1988 Stuart Idell, Peter Hopwood
Operaliefde! Auteur (schrijver libretto, scenario) Krochttheater 1987/1988 26 mei 1988 Mirjam Koen
De joodse vrouw Auteur (schrijver libretto, scenario) Het Bedrijf 1987/1988 1 juni 1988
Turandot Auteur (schrijver libretto, scenario) Het Gebeuren 1987/1988 14 juni 1988 Hugo Maerten
Turandot Auteur (schrijver libretto, scenario) De Haagse Zomer 1987/1988 14 juni 1988 Hugo Maerten
Turandot Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Cervelaat 1988/1989 14 juni 1988 Hugo Maerten
Man is man Auteur (schrijver libretto, scenario) Theaterwerkplaats InDependance 1988/1989 1 september 1988 Paul Binnerts
De burgermansbruiloft Auteur (schrijver libretto, scenario) Theatergroep Umut 1988/1989 15 december 1988 Eva Pieper
Die Dreigroschenoper - Kurt Weill/Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) Theater an der Ruhr 1988/1989 31 januari 1989 Roberto Ciulli
De weerstaanbare opkomst van Arturo Ui Auteur (schrijver libretto, scenario) Ro Theater 1988/1989 25 februari 1989 Antoine Uitdehaag
Die Dreigroschenoper - Kurt Weill/Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) Theaterschool 1988/1989 15 juni 1989 Paul Binnerts
Mahagonny Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Het Hof 1988/1989 24 juni 1989 Joop van der Linden
Ach, bedenken Sie... liederen uit Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny Auteur (schrijver libretto, scenario) Trins Snijders 1989/1990 28 november 1989 Eddy Habbema
Vertellen in 't Waasland Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Vertelfestival 1989/1990 29 december 1989
Mijne heren! Auteur (schrijver libretto, scenario) Mijne Heren! 1989/1990 9 februari 1990 Louise Robben
Galilei Auteur (schrijver libretto, scenario) Het Zuidelijk Toneel 1989/1990 16 februari 1990 Mark Timmer
Divastoer nr. 1 Auteur (schrijver libretto, scenario) Leids Cabaret Festival 1989/1990 30 april 1990
Die aus 'm Osten Auteur (schrijver libretto, scenario) 1989/1990 17 mei 1990
Drei Groschen Oper Auteur (schrijver libretto, scenario) 1990/1991 20 oktober 1990 Heidi Laux, Otfried Laux
Ziemianska I - Laboratorium voor verbale, visuele en muzikale Auteur (schrijver libretto, scenario) De Pragmatici 1990/1991 1 februari 1991 Erik-Ward Geerlings
Ziemianska I - Laboratorium voor verbale, visuele en muzikale Auteur (schrijver libretto, scenario) De Pragmatici 1 februari 1991 Erik-Ward Geerlings
Krijtkring Auteur (schrijver libretto, scenario) Eva Bal's Speelteater 1990/1991 10 februari 1991 Eva Bal
A pregaçao Auteur (schrijver libretto, scenario) Jeugdtheaterfestival Den Bosch 1990/1991 12 april 1991 João Brites
Moeder Courage en haar kinderen Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep De Appel 1990/1991 19 april 1991 Aus Greidanus sr.
Op Sint Juttemis Auteur (schrijver libretto, scenario) Cabaretgroep De Harde Kern 1990/1991 3 mei 1991 Rob van de Meeberg
Mahagonny Songspiel Auteur (schrijver libretto, scenario) Gastprogrammering Het Muziektheater 1990/1991 25 mei 1991 Jan Bouws, Bert Bijnen jr.
Die Dreigroschenoper - Kurt Weill/Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) De Nieuw Amsterdam 1990/1991 12 juni 1991 Rufus Collins
Die Dreigroschenoper - Kurt Weill/Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Het Hof 1990/1991 6 juli 1991 Joop van der Linden
Burgermansbruiloft Auteur (schrijver libretto, scenario) Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen 1991/1992 24 augustus 1991 Léon van der Sanden
Der Kaukasische Kreidekreis Auteur (schrijver libretto, scenario) Westfälisches Landestheater 1991/1992 18 februari 1992
Antigone Auteur (schrijver libretto, scenario) De Nieuw Amsterdam 1991/1992 18 maart 1992 Rufus Collins
Driestuiversopera Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Amai 1992/1993 4 september 1992 Jochem Royaards
Die Ausnahme und die Regel Auteur (schrijver libretto, scenario) Theater an der Ruhr 1992/1993 21 november 1992 Roberto Ciulli
Baal Auteur (schrijver libretto, scenario) Albansk Drama 1993/1994 19 april 1994 Branko Brezovec
De joodse vrouw Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting de LuiaardVrouwe 1993/1994 14 mei 1994 Patrizia Filia
Gaan we wéér rustig slapen? Auteur (schrijver libretto, scenario) Dorine van der Klei 1994/1995 14 januari 1995
Enchanté Auteur (schrijver libretto, scenario) Mijne Heren! 1994/1995 18 februari 1995 Henk Votel
De goede mens van Sezuan Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Nesproductiehuis 1994/1995 11 maart 1995 Koos Terpstra
Fest Auteur (schrijver libretto, scenario) 't Barre Land 1994/1995 2 mei 1995 Lidwien Roothaan
Im Dickicht der Städte Auteur (schrijver libretto, scenario) Theater an der Ruhr 1995/1996 28 september 1995
De ondergang van de egoïst Johann Fatzer Auteur (schrijver libretto, scenario) LEGER 1995/1996 16 december 1995 Max van Engen
Wein, Weiber und Gesang Auteur (schrijver libretto, scenario) Theaterbureau Schmid & Asian Performing Arts 1996/1997 24 april 1996
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny Auteur (schrijver libretto, scenario) Nationale Reisopera 1995/1996 10 mei 1996 Peter te Nuyl
De Kaukasische krijtkring Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Theater Het Amsterdamse Bos 1996/1997 12 juli 1996 Frances Sanders
Moeder Courage Auteur (schrijver libretto, scenario) Courage 1996/1997 21 oktober 1996 Margrith Vrenegoor
De zeven hoofdzonden Auteur (schrijver libretto, scenario) Universiteitstheater (Amsterdam) 1996/1997 3 december 1996 Valentijn Fit
De goede mens van Sezuan Auteur (schrijver libretto, scenario) Theatercollectief 1996/1997 15 februari 1997 Sharda Ganga
Driestuiversopera Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep De Appel 1996/1997 22 maart 1997 Aus Greidanus sr.
Rough Material Auteur (schrijver libretto, scenario) Maatschappij Discordia 1997/1998 4 december 1997 Maatschappij Discordia
De uitzongering en de regel Auteur (schrijver libretto, scenario) Hogeschool voor de Kunsten Arnhem 1997/1998 13 mei 1998 Julien Schoenaerts
Antigone Legend Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Toon-art 1997/1998 23 mei 1998 Jan Ritsema
Plein 23 Auteur (schrijver libretto, scenario) Theatergroep Drang 1998/1999 7 november 1998 Freya Ligtenberg, Lucienne van Amelsfort
De burgermansbruiloft Auteur (schrijver libretto, scenario) De Paardenkathedraal 1998/1999 27 november 1998 Dirk Tanghe
Dickicht Auteur (schrijver libretto, scenario) 't Barre Land 1998/1999 16 januari 1999 't Barre Land
Mahagonny Songspiel / Happy End Auteur (schrijver libretto, scenario) Muziektheater Transparant 1998/1999 5 februari 1999 Ian Burton
Mijnheer Puntilla en zijn knecht Matti Auteur (schrijver libretto, scenario) Theaterschool 1998/1999 7 mei 1999 Lotte van den Berg, Marcus Azzini, Olivier Provily, Valentijn Fit, Miriam Boolsen
Happy End Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Het Hof 1998/1999 14 augustus 1999 Joop van der Linden
Liederen aan stukken Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Het Hof 1999/2000 6 januari 2000 Caroline Almekinders
Jeanne d'Arc van de slachthuizen (Global Crisis / Jesus Loves You) Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Amsterdam 1999/2000 4 maart 2000 Falk Richter
Yosma Auteur (schrijver libretto, scenario) Zeliha Berksoy 1999/2000 18 april 2000 Genco Erkal
Die Dreigroschenoper - Kurt Weill/Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) Noord Nederlands Toneel 2000/2001 14 oktober 2000 Matthijs Rümke
Passion Berlin Auteur (schrijver libretto, scenario) Enterart 2000/2001 25 oktober 2000 Jonathan McKenna
Het leven van Galileï Auteur (schrijver libretto, scenario) Het Nationale Toneel 2000/2001 10 maart 2001 Ger Thijs
Die Mutter Auteur (schrijver libretto, scenario) Cultuurcentrum VU Griffioen 2001/2002 23 november 2001 Hans Radloff
Arturo Ui Auteur (schrijver libretto, scenario) Noord Nederlands Toneel 2001/2002 11 december 2001 Marc Becker, André Studt
De vlucht van Lindbergh over de oceaan Auteur (schrijver libretto, scenario) Zomeropera 2003/2004 27 augustus 2003 Johnny Kuiper
Bericht over het vliegen Auteur (schrijver libretto, scenario) Zomeropera 2003/2004 27 augustus 2003 Johnny Kuiper
Die sieben Todsünden Auteur (schrijver libretto, scenario) Theaterschool 2003/2004 10 december 2003 Anne Barslev
Vuilnistheater Auteur (schrijver libretto, scenario) Theater Stuiter 2003/2004 3 januari 2004 Sander Israëls
Der Jasager Auteur (schrijver libretto, scenario) Studio S T & M 2003/2004 4 februari 2004 Selma Susanna
Uur U Auteur (schrijver libretto, scenario) Theater van de Verloren Tijd 2003/2004 25 april 2004 Sjon Brands
Die Dreigroschenoper - Kurt Weill/Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Opera Zuid 2003/2004 22 mei 2004 Jetske Mijnssen
Arturo Ui Auteur (schrijver libretto, scenario) Academy of Drama and Film Budapest 2004/2005 23 november 2004 Sándor Zsóter
Mahagonny Songspiel Auteur (schrijver libretto, scenario) Hogeschool voor de Kunsten Arnhem 2004/2005 23 april 2005
Eenakters van Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelacademie Maastricht 2004/2005 1 juli 2005
Die sieben Todsünden Auteur (schrijver libretto, scenario) Dogtroep 2005/2006 19 november 2005 Henk Schut
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny Auteur (schrijver libretto, scenario) Opera aan het IJ 2005/2006 29 maart 2006 Inna van den Hogen
In de jungle van de steden Auteur (schrijver libretto, scenario) De Acteerstudio 2005/2006 16 mei 2006 Mart-Jan Zegers
De broodwinkel Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelacademie Maastricht 2005/2006 28 juni 2006 Arie de Mol
De goede mens van Sezuan Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting Theater Het Amsterdamse Bos 2005/2006 14 juli 2006 Frances Sanders
Bruiloft! Auteur (schrijver libretto, scenario) 't Woud Ensemble 2005/2006 19 juli 2006 Eric de Vroedt
De Kaukasische krijtkring Auteur (schrijver libretto, scenario) Noord Nederlands Toneel 2006/2007 28 november 2006 Victoria H. Meirik
De goede mens van Sezuan Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep De Appel 2006/2007 9 december 2006 Aus Greidanus sr.
Vaudeville Auteur (schrijver libretto, scenario) Dertien Rijen 2006/2007 13 juni 2007 Dertien Rijen
Mahagonny Auteur (schrijver libretto, scenario) Stichting ALBA Theaterhuis 2006/2007 15 juni 2007 Saskia Mees
Moeder Courage Auteur (schrijver libretto, scenario) Joop van den Ende Theaterproducties BV 2007/2008 17 februari 2008 Hans Croiset
Baal Auteur (schrijver libretto, scenario) Ro Theater 2007/2008 22 maart 2008 Alize Zandwijk
Die Dreigroschenoper - Kurt Weill/Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) Gastprogrammering Het Muziektheater 2008/2009 21 april 2009 Robert Wilson, Ann Christin Rommen
Man is Man Auteur (schrijver libretto, scenario) Het Lab 2009/2010 6 december 2009 Reza Gouran
En de winnaar is ..... Auteur (schrijver libretto, scenario) Theater Stuiter 2009/2010 7 december 2009 Arjen Arnoldussen, Sander Israëls, Claudia Neeft
Repertoire Auteur (schrijver libretto, scenario) Frascati Producties 2009/2010 18 mei 2010
Mahagonny Songspiel Auteur (schrijver libretto, scenario) Het Zuidelijk Toneel 2010/2011 22 januari 2011 Matthijs Rümke
Een goed mens uit China Auteur (schrijver libretto, scenario) Theater De Citadel 2010/2011 9 maart 2011 Rob Bakker, Lotte Lohrengel
Die Dreigroschenoper - Kurt Weill/Bertolt Brecht Auteur (schrijver libretto, scenario) Het Nationale Toneel 2010/2011 11 maart 2011 Franz Marijnen
Vom kristall Auteur (schrijver libretto, scenario) Dorine Niezing 2010/2011 18 maart 2011 Ruut Weissman
Baal Auteur (schrijver libretto, scenario) Theater Antigone 2010/2011 1 april 2011 Jos Verbist, Raven Ruëll
De driestuiveropera Auteur (schrijver libretto, scenario) Theatergroep Suburbia 2011/2012 14 april 2012 Julia Bless, Esther Bolte
De goede mens Auteur (schrijver libretto, scenario) Poldertheater 2011/2012 7 juni 2012 Rosa Peters, Kiki Jaski
Trommelen in de nacht Auteur (schrijver libretto, scenario) Ro Theater 2012/2013 14 september 2012 Alize Zandwijk, Jetse Batelaan
De goede mens van Sezuan Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Maastricht 2013/2014 1 november 2013 Arie de Mol
BAAL Auteur (schrijver libretto, scenario) Theater Oostpool 3 mei 2014 Timothy de Gilde
Baal Auteur (schrijver libretto, scenario) Theater Oostpool 2013/2014 3 mei 2014 Timothy de Gilde
Bruiloft! Auteur (schrijver libretto, scenario) Toneelgroep Maastricht 2013/2014 21 juni 2014 Domien van der Meiren
Baal Auteur (schrijver libretto, scenario) Theaterschool 2014/2015 20 juni 2015 Tatiana Pratley
The Great Cities under The Moon Auteur (schrijver libretto, scenario) Odin Teatret 2018/2019 26 september 2018 Eugenio Barba
The great cities under the moon Auteur (schrijver libretto, scenario) Odin Teatret 2018/2019 26 september 2018 Eugenio Barba
De krijtkring Auteur (schrijver libretto, scenario) De Toneelmakerij 2018/2019 6 oktober 2018 Liesbeth Coltof
Zwervershart Auteur (schrijver libretto, scenario) Theatergroep De Gebroeders Flint 2018/2019 30 januari 2019 Wim Meuwissen
De Joodse vrouw Auteur (schrijver libretto, scenario) Studio Antigone 2022/2023 4 mei 2023 Agaath Witteman
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny Auteur (schrijver libretto, scenario) De Nationale Opera 2019/2020 6 september 2023 Ivo van Hove
De geweren van mevrouw Carrar Muziek Theatergroep Carrar 1985/1986 28 mei 1986 Ernst Kats
Wild with Style Muziek Stichting Barnum 1987/1988 20 januari 1988
Brecht, het leven zelf Muziek Impresariaat Frans van Bronkhorst 1987/1988 26 februari 1988 Eddy Verbruggen
Mercedes Muziek Theatergroep Tzara 1988/1989 7 juli 1989 Jos Vijverberg
De woestijnrol Muziek TVF Producties 1991/1992 9 november 1991 Henk Burger, Gemma Derksen de Metz
Goudreinetten Muziek George Groot 1995/1996 27 februari 1996 Aike Dirkzwager
Leve de koningin... en de meisjes van Verkade!! Muziek Dorine van der Klei 1997/1998 20 september 1997
Jasperina de Jong zingt Kurt Weill Muziek Jasperina de Jong 1997/1998 26 februari 1998
Two Daughters of An Aged Stream Muziek Venus Ventura 2000/2001 19 augustus 2000
Berlijn-Broadway Muziek Dorine van der Klei 2000/2001 15 februari 2001 Daniël Cohen
Kurt Weill Muziek Het Nationale Ballet 2000/2001 15 juni 2001
Berlin Muziek Annette Hildebrand 2002/2003 12 september 2002 Frank Sheppard
Hits Again! Muziek Montezuma's Revenge 2002/2003 16 oktober 2002 Maarten Mourik
The Montezuma's Royal Cook & Dine Event Muziek Montezuma's Revenge 2002/2003 11 november 2002 Montezuma's Revenge
Het snertconcert Muziek Montezuma's Revenge 2003/2004 10 november 2003 Montezuma's Revenge
Ode*15-82, concert voor een regenachtige dag Muziek Stella Den Haag 2003/2004 10 januari 2004 Erna van den Berg
Mehr-meer / Piloot Muziek Enterart 2003/2004 6 april 2004 Bas Groenenberg
Jeans 15: Everlasting Love Muziek Stichting Jeans 2005/2006 10 oktober 2005
Jeans 15: Everlasting Love Muziek Stichting Jeans 2005/2006 10 oktober 2005
Rook / Blik Muziek Drieons 2009/2010 20 mei 2010 Erna van den Berg
Land of Hope and Glory Muziek Stichting Nederlands Komedie Theater 2011/2012 20 maart 2012 Ton Offerman
Don Juan Vertaling Theater an der Ruhr 1996/1997 29 november 1996 Roberto Ciulli
Und wenn die Chose aus ist, fangt's von vorne wieder an Liedteksten Teatro Fantastico 4 juli 1989
Interbellum - Es wechseln die Zeiten Liedteksten Theatergroep De Gebroeders Flint 2012/2013 19 april 2013
Het Romantisch Interbellum of de roepstem van ’n Lederhose Liedteksten Theatergroep De Gebroeders Flint 2014/2015 28 maart 2015 Wim Meuwissen

Werken

De titels van de stukken zijn in het Duits opgenomen (overgenomen uit de Duitstalige Wikipedia) omdat een groot aantal stukken nooit is vertaald.

Toneel

In chronologische volgorde

 • Baal (1918)
 • Trommeln in der Nacht
 • Im Dickicht der Städte
 • Leben Eduards des Zweiten von England
 • Mann ist Mann
 • Die Dreigroschenoper
 • Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny
 • Der Ozeanflug, ook wel: Der Lindberghflug of Der Flug der Lindberghs
 • Das Badener Lehrstück vom Einverständnis, ook wel: Lehrstück
 • Der Jasager. Der Neinsager
 • Die Maßnahme
 • Die heilige Johanna der Schlachthöfe
 • Die Ausnahme und die Regel
 • Die Mutter
 • Die Rundköpfe und die Spitzköpfe
 • Die Horatier und die Kuriatier
 • Furcht und Elend des Dritten Reiches
 • Leben des Galilei
 • Mutter Courage und ihre Kinder
 • Das Verhör des Lukullus, ook wel: Lukullus vor Gericht of de Die Verurteilung des Lukullus
 • Der gute Mensch von Sezuan
 • Herr Puntila und sein Knecht Matti
 • Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui
 • Die Gesichte der Simone Machard ook: Die Stimmen
 • Schweyk im zweiten Weltkrieg
 • Der kaukasische Kreidekreis
 • Die Tage der Commune
 • Turandot oder Der Kongreß der Weißwäscher
 • Bewerking van Antigone (1947)
 • Bewerking van Coriolanus van Shakespeare (1952/53)

Eenakters

 • Die Bibel
 • Die Gewehre der Frau Carrar
 • Die Hochzeit, ook: Die Kleinbürgerhochzeit
 • Der Bettler oder Der tote Hund
 • Prärie
 • Er treibt einen Teufel aus
 • Lux in Tenebris
 • Der Fischzug
 • Dansen
 • Was kostet das Eisen?
 • Die sieben Todsünden

Liederen en gedichten

 • Lieder zur Klampfe (1918)
 • Psalmen (1920)
 • Erinnerung an die Marie A. (1920)
 • Bertolt Brechts Hauspostille (1916–1925)
 • Die Augsburger Sonette (1925–1927)
 • Die Songs der Dreigroschenoper (1928)
 • Aus dem Lesebuch für Städtebewohner (1926–1927)
 • Die Nachtlager (1931)
 • Geschichten aus der Revolution (1932)
 • Sonette (1932–1934)
 • Englische Sonette (1934)
 • Lieder Gedichte Chöre (1933)
 • Chinesische Gedichte (1938–1949)
 • Studien (1934–1938)
 • Svendborger Gedichte ([1926]–1937)
 • Steffinsche Sammlung (1939–1942)
 • Hollywoodelegien (1942)
 • Gedichte im Exil ([1944])
 • Deutsche Satiren (1945)
 • Kinderlieder (1950)
 • Buckower Elegien (1953)

Proza

 • Bargan läßt es sein
 • Geschichten vom Herrn Keuner
 • Dreigroschenroman
 • Der Augsburger Kreidekreis
 • Flüchtlingsgespräche
 • Kalendergeschichten
 • Die unwürdige Greisin
 • Die Geschäfte des Herrn Julius Cäsar

Externe links

Bronnen