Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prions Bernhard.
De première als gala-voorstelling.


Betrokkenen

De onderstaande personen hebben een (in)directe bijdrage geleverd bij de realisatie van de theaterproductie (in voorkomende gevallen op basis van- of uitgaande van een bestaand werk). Aanvullingen zijn welkom.

Auteurs en makers

Aan de realisatie van deze productie hebben meegewerkt:


  • Muzikale leiding: Hans Schouwman


Rolverdeling en uitvoerenden

Op den eersten april (1572)

Eerste Visscher: Cor Dommelshuizen
Tweede Visscher : Charles Braakensiek
Eerste Koopman: Eduard Palmers
Tweede Koopman: Alexander Pola
Floor , een oude Burger: Willy Steenbergen
Jan Pietersz. Coppelstock : Anton Roemer
Jan Pietersz. Nikkel, Burgemester: Gerhard Alexander
Klaas Koekebakker: Piet Rienks
Joan van Duivenvoorde, Baljuw: Gerard Arbous
Willem Graaf van der Mark en Lumey: Theo Frenkel
Willem Bloys van Treslong: Alex Hock
Een Geuzen-Kapitein: Bob Oosthoek
Dirk Duivel: Ton van Otterloo
Cornelis Geerlofz Roobol: Joan Stenger
Burgeres: Hélène Berthé
Voorts: Burgers, Geuzen

Leiden ontzet (1574)

Pieter Adriaenszoon van der Werff: Jan van der Linden
Tweede Burgemeester: Cor Dommelshuizen
Jan van Hout , secretaris: Gerard Arbous
Jonker Jan van der Does: Eduard Palmers
Bode: Anton Roemer
Boisot , Admiraal van Zeeland: Charles Braakensiek
Willem, Prins van Oranje: Cor van der Lugt Melsert

De Moeder der Oranjes (1580)

Juliana van Solberg: Pine Belder, Hélène Berthé
Caroline, een Dame: Mimi Boesnach
Een chirurgijn: Gerhard Alexander
Een dienaar: Joan Stenger

Het turfschip van Breda (1590)

Maurits, Prins van Oranje: Bob Oosthoek
Graaf von Hohenlohe: Gerhard Alexander
Adriaen Janszoon, turfschipper: Alex Hock
Jan, 1ste schippersknecht: Eduard Palmers
Gijs , 2de schippesknecht: : Gerard Arbous
Odeardo Lancavecchia, Commandant van Breda: Theo Frenkel
Paolo Antonio, zijn zoon: Piet Rienks
Een dienaar: Jan van der Linden
Een Italiaansch soldaat: Ton van Otterloo
Charles de Heraugières: Anton Roemer
Mathys Heldt: Willy Steenbergen
Korporaal: Joan Stenger

Je Maintiendrai (1688)

Willem III, Prins van Oranje: Theo Frenkel
Mary Stuart, zijn vrouw: Mimi Boesnach
Wilhelm, Graaf von Lippe, Overste in dienst der Staten: Gerhard Alexander
Hans Willem Baron Bentinck: Eduard Palmers
Cornelis Evertsen, Luitenant Admiraal van Zeeland: Jan van der Linden
Jacob, Dienaar: Gerard Arbous
Anna, een Dienares: Myra Ward
Matroos: Charles Braakensiek

De Boodschap van Jacob Pronk (1813)

Jacob Pronk: Anton Roemer
Aai de Niet, Visscher: Ton van Otterloo
Oude Visscher: Alex Hock
Jongmaatje: Kees Schouten
Gerrit, een Visscher: Piet Rienks
Neel, Waardin van den Gouden Engel: Enny Heymans-Snijders
1ste Fransche soldaat: Cor Dommelshuizen
2de Fransche soldaat: Bob Oosthoek
3de Fransche soldaat: Willy Steenbergen
Fransch Officier: eduard Palmers
Sergeant: Charles Braakensiek Perponcher: Jan van der Linden
Graaf van Clancarty: Gerhard Alexander
Schipper: Gerard Arbous
Buurvrouw: Hélène Berthé
Dame: Else Willart
Heer: Joan Stenger


      Vastlegging

      Bronnen