TheaterEncyclopedie: Vormgeving TheaterEncyclopedie (2019)

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

<< Terug naar de projectpagina Vormgeving

Deze pagina beschrijft de gewenste ontwikkelingen van de vormgeving van de TheaterEncyclopedie, zoals die vanaf 2019 is ingezet. Deze ontwikkelingen zijn een vervolg op de eerdere aanpassingen, die in 2017 al waren ingezet. In 2020 is een verder vervolg aan de ontwikkelingen gegeven - zie: TE:Vormgeving TheaterEncyclopedie (2020).

Doelgroepen & portalen

De TE krijgt veel verschillende bezoekers, die ieder vanuit een eigen perspectief naar de TE kijken en ieder met een eigen doelstelling te TE bezoeken. Om al deze bezoekers goed te kunnen bedienen, is gekozen voor een doelgroep-gerichte aanpak. Zo kan per doelgroep bekeken worden, welke content en (navigatie-)functionaliteit optimaal werkt. Om een specifieke doelgroep te bedienen, kan een portaal (of landingspagina) worden ingericht - direct bereikbaar via het top-menu - waarop de specifieke doelgroep-informatie en navigatie beschikbaar is.


Doelgroepen

In eerste instantie zijn de volgende doelgroepen (profielen) onderkend:

De ("argeloze") bezoeker
Een bezoeker van de TE, die veelal via een zoekmachine op een (min of meer willekeurige) pagina van de TE terechtkomt. Vervolgens wil hij weten waar hij terecht is gekomen en wil hij wellicht verder kijken en zoeken. Zij gebruiken grotendeels een smartphone of tablet voor het browsen van de TE.
De redactie
Medewerkers en vrijwilligers - geregistreerde gebruikers - met als doel de TE te bewerken. Zij gebruiken meestal een desktop computer en soms een tablet.
De onderzoeker
Een bezoeker die vanuit wetenschappelijk oogpunt onderzoek doet naar "theater" en interesse heeft in het maken van overzichten en het ontdekken van mensen, producties, theaters etc.
De journalist
Vergelijkbaar met de onderzoeker, maar meer gericht op de actualiteit
De bouwkundige / architect
Professioneel of als amateur/specialist geïnteresseerd in theaters in de betekenis van theatergebouw. Hier(naast) speelt ook de 'geografische' (lokale) interesse een rol: het theater in mijn stad.
De student
Op zoek naar informatie voor opdrachten en projecten. Maar ook in de rol van egosurfer
De leraar
Op zoek naar onderwijsmateriaal.
De egosurfer of vanity searcher
persoon uit de theaterwereld, op zoek naar informatie over zijn of haar eigen beroep en carrière, met de bedoeling deze aan te vullen of te verbeteren.

Portalen

In 2019 is een start gemaakt met de ontwikkeling van de eerste portalen (en voor het gemak, zien we de voorpagina ook als portaal-pagina):

 1. Voorpagina
 2. Portaal voor Zoeken & Vinden; inmiddels geïmplementeerd: Portal:Zoeken & vinden
 3. Portaal voor de Redactie; inmiddels geïmplementeerd: Portal:Redactie
 4. Portaal "Theater Actueel"; in ontwikkeling - Portal:Theater Actueel en op de Test TE
 5. Portaal "Nu Centraal"; in ontwikkeling; "Themaweken" en "Pagina's in de Spotlight" - Portal:Nu Centraal en [1]
 6. Portaal "Theater in Nederland"; in ontwikkeling - Portal:Theaters in Nederland

Als hulp voor editors (vrijwilligers en redactie) is ook een begin gemaakt met het Portaal:Schrijven.

In 2020 is voor studenten en leraren het Portal:Onderwijs toegevoegd.

Inhoud en layout van de voorpagina

Verbeteren zoekfunctionaliteit

Wensen om toegankelijkheid zoek-functionaliteit te vergroten (zie ook TE:Verbeteren zoekfuncties TE (2019)):

 • Herzien grootte (en afbeeldingen) van de carousel, zodat deze niet het zicht op de zoekfunctie wegneemt
 • Vergroten van de Zoek-knop (en hierzien van de kleur; rood)
 • Na ontwikkeling portaal "Zoeken & Vinden" en na herziening Voorpagina (zie hieronder); wellicht vervangen van zoekknop door zoekvenster - direct zoeken in Google.

Vormgeving / layout

Wensen (einde 2019) om de vormgeving te verbeteren:

 • De carrousel paginabreed en tegen het topmenu aan. Daaroverheen een semitransparante banner met Theaterencyclopedie.

NB: de carrousel hoeft wat mij betreft niet meer aanklikbaar te zijn. Een rondgang langs mooie plaatjes is wat mij betreft voldoende.

 • De tussenkopjes in paginabrede banners.
 • Het introtekstje heb ik voor nu even gelaten voor wat het is (tekstuele aanpassingen kunnen sowieso wel volgens mij). De rode zoek-button mag iets groter.
 • Vervolgens een kopje Actueel, met daaronder drie grote tegels. (de kleuren moeten vervangen worden door afbeeldingen). Semitransparant balkje met titel in de tegel.
 • Daaronder 'zoeken op...' gevolgd door vijf kleinere tegels. Persoon, Voorstelling, Thema blijft staan; Theater wordt Plaats, en Jaar wordt toegevoegd.
 • Onderaan een link naar de vier social kanalen (Facebook, Twitter, en nieuw: Instagram (nog aan te maken) en YouTube).

NB: Werk in uitvoering - rechtstreeks overgenomen uit mail van Milco d.d. 27-11-2019