1 novemberdiscussie

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In het kader van Aktie Tomaat vond op 1 november 1969 een discussie plaats in de Stadsschouwburg, Amsterdam|Stadsschouwburg Amsterdam]] over de stand van zaken in het Nederlandse theaterbestel. Aanleiding voor Aktie Tomaat was de actie op 9 oktober 1969, waarbij enkele studenten van de Amsterdamse Toneelschool tomaten gooiden naar de acteurs van De Nederlandse Comedie tijdens een opvoering van het stuk De Storm. Toen enkele dagen later, op 17 oktober, een stinkbom werd gegooid tijdens een opvoering van De familie Tót van hetzelfde gezelschap, stemdeGuus Oster in met een openbare discussiebijeenkomst op 1 november.

Tijdens de 1 novemberdiscussie gingen studenten en actievoerders in gesprek met de directie en artistieke leiding van De Nederlandse Comedie: Guus Oster en Han Bentz van den Berg en roepen hen ter verantwoording. Het beleid van De Nederlandse Comedie werd onder de loep genomen, evenals het Nederlandse theaterbestel in het algemeen. Onder leiding van journalist Lucas van der Land konden acteurs, studenten, journalisten en anderen hun mening over het huidige theaterbestel spuien, dan wel om een reactie vragen van andere aanwezigen.

Schrijver Harry Mulisch benoemt tijdens de discussie een belangrijke vraag waarmee rekening gehouden moet worden. Waar Bentz van den Berg tot dan toe stelt dat het beleid wordt bepaald door de drie vragen 'Wat spelen we? Waarom spelen we? Hoe spelen we?', is Mulisch van mening dat het vooral ook van belang is om te weten: 'Voor wíe spelen we?'.

Van de 1 novemberdiscussie is een opname gemaakt, welke door de Theaterkrant is omgevormd tot een podcast. Zie Podcast 1 novemberdiscussie.


Lijst met sprekers

Hieronder een (alfabetisch) overzicht van mensen die (voor zover te achterhalen is) aan het woord zijn gekomen tijdens de 1 novemberdiscussie: