De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Theaterfotografie

Farid Chopel in Chopelia. Stichting Mickery Workshop, 1978. Foto: Bob van Dantzig Endless. Bewegingstheater Bart Stuyf, 1981. Foto: Bob van Dantzig

Foto's: Bob van Dantzig

Biografie

Van Dantzig begint op 18-jarige leeftijd te fotograferen voor Het Nationale Ballet, waar hij via zijn broer, Rudi van Dantzig, mee in aanraking is gekomen. In 1968 begint hij een opleiding in de theaterfotografie bij Maria Austria, toentertijd een van de belangrijkste theaterfotografen in Nederland. In de jaren ’60 is Austria actief in het avant-garde theater, waardoor Van Dantzig hier ook veel mee in aanraking komt. Daarnaast legt hij vaak het Holland Festival en De Nederlandse Opera vast samen met Jaap Pieper, een andere leerling van Austria. Ook na zijn tijd bij Austria blijft Van Dantzig actief in het avant-garde circuit, zo fotografeert hij veel voorstellingen die in het Mickery en het Shaffy Theater spelen. Naast het experimentele theater heeft Van Dantzig ook moderne dans, jeugdgezelschappen, teksttoneel en poppentheater gefotografeerd. Gezelschappen waarvoor hij fotografeerde zijn onder andere Dogtroep, Dansgroep Krisztina de Châtel, Stichting Dansproduktie, Stichting Theaterunie, Holland Festival en Festival of Fools. Een enkele keer heeft hij ook gefotografeerd voor het Nederlands Dans Theater, Het Werkteater en Toneelgroep Amsterdam.

Wat opvalt aan deze fotograaf is het experimentele circuit waarin hij zich begeeft, tegenover zijn heldere, weinig experimentele manier van fotograferen. Hij geeft de situatie duidelijk gecentreerd weer in overzichtelijke beelden, waardoor de spanning vaak vanuit de situatie op het toneel komt. Anders dan veel andere fotografen in de jaren '70 en '80, verdiept Van Dantzig zich niet in de voorstelling, bezoekt hij geen repetities en werkt dus vanuit een blanco positie. Hij is ook nooit dieper verbonden geweest met een bepaald gezelschap in de rol van huisfotograaf. Waar andere fotografen de essentie van een stuk proberen weer te geven aan de hand van samenwerking met de makers en kennis van het stuk, geeft Van Dantzig zijn persoonlijke kijk op de materie weer. Hij werkt vaak tijdens voorstellingen waarbij ook publiek aanwezig is, wat hem beperkt in bewegingsvrijheid. Dit is terug te zien in de ongewenste elementen die soms in het beeld verschijnen, zoals de rand van het podium. De foto’s tonen vaak een blik op het stuk die het publiek ook waar kan nemen. Wanneer het decor een belangrijke rol speelt in de voorstelling, verschijnt dat prominent in het beeld.

Van Dantzig heeft alleen in zwart/wit gefotografeerd, waarbij hij belang hechtte aan het tonen van grijswaarden. De meeste van zijn tijdgenoten maakten vaak gebruik van sterke contrasten om heftige beelden te maken, maar Van Dantzig heeft dit vermeden. Hierdoor geeft hij een veel helderder en duidelijkerer weergave van het theater. Veel meer dan zijn collega’s laat hij het theater voor zich spreken en probeert hier weinig aan toe te voegen.

Zijn dansfoto’s bestaan voornamelijk uit medium en overzichtshots waarbij de dansers meestal ten voeten uit zijn vastgelegd. Vaak zijn deze beelden gemaakt vanuit het publiek, waardoor er weinig afwijkende standpunten voorkomen. Onder zijn toneelfoto’s zitten vaker close-ups. Dubbelportretten op toneel geven meestal iemand op de voorgrond en iemand op de achtergrond weer en zijn zo opgebouwd dat er een dramatische spanning ontstaat. Van Dantzig neemt dus een aparte plek in de theaterfotografie in. Vanwege het ontbreken van een band met de theatermaker, komt hij met een open blik het theater binnen. Het pluspunt hiervan is dat hij het theater erg voor zich laat spreken en heldere, overzichtelijke en sprekende foto’s maakt. De fotograaf is minder zichtbaar in de foto’s, hij lijkt zich meer dienstbaar aan de voorstelling te hebben gemaakt en zijn eigen creativiteit achterwege te hebben gelaten.

Opdrachtgevers

Bob van Dantzig heeft onder andere gefotografeerd voor:

Theater/Dans

Voor een overzicht zie Fotografie Bob van Dantzig

Trivia

Externe Links

Bronnen

  • Fotocollectie Theater Instituut Nederland
  • Iris van Vliet, 'Belicht. Theaterfotografie in Nederland van 1945 tot 2011' Masterscriptie UvA Theaterwetenschap, 2011.
  • Carla van der Stap, Van registratie tot verbeelding: theaterfotografie in Nederland, 1945 - 1988. Ongepubliceerde scriptie: aanwezig bij TIN, 1988