De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Informatie

De Nationale Reisopera is sinds 1994 gevestigd in Enschede en is een nationaal opererend operagezelschap dat een gevarieerd repertoire van hoogwaardige artistieke kwaliteit speelt. Er wordt veel aandacht geschonken aan componisten, uitvoerende kunstenaars en theatermakers van Nederlandse bodem en ook staat het werken met jonge kunstenaars centraal.De Nationale Reisopera is min of meer te beschouwen als opvolger van Opera Forum, een instelling die van 1953 tot en met 1993 eveneens in Enschede functioneerde en voorstellingen gaf in het hele land met nadruk op het Oosten en het Noorden.

Het is het enige Nederlandse operagezelschap dat circa achttien grote schouwburgen in het land structureel van operavoorstellingen voorziet.

De Nationale Reisopera verzorgde tot en met het seizoen 2012/2013 jaarlijks ongeveer zes producties met gemiddeld 85 tot 95 voorstellingen. Het gezelschap werkt minimaal twee maal per jaar samen met het Orkest van het Oosten en drie maal per twee jaar met het Gelders Orkest. In het najaar van 2009 tot en met 2012 werden met groot succes de vier delen van Richard Wagner's Ring des Nibelungen uitgevoerd onder leiding van Ed Spanjaard.

De enorme bezuinigingen op de beide regionale opera-organisaties, behalve de Nationale Reisopera ook Opera Zuid maakten het niet meer mogelijk in het seizoen 2013-2014 de gehele Ring achtereen uit te voeren, wat oorspronkelijk wel de bedoeling was geweest. In het najaar van 2013 kon met de inmiddels sterk beperkte middelen nog wel Tristan und Isolde van dezelfde componist worden uitgevoerd. Sedertdien moet het gezelschap zich beperken tot twee, hooguit drie producties in de grote schouwburgen per seizoen. Daar kunnen dan de regel niet meer dan 30 voorstellingen per jaar gegeven worden.
Inmiddels wordt ook het Noord Nederlands Orkest met enige regelmaat bij de producties betrokken.

Sinds 17 februari 2014 is de naam van de Nationale Reisopera gewijzigd in Nederlandse Reisopera. Reden is het voorkomen van verwarring van met de Nationale Opera & Ballet, de naam van op 1 januari 2013 gefuseerde instellingen De Nederlandse Opera, Het Nationale Ballet en Het Muziektheater, Amsterdam. In het buitenland zal de Nederlandse Reisopera voorstellingen geven onder de naam: Dutch Touring Opera.

Voorstellingen

Een alfabetisch overzicht van de voorstellingen die onder de naam Nationale Reisopera als producent in première zijn gebracht, al of niet in samenwerking met andere theaterorganisaties en voor zover geregistreerd in de Productiedatabase

Externe links

  • Opera-archief van gedetailleerde gegevens per productie per seizoen over de periode 1994-2014

Bronnen