Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De knecht van twee meesters - Carlo Goldoni

(Aantal:0)
Unknown.png

Vertaling vanIl servitore di due padroni
Overige inspiratiebronnenDe traditie van de vroeg-Italiaanse commedia dell'arte.
AuteurCarlo Goldoni
Bekijk alleop deze pagina!

Synopsis

Klucht in drie bedrijven.

Pantalone, een Venetiaans zakenman, heeft vernomen dat zijn jonge Turijnse relatie Federigo, aan wie hij zijn dochter Clarice had toegezegd, in een gevecht gedood is. Hij schenkt nu de hand van Clarice aan Silvio, de zoon van de waanwijze dokter Lombardi. Dan verschijnt Federigo, tot grote ontsteltenis der aanwezigen. Tussen die aanwezigen is herbergier Brighella als getuige bij de verloving aanwezig. Zij herkent de in mannenkleren gestoken zuster van Federigo, Beatrice. Hij belooft haar, haar niet te zullen verraden. De gewaande Federigo eist nu de hand van Clarice, om Pantalone in verlegenheid te brengen.

Terwijl binnenskamers de tegengestelde gevoelens over deze onverwachte wending tot uiting worden gebracht, verhuurt Truffalino, de dienaar van Federigo, zich ook als knecht aan Forindo, de geliefde van Beatrice, die naar haar op zoek is. Zonder het van elkaar te weten, en elkaar juist net niet ontmoetend, vinden beide gelieven onderdak in de herberg van Brighella. Daar ontwikkelt zich nu een spel van komische verwarringen en bedriegerijen, omdat Truffalino probeert om zijn beide meesters tegelijkertijd te dienen. Hij dist om zich er uit te redden zoveel leugens op, dat Forindo en Beatrice beiden hun geliefde dood wanen.

Beatrice, die medelijden heeft met Clarice, neemt haar onder geheimhouding in vertrouwen, maar Silvio laat zich door zijn geliefde niet weerhouden om met de gewaande Federigo een tweegevecht op de degen te beginnen, dat hij echter verliest zonder dat er bloed vloeit. Nadat de moeilijkheden bijna onontwarbaar zijn geworden vinden Beatrice en Forindo elkaar. Truffalino slaagt er niettemin in om zijn dubbelrol met kunst-en-vliegwerk vol te houden, totdat hij Smeraldina, de kamenier van Clarisse, ten huwelijk vraagt. De meesters moeten dit goedkeuren, maar daarbij valt hij door de mand. Zijn bedrog wordt hem in de algemene blijdschap over de goede afloop grif vergeven.

(Overgenomen uit 'Wat zullen wij spelen? Beschrijvende catalogus voor het amateurtoneel')

Informatie

Op verzoek van acteur Antonio Sacchi schreef Carlo Goldoni in 1743 een eerste versie van Il servitore di due padroni, oftewel De knecht van twee meesters. In de eerste versie werd er nog veel geïmproviseerd. In 1753 legde Goldoni de tekst vast voor de verdere toekomst.

Overzicht titel

Producties met de titel 'De knecht van twee meesters '

...meer

Bronnen