Feike Boschma: Repertoire

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Logo eenlevenlangtheater2.jpg

Fotograaf onbekend. Collectie: Feike Boschma

Eenlevenlangtheater Feike Boschma:


Repertoire van Feike Boschma

"Meestal begint het met een lapje, een lapje dat ik mooi vind vanwege de kleur, het materiaal, de manier waarop de stof valt. Bij zo'n lapje hoort naar mijn gevoel een bepaalde beweging en die dicteert mij vervolgens het verhaal. Ik vind het nog steeds een uitdaging, dat spel van kleur en beweging, de spannende effecten die je bijvoorbeeld kunt oproepen door een lapje in een tere kleur heel snel te bewegen, de geagiteerde sfeer die je dan creëert. Of de contradictie van het sjaaltje in een felle kleur dat zich heel loom gedraagt." (Geciteerd uit: De Telegraaf 17 november 1990)

Hoewel er in de jaren twintig van de vorige eeuw belangstelling ontstond voor marionetten- en schimmenspel als kunstvorm, zou het poppenspel nog lang een marginale positie innemen in het Nederlandse theaterlandschap. Feike Boschma moest zich de kunst dan ook zelf eigen maken, ondergedoken tijdens de Tweede Wereldoorlog, voor een spiegel in de Friese boerderij waar hij geboren was. Uit verveling maakte hij van lapjes stof uit de doos van zijn kunstzinnige moeder de ooievaar en de vos uit de fabels van Jean de La Fontaine. "Ik stond ermee voor een spiegel en ontdekte dat het veel leuker was dan ik had gedacht. Die popjes schenen te leven. Verbijsterend. Ik dacht: hoe kan dat nou, ik heb het toch gemaakt." (Geciteerd uit: Brabants Dagblad 20 november 1990)

Toen hij na de oorlog contact zocht met collega’s in de Randstad, merkte hij tot zijn eigen verbazing dat hij als een vernieuwer werd gezien. Hij gebruikte namelijk geen tekst en speelde niet met traditionele handpoppen of marionetten. Eigenlijk bestonden zijn poppen voornamelijk uit lucht: transparante en lichte lappen textiel, die hij met wat houtjes en draadjes zo liet bewegen dat ze de illusie van een volledig personage opriepen. "De illusie moet uit de beweging komen", hield hij zijn collega’s dan ook steevast voor.

Helaas zijn lang niet alle gegevens bewaard gebleven over de voorstellingen die Boschma heeft gemaakt of waaraan hij zijn medewerking verleende. Op basis van zijn geheugen, zijn privé-archief en het de Productiedatabase is gepoogd een zo volledige mogelijke lijst samen te stellen. Hieronder vindt u een chronologisch overzicht.

Daarnaast treft u op deze pagina's ook een beknopt overzicht aan van de televisieprogramma's waaraan Boschma zijn medewerking verleende, evenals een overzicht van de artikelen en boeken die hij zelf schreef. Helemaal onderaan vindt u een kleine greep uit de artikelen en recensies die mevrouw Boschma over haar zoon in een klein boekje verzamelde.

1945-1956

Feike Boschma's debuut als professioneel poppenspeler kort na de bevrijding in Friese café's en verenigingsgebouwen. Zijn eerste samenwerking met o.a. Wim Sonneveld, Wim Kan, Cilli Wang.

Lees meer: Feike Boschma: Repertoire - 1945-1956

1960-1970

Een overzicht van het repertoire uit deze jaren, waaronder ook de eerste voorstellingen met Rob van Houten / Funhouse en Willy Brill.

Lees meer: Feike Boschma: Repertoire - 1960-1970

1971-1980

Van grote invloed op Boschma's spel is de samenwerking met mime-speler Rob van Houten sinds de jaren zeventig geweest. Die voorstellingen deden hem inzien hoe goed de combinatie van pop en mens kan uitvallen. "Rob speelde op het toneel een act, ik zat achter een tafel en trok aan een draadje om iets te laten bewegen. In die periode is het begrip 'pop' uitgebreid en begon ik ook allerlei andere voorwerpen te gebruiken." (Geciteerd uit Haagsche Courant, 31 oktober 1990).

Lees meer: Feike Boschma: Repertoire - 1971-1980

1981-1990

Een overzicht van de voorstellingen in de periode 1981-1990: Feike Boschma wordt opgenomen in het programma van het Holland Festival 1981. In deze jaren trad Feike op met o.a. Rob van Houten, Willy Brill, Herman van Veen, Wim Kerkhove, Frank Koomen, Hinderik de Groot.

Eind jaren tachtig vond een nieuwe vorm van kruisbestuiving plaats, nu door samenwerking met 'de Grieken': regisseur Nikos Armaos, componist Iraklis Paskalidis en vormgever Apostolos Vettas. Feike Boschma ontmoette hen tijdens The International Theatre Meeting in de zomer van 1986, waar Feike op hun uitnodiging optrad in het openluchttheater Averof.

Lees meer: Feike Boschma: Repertoire - 1981-1990

1991-2000

In deze jaren verzorgde Feike Boschma veel optredens in samenwerking met onder andere de Stichting Jeugdkomedie Amsterdam, met het Folkoristisch Danstheater, met Rob van Houten, Wim Kerkhove, met "de grieken", en met zijn eigen Stichting Feike Boschma. Hij speelde zelf, maakte de poppen, regisseerde, droeg bij aan de choreografie, of verzorgde het decor.

Lees meer: Feike Boschma: Repertoire - 1991-2000

Na 2000

Voorstellingen en projecten vanaf 2000. Zie: Feike Boschma: Repertoire - Na 2000

Televisie en Film

Televisie is nooit Feike Boschma's favoriete medium geweest, evenmin als kindervoorstellingen dat waren. De combinatie, televisieprogramma's voor kinderen, ervoer hij dan ook in de eerste plaats als werk, zonder dat het hem vanuit artistiek oogpunt verder bracht. Lees meer: Feike Boschma: Repertoire - Televisie en Film

Boeken en artikelen

Feike Boschma schreef zelf een aantal artikelen en boeken over zijn vak. Ook het boek dat Hanny Alkema over hem schreef en waarin hij veelvuldig zelf aan het woord is, biedt inzicht en houvast voor vakgenoten en geïnteresseerden in zijn manier van werken en zijn repertoire. Hier een overzicht: Feike Boschma: Repertoire - Boeken en artikelen

Boekje van Moeder Boschma

In een klein boekje verzamelde de moeder van Feike Boschma alle krantenartikelen en recensies die ze over haar zoon kon vinden. Na haar dood in 1978 bleef Boschma zelf de artikelen die over hem verschenen in dit boekje bewaren. Hieronder een kleine greep uit de artikelen in dat boekje. Zie: Feike Boschma: Repertoire - Boekje van Moeder Boschma