De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Boris van der Ham (1973) is een Nederlandse acteur en politicus voor D66. Voordien was hij landelijk voorzitter van de Jonge Democraten en was hij acteur.

Van der Ham zit sinds 2002 in de Tweede Kamer.

Biografie

Van der Ham groeide op in Nieuwkoop, een dorp in het Groene Hart. Zijn vader was docent wiskunde aan de Vrije Universiteit en zijn moeder verpleegkundige, en zelf ook actief bij D66. Van der Ham ging naar de middelbare school in Nieuwkoop en Uithoorn. Na zijn middelbare school volgde hij twee jaar lang de opleiding geschiedenis aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarna werd hij aangenomen aan de Toneelacademie Maastricht. Na zijn afstuderen in 1998 werkte hij als acteur voor diverse toneelgezelschappen, waaronder Toneelgroep De Appel in Den Haag, Het ZT Hollandia en het Theater van het Oosten en in een aantal televisieseries.

Politiek

Sinds zijn 15e was Van der Ham lid van de jongerenorganisatie gelieerd aan D66, de Jonge Democraten. Vanaf zijn 15de tot zijn 18de was hij ook actief bij de lokale afdeling van D66 in zijn woonplaats Nieuwkoop. Tussen 1995 en 1996 was hij betrokken bij Niet Nix, een vernieuwingsbeweging waarin jonge PvdA'ers, D66'ers en VVD'ers actief waren. Van 1997 tot 1998 was hij vicevoorzitter, en van 1998 tot 2000 landelijk voorzitter van de Jonge Democraten. Ook was hij mede-organisator van een aantal acties, zoals een massaal bezochte demonstratie tegen het studiehuis in 2000 op het Haagse Malieveld. Verder was hij betrokken bij de vernieuwingsbeweging 'Opschudding' binnen D66. In september 2000 was hij initiatiefnemer van een manifest tegen de gedoogcultuur, dat medeondertekend werd door alle andere politieke jongerenorganisaties. In 2000 liep hij stage in het Europees Parlement, bij Lousewies van der Laan. In 2001 bracht hij samen met Lotte Bruins Slot het boekje 'Nieuwe Democraten' uit, waarin vrijzinnige ideeën voor D66 stonden. In 2001 werd hij lid van het campagneteam van D66 en werkzaam bij de D66-fractie. Een jaar later, op 23 mei 2002, kwam hij in de Tweede Kamer.

Tweede Kamer

In Tweede Kamerverkiezingen 2002 werd hij met een kleine 2500 voorkeurstemmen gekozen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2003 werd hij herkozen met het dubbele aantal. In 2006 was hij bij de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2006 lijstduwer voor D66 in de gemeente Amsterdam. Hij was tussen 2003 fractiesecretaris van de Tweede Kamerfractie en maakte hij deel uit van het Presidium van de Tweede Kamer. In 2006 plaatsten de leden van D66 Van der Ham voor de verkiezingen van 2006 op de tweede plek van de kandidatenlijst. Van der Ham haalde bij deze verkiezing 27.860 voorkeurstemmen en was tussen 2006 en 2010 vice-fractievoorzitter. Tussen april 2007 en mei juni 2008 was hij lid van de Parlementaire Onderzoekscommissie, de commissie-Dijsselbloem, inzake de onderwijshervormingen. In maart 2010 was Van der Ham wederom lijstduwer bij de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2010, hij werd daadwerkelijk gekozen als duoraadslid. Bij de Tweede Kamerverkiezen van 2010 werd hij opnieuw door de leden van D66 op nummer 2 gezet, en werd 42.296 voorkeurstemmen gekozen.

Hij was in 2005 samen met Kamerleden van GroenLinks en PvdA de opsteller van het initiatiefwetsvoorstel dat in dat jaar leidde tot het eerste Nederlandse referendum in 200 jaar: het Volksraadpleging over de Europese Grondwet. In 2007 schreef Van der Ham hierover een boekje: 'voortrekkers en baanbrekers'. Als milieuwoordvoerder vroeg hij aandacht voor extra investeringen in schone energie. Ook brak de D66-fractie onder zijn aanvoering met een aantal langdurig ingenomen standpunten rond bijvoorbeeld kernenergie en gaswinning onder de Waddenzee. In januari 2009 werd een motie van zijn hand aangenomen die de regering voor het eerst opriep op het verbod op godslastering te schrappen. Hij schrijft regelmatig opinieartikelen in diverse dagbladen over diverse onderwerpen. In de Tweede Kamer had Van der Ham in de periode 2002-2010 de portefeuilles economische zaken, natuur en milieu, Europa, gelijke behandeling, volkshuisvesting en integratie, cultuur en media, democratie, drugsbeleid, verkeer en vervoer en de vrijheid van meningsuiting. Anno 2010 is hij met name woordvoerder op onderwijs, cultuur en media en drugsbeleid. Ook is hij voorzitter van de commissie Economische Zaken in de Kamer.

Initiatiefwetsvoorstellen

 • In 2003 met Farah Karimi (GroenLinks) en Niesco Dubbelboer (PvdA) mede-indiener van een initiatiefvoorstel over het houden van een raadplegend referendum over het grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie. Dit voorstel werd in 2005 wet.
 • Diende in 2005 samen met Dubbelboer (PvdA) en Wijnand Duyvendak (GroenLinks) een initiatiefvoorstel in over de grondwettelijke mogelijkheid van het houden van een correctief referendum. In verband met vertrek uit de Kamer namen Paul Kalma (PvdA) en Femke Halsema (Groenlinks) het van hun partijgenoten over. In februari 2009 werd het voorstel behandeld in de Kamer.
 • Diende in 2005 samen met Dubbelboer (PvdA) en Duyvendak (GroenLinks) een initiatiefvoorstel in over invoering van het raadgevend referendum. In verband met vertrek uit de Kamer namen Femke Halsema (Groenlinks) en Paul Kalma (PvdA) het hun partijgenoten over. In februari 2009 werd het voorstel behandeld in de Kamer.
 • Diende in 2005 samen met Duyvendak (GroenLinks) een initiatiefvoorstel in over verkorting van de termijn tussen de verkiezingen en de eerste samenkomst van de Tweede Kamer. Het voorstel is ingetrokken.
 • Diende in september 2006 als eerste initiatiefnemer, samen met Duyvendak (GroenLinks), een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in om de Tweede Kamer direct na de verkiezingen de (in)formateur te laten aanwijzen. Dit voorstel is in 2010 in gewijzigde vorm aangenomen.
 • Nam in 2007 samen met Frans Weekers (VVD) de verdediging over van een eerder door Bakker (D66) en Örgü (VVD) ingediend initiatiefvoorstel over het vrijgeven van programmagegevens.
 • Diende op dierendag 2007 een initiatiefwetsvoorstel in over informatieverschaffing aan consumenten over dierenwelzijn bij vleesproducten.
 • Diende in 2007 samen met Van Bommel (SP), Ouwehand (PvdD), Peters (GroenLinks) en De Roon (PVV) een initiatiefvoorstel in over het houden van een raadplegend referendum over het Hervormingsverdrag van de Europese Unie. Dit voorstel werd in juni 2008 verworpen.
 • Diende in 2009 een initiatiefwetsvoorstel in, mede ondertekend door De Wit (SP) en Teeven (VVD) om het verbod op godslastering uit het wetboek van strafrecht te schrappen
 • Diende in 2009 een initiatiefnota in om de beschikbaarheid van medicinale canabis te vergroten. Deze nota leidde bij minister Klink tot het besluit tot een vergroting van het assortiment.
 • Diende in 2010 een initiatiefwetsvoorstel in, mede ondertekend door Van Gent (Groenlinks), om de winkeltijdenwet te verruimen opdat gemeenten zelf mogen beslissen over zondagsopening.
 • Diende in 2010 een initiatiefwetsvoorstel in om artikel 1 van de grondwet uit te breiden met het verbod om niet op grond van handicap en hetero of homoseksuele gerichtheid te mogen discrimineren.
 • Diende in september 2010 een initiatiefwetsvoorstel in de zogenaamde 'Homoseksualiteit#De_.27enkele_feit.27-constructie|Enkele feit constructie' uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling te schrappen. Het voorstel is mede ondertekend door Van Miltenburg (VVD), Jasper van Dijk (SP), Jetta Klijnsma(PvdA) en ineke Van Gent(GL)

Persoonlijke informatie

Boris van der Ham is samenwonend, hij heeft geen kinderen. Een aantal van zijn familieleden waren actief in de (voorlopers van de) ChristenUnie en de Staatkundig Gereformeerde Partij. Zelf groeide hij op in de kerk van de Remonstranten, een zeer liberale, vrijzinnige, protestantse stroming. Van der Ham noemt zichzelf tegenwoordig een agnosticisme met veel interesse in levensbeschouwing

Tijdens zijn middelbareschooltijd speelde hij bij lokale theatergroepen en bij het schooltoneel, onder meer de rol van Don Quichotte in de musical 'Man van La Mancha' en schreef hij een toneelstuk. Na zijn afstuderen aan de Toneelacademie Maastricht speelde hij onder meer in William Shakespeares Macbeth (als Duncan) en Circus Shakespeare/Timon van Athene en in Sophokles' Antigone (als Haimoon). Een scenario voor de jeugdserie 'Mijn Idee' (NCRV), dat Van der Ham op zijn twaalfde schreef, werd door Karst van der Meulen verfilmd. Het ging over een jongen die in de tijd van Hugo de Groot terecht kwam en hem de tip aan de hand deed om via een boekenkist te ontsnappen uit zijn gevangenschap.

Van der Ham schreef vanaf april 2007 enige tijd een tweewekelijkse column voor de website. Vanaf januari 2008 is hij vaste columnist van het maandblad Winq. Vanaf januari 2010 houdt van der Ham "vrijzinnige lezingen" op YouTube over vrijdenken en liberalisme, waarbij hij aangeeft dat dit uit persoonlijk en niet uit partijpolitiek initiatief is.

Theater/Dans

Een chronologisch en daaronder een alfabetisch overzicht van de voorstellingen die in première zijn gegaan en waarin hij is opgetreden, alsmede zijn overige bijdragen aan voorstellingen, voorzover geregistreerd in de Productiedatabase.

 
De laatste dagen - Toneelacademie Maastricht - 1997-03-26
Jesper en zijn Doezel - Toneelacademie Maastricht - 1997-06-19
De moeder van de dag - Toneelacademie Maastricht - 1997-06-20 De nacht
De nacht, de moeder van de dag - Toneelacademie Maastricht - 1997-06-20
Elckerlyc 2000 - Toneelgroep De Appel - 1997-09-10
Antigone - Toneelgroep De Appel - 1997-11-12
Lucifer - Het Zuidelijk Toneel - 1998-04-08
Toen gij naakt en bloot waart - Toneelgroep De Appel - 1998-10-16
Macbeth - Toneelgroep De Appel - 1999-02-26
De dood van de koning - Toneelgroep De Appel - 1999-05-01
Polaroid - Toneelgroep Oostpool - 2000-09-09
Circus Shakespeare - ZT Hollandia - 2001-05-24
Blind Date - Stadsschouwburg Amsterdam - 2005-02-19
Claus! - Stichting Julius Leeft - 2009-12-06
Nar en koning - Theater aan het Spui - 2010-04-11 King Dik
King Dik, nar en koning - Theater aan het Spui - 2010-04-11
Wie is er bang voor Virgina Woolf? - Uitmarkt - 2011-08-27
Preken voor eigen parochie - De Kleine Komedie - 2011-09-10
Het woord - Stichting Nachtgasten - 2011-11-13
Pulp Fiction de musical - Stichting Nachtgasten - 2012-08-18
The Green Play - Stichting Nachtgasten - 2012-12-02
Ciske de Rat - Stage Entertainment Nederland - 2016-11-20
Beneatha's place - Well Made Productions - 2018-05-02
 • Het alfabetisch overzicht van deze voorstellingen
 • Idem de voorstellingen die hij heeft geregisseerd
 • Idem de voorstellingen waarbij hij geregistreerd werd als auteur

Trivia

 • Bij de verkiezingen van 2010 won hij de jury- en publieksprijs in de verkiezing van de beste webpoliticus.
 • Op 28 oktober 2008 werd hij tweede in De Nationale Bijbeltest uitgezonden door de EO en NCRV.
 • Op een zomerochtend van 2008 sprak hij de rol van 'Senator' in van de Nederlandstalige versie van de Amerikaanse animatiefilm Space Chimps. Hij doneerde zijn gage aan KWF kankerbestrijding
 • Op 2 mei 2008 werd Van der Ham door internetsite Hyves als meest actieve internetpoliticus uitgeroepen. Op Hyves schrijft hij zeer regelmatig een persoonlijk blog.
 • Op 17 maart 2008 won hij de landelijke kennistest van het programma 'Spuiten & Slikken'. Van der Ham is drugswoordvoerder in de Tweede Kamer.
 • Op 21 juni 2007 werd hij door euronederlander.nl uitgeroepen tot Euronederlander 2007.
 • Op 31 mei 2007 presenteerde hij 'Voortrekkers & Baanbrekers', een zelfgeschreven boekje over Europa en het Europees referendum.
 • In 2007 werd voor het centraal schriftelijk eindexamen vwo een tekst van Van der Ham gebruikt over de stand van de democratie, dit artikel was eerder in 2004 verschenen in tijdschrift 'De Gids'.
 • In mei 2007 stond hij in de finale van de Grote Geschiedenis Quiz en werd 2e.
 • In 2006 riep hij samen met andere Europese politici op om te komen tot een nieuw verdrag voor schone energie..
 • Op 7 mei 2006 werd hij 2de in een jubileumuitzending van De Rijdende Rechter. De vragen gingen over wetgeving en recht. Hij versloeg onder meer André Rouvoet en de juriste Ella Kalsbeek.
 • Samen met een aantal internationale politici nam hij het initiatief voor een pleidooi voor een Nobelprijs voor Duurzame ontwikkeling.
 • In 2006 won hij de juryprijs in de verkiezing van de beste webpoliticus van het jaar.
 • In 2003 en 2005 werd Van der Ham genomineerd voor de Thorbeckeprijs voor welsprekendheid.
 • In 2004 won hij de Klare Taal-prijs voor 'Duidelijkste politicus'.
 • in juni 2017 is van der Ham benoemd tot voorzitter van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten.

Externe Links

 • Biografie op de website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bronnen