TheaterEncyclopedie:Hoofdpagina

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is de hoofdpagina van de project naamruimte. Deze naamruimte, ook wel TheaterEncyclopedie naamruimte genoemd, bestaat uit pagina’s over de TheaterEncyclopedie zelf en het beheer deze wiki. Pagina’s in deze naamruimte hebben altijd een prefix TheaterEncyclopedie:. De pagina’s in deze naamruimte worden ook wel de ‘’meta-pagina’s’’ genoemd.

De project-naamruimte is bedoeld als plek voor uitwisseling van informatie en samenwerking met de ‘’community’’ - de gemeenschap van lezers en bewerkers van de de TheaterEncyclopedie.

De pagina’s in de project naamruimte zijn georganiseerd naar functie binnen de projectorganisatie.

Organisatie

De TheaterEncyclopedie is in beheer bij de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam. Medewerkers van deze organisatie werken samen met vrijwilligers om de encyclopedie compleet en up-to-date te houden. Lees meer over de organisatie rondom de TheaterEncyclopedie op:

  • Info-pagina - Systeempagina met informatie over het project: organisatie, projectgroep, redactie, colofon etc. (doorverwijspagina).


Ontwikkelingen & projecten

De TheaterEncyclopedie is in ontwikkeling. Regelmatig voeren we verbeteringen en vernieuwingen uit, om de website aan te laten sluiten bij de behoefte van de verschillende gebruikersgroepen. Ontwikkelingsprojecten zijn gekoppeld aan wensen van gebruikers.

Verbeterproject 2015
In 2015 is een project uitgevoerd, waarbij o.a. de uitbreiding met Semantic MediaWiki is geïmplementeerd, sjablonen en formulieren zijn verbeterd en TINbot is uitgebreid. Lees meer op projectpagina Verbeteringen 2015.
Verbeterproject 2017
In 2017 is door de Bibliotheek UvA / HvA het project ‘’’Technische verbetering TheaterEncyclopedie’’’ gestart. Lees meer over dit project op de pagina Project technische verbetering TheaterEncyclopedie.
Samenwerking DEN - Wikipodia
In samenwerking met DEN (Kennisinstituut Digitale Cultuur) stelt UB Bijzondere Collectie gegevens uit de TheaterEncyclopedie ter beschikking aan Wikimedia (projecten Wikipedia en Wikidata). DEN gaat zich samen met de Taalunie en hun Vlaamse zusterorganisatie Packed meer richten op cultuur producerende instellingen (waaronder theaterproducenten). In dit kader voeren DEN en TE een pilot project uit om procedures en scripts te ontwikkelen om gegeven te delen en te verrijken. Lees (binnenkort) meer op de Projectpagina Wikipodia.
Edit-a-thon met de Theaterkrant 2018
In september 2018 is door Simon van den Berg (Theaterkrant) een edit-a-thon georganiseerd in de Stadschouwburg van Amsterdam. Lees meer op de projectpagina over deze edit-a-thon.
Verbetering registratie nieuwe accounts
Eind 2018 is een project gestart om de (online) registratieprocedure voor nieuwe accounts te herzien, met als doel vereenvoudiging en betere gebruikerservaring.
Configuratie Sitemap
Eind 2018 is een klein project gestart om een sitemap te genereren t.b.v. Google en evt. andere zoekmachines.
Nieuwe ontwikkelingen in 2019
worden bijgehouden op de pagina's Gebruikerswensen en Actiepunten.
Verbetering Infoboxen
Na het Verbeteringsproject 2017 gaven de oude Infobox-sjablonen nog diverse zowel semantische problemen als problemen met weergave van informatie. In dit project (2019) is de een verbetering gemaakt d.m.v. automatische correctie (op basis van Regex). Het compleet uitfaseren van de Infobox-sjablonen blijft ook na afronding nog wenselijk / nodig.
Ontologie TE
Opschonen van de categoriestructuur en verbeteringen aan semantische eigenschappen worden beheerd en gedocumenteerd op Ontologie van de TheaterEncyclopedie. In de 2e helft van 2019 zijn diverse uitbreidingen op ontworpen, die vervolgens in 2020 verder worden geïmplementeerd.
Voorpagina & Portalen
Diverse ontwikkelingen... Doelgroepen en Portalen, TheaterEncyclopedie:Voorpagina_beheren, TE:Voorpagina herontwerp (2019-2020).
Pagina templates
Om de kwaliteit van de inhoud van de TE te verbeteren is in 2019 gestart met automatisch gegenereerde (semantische) inhoud voor o.a. Plaats-pagina's, Jaar-pagina's en Seizoenspagina's. Dit heeft tot doel zowel de ervaring voor gebruikers als de "Pageranking" door Google te verbeteren.
Verbetering uitwisseling informatie tussen de TheaterEncyclopedie en de TheaterCollectie 2023
In 2023 is dit project gestart met als doel de koppeling en informatie-uitwisseling tussen de premièredatabase van Axiell Collections en de Theaterencyclopedie, en de techniek achter de Theaterencyclopedie, te verbeteren en toekomstbestendig te maken, ook voor de koppeling naar andere platforms. Het project is gedocumenteerd op Verbetering koppeling TheaterEncyclopedie en TheaterCollectie (2023).

Applicatiebeheer

Het (technisch) beheer van de TheaterEncyclopedie ligt in handen van het Digitaal Productiecentrum binnen de sector Digitale Diensten van de Universiteitsbibliotheek.

TE applicatieversie MediaWiki systeemversie Semantic MW versie Implementatiedatum Beschrijving
TE 1.0 MW 1.23.11 SMW 2.2.2 Sinds 2014-15 Op server bij Greenhost
TE 1.1 MW 1.23.11 SMW 2.2.2 November 2017 Nieuwe server, in beheer bij Digitale Diensten
TE 2.0 MW 1.27.4 SMW 2.5.4-6 Juli 2018 Technische verbetering, nieuwe vormgeving, inrichting eigen Test website
TE 3.0 MW 1.31 SMW 3.0 juni 2019 Upgrade MediaWiki, Semantic MediaWiki, extensies en Adlib-koppeling. Upgrade server naar PHP 7.x, Upgrade TheaterEncyclopedie (2019)
TE 4.0 MW 1.35 SMW 3.1-2 2021 Upgrade MediaWiki, Semantic MediaWiki, extensies en Adlib-koppeling (?). Upgrade TheaterEncyclopedie (2021)
TE 5.0 MW 1.39 SMW 4.x 2024 Upgrade MediaWiki, Semantic MediaWiki, extensies. Upgrade TheaterEncyclopedie (2024)

Testen

Om na een upgrade of andere technische aanpassing te testen of de TE goed functioneert is er een standaard lijst van Testpagina's gedefinieerd.

Juridisch

Informatie over de juridische aspecten van het gebruik van de TheaterEncyclopedie:

Andere websites over de TheaterEncyclopedie

Social Media

Zie ook