De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Musicalster

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Musicalster is eigenlijk geen beroepsaansduiding, maar een status of eretitel die een artiest/podiumkunstenaar toegewezen krijgt door de producent van een meestal langlopende musical. De aanduiding 'ster' wordt vervolgens door de publiciteit en de media overgenomen en daarna door het bezoekende publiek geadopteerd voorafgaande, gedurende en nog enig tijd na afloop van de loop van een specifieke productie.

De personen die als musicalster worden aangeduid zijn doorgaans veelzijdige podiumkunstenaars, die zowel acteren, zingen, dansen en vaak ook nog over andersoortige theatervaardigheden beschikken. Zij krijgen voor een bepaalde productie hoofdrollen. Wanneer deze veelzijdige artiesten in opeenvolgende succesmusicals of theaterprogramma's hoofdrollenen blijven vervullen zullen zij daardoor met recht als musicalster aangeduid kunnen worden. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld artiesten als Jasperina de Jong, Jos Brink, Simone Kleinsma, Pia Douwes, Willem Nijholt, Frank Sanders etc. Maar ook vele andere podiumkunstenaars die veelvuldig in musicals werken zullen dit als beroepsaanduiding gebruiken, naast die van een discipline waar ze uit voortkomen, zoals acteur, zanger, danser, cabaretier etc.

Een deel van deze musicalsterren komt voort uit de meer traditionele podiumkunsten als het toneel, de opera, ballet of dans, of de Kleinkunst. Zij worden op basis van hun eerdere theaterervaring gecast en ontwikkelen hun veelzijdigheid juist in of ten behoeve van de betreffende musical. Een deel komt echter voort uit niet specifieke theaterdisciplines, zoals de ball-room wereld of de (top)sport, met name de turn- en gymnastiekwereld. Met hun specifieke vaardigheden ontwikkelen zich tot complete theaterartiesten. Sinds eind van de vorige eeuw zijn er echter ook in Nederland diverse opleidingen ontstaan, waar de diverse disciplines en technieken voor het musical-repertoire uitgangspunt zijn.

Door hun veelzijdigheid vinden musicalsterren ook buiten de musicalwereld werk in theatervoorstellingen, soloprogramma's, cabaret, televisie, radio etc.

Zie het overzicht van podiumkunstenaars die in de Productiedatabase worden aangeduid alsmusicalster