De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

TheaterEncyclopedie: Actiepunten

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Heb je vragen, opmerkingen of ideeën over deze pagina? Plaats ze op de Overlegpagina! (Wel eerst even inloggen...)

Deze pagina geeft een overzicht van lopende en afgeronde actiepunten van de projectgroep TheaterEncyclopedie.

Van elk actiepunt wordt de status bijgehouden:

Status van actiepunten
Open Moet nog opgepakt worden
In uitvoering Wordt aan gewerkt
Pauze Werkzaamheden (tijdelijk) gestopt
Afgerond Werkzaamheden afgerond
Gestopt Werkzaamheden gestopt


De (meeste) actiepunten zijn gekoppeld aan gebruikerswensen.

Actiepunten die zijn gestart in 2019

2019-11 Paginatemplate voor "Plaats"-pagina's

Referentie Beschrijving Eigenaar Status Informatie
2019-11.01 Voorstel voor een pagina-template Bart Afgerond Zie: Amsterdam
2019-11.02 Implementatie / verdere ontwikkeling Projectgroep Open

2019-10 Onderzoek uitbreiding semantische module: Koppelen personen aan producties dmv. Eigenschappen

Referentie Beschrijving Eigenaar Status Informatie
2019-10.01 Agenderen van een overleg. Eventueel combineren met actie om eigenschappen beter te beschrijven en documenteren (zie bijv.: Eigenschap:Plaats- zie ook: dit overzicht Projectgroep Open Persoon —> Eigenschap —> Productie (bv. Eigenschap:IsAuteurVan) en andersom (Eigenschap:IsGemaaktDoor)
2019-10.02 Aanmaken enkele veel gebruikte eigenschappen die veel fouten veroorzaken Bart Afgerond Eigenschap:Opgericht, Eigenschap:Opgeheven

2019-09 Verbetering van presentatie categorie-pagina's (opmaak, alfabetische index, zoekknop)

Referentie Beschrijving Eigenaar Status Informatie
2019-09.01 Besluitvorming over aanpak Projectgroep Open Zie voorbeeld op pagina Productie en pagina Producenten en Gezelschappen op de testomgeving

2019-08 Opschonen pagina's achtergrond TE

Referentie Beschrijving Eigenaar Status Informatie
2019-08.01 Inventarisatie Ilonka Afgerond Zie Opschonen pagina's IdP (overleg) 19 apr 2019 08:29 (CEST)
2019-08.02 Opschonen Ilonka Afgerond Zie [[[Help: Inhoud]] pagina's die na opschoonactie zijn overgebeleven. IdP (overleg) 19 apr 2019 08:29 (CEST)
2019-08.01 Nieuwe indeling Ilonka Open Nieuwe indeling helppagina's. Gebruik maken van Portal:Schrijven Losse helppagina's hier opnemen. Structuur nog nader bepalen. IdP (overleg) 4 sep 2019 15:53 (CEST)

2019-07 Oplossen probleem afbeeldingen affiches op Productiepagina's

Referentie Beschrijving Eigenaar Status Informatie
2019-07.01 Inventarisatie & voorstel aanpak Ilonka - Bart Afgerond Beschrijving
2019-07.02 Besluitvorming over aanpak Hans, Tuja Open Kan dit tzt opgelost worden door Digitale Diensten?
2019-07.03 Pagina aanmaken t.b.v. uploaden van afbeeldingen over voorstellingen. Link vanaf Sjabloon:Productie naar uploadpagina. Beginnetje aanwezig: Voeg_een_foto_toe_aan_een_voorstelling Ilonka - Bart Open
  • Check: Is deze actie juist geïnterpreteerd? Bmulckhu (overleg) 5 sep 2019 10:47 (CEST)
  • Is dit de juiste plek voor deze pagina? Liever in help:Voeg een foto toe....?
  • Zie ook AP 2018-07 - UploadCheck extensie & uploaden van media door gebruikers.
  • AP toevoegen om gebruiksvriendelijke uploaden door gebruikers te verbeteren (voorstel: SimpleBatchUpload)?

2019-06 Oplossen probleem afbeeldingen met verwijzing mediaserver

Referentie Beschrijving Eigenaar Status Informatie
2019-06.01 Inventarisatie & voorstel aanpak Ilonka - Bart Afgerond Oude sjablonen nog in gebruik; zie sjablonen: Infobox_generiek_2, Mediaserver - Onderdeel actiepunten bij 2019-05 (?)
  • Sjabloon:Infobox_generiek_2 niet meer in gebruik. Bmulckhu (overleg) 5 sep 2019 10:58 (CEST)
  • Sjabloon:Mediaserver niet meer in gebruikt. Bmulckhu (overleg) 5 sep 2019 10:58 (CEST)
2019-06.02 Besluitvorming aanpak Hans, Tuja, ... In Uitvoering Oplossen door handmatig foto's te uploaden en de link te verwijderen. Nog 91 pagina's (5-9-2019)

2019-05 Corrigeren / verbeteren oude sjablonen voor Infoboxen

Referentie Beschrijving Eigenaar Status Informatie
2019-05.01 Inventarisatie & voorstel aanpak Ilonka - Bart Afgerond Zie ook: Eenduidig gebruik Infobox sjablonen
2019-05.02 Besluitvorming aanpak Hans, Tuja, ... Afgerond 2019-06 Besloten om via regex veelgebruikte oude infobox-sjablonen robuust te maken. Vervolgens evalueren. Bmulckhu (overleg) 5 sep 2019 11:04 (CEST)
2019-05.03 Afronden ontwikkeling en in productie nemen Infobox_persoon en Infobox_productie. Bart Afgerond 2019-08 afgerond. Bmulckhu (overleg) 5 sep 2019 11:04 (CEST)
2019-05.04 Evalueren & zonodig verbeteren. Restanten overige oude infobox sjablonen aanpakken. Bart Open -

2019-04 Voorpagina TE meer richten op "Zoeken", aanpassen carrousel en prominent zoekvenster

Referentie Beschrijving Eigenaar Status Informatie
2019-04.01 Overzicht, voorstel / alternatieven Ilonka - Bart Afgerond Zie ook: Verbeteren zoekfuncties TE (2019), voorbeeld op Test TE gewenst?
2019-04.02 Optimale kleur voor "Zoekknop" bepalen ("Rood schrikt af"?) Ilonka - Bart Afgerond Kleurgebruik TE
2019-04.03 Ontwerp "custom" Voorpagina / Landingspagina / Portaalpagina Ilonka - Bart Open Testen nieuwe lay-out voorpagina
2019-04.04 Verwijderen/Aanpassen Carrousel Ilonka - Bart Afgerond Header In overleg van maart 2019 is besloten dat de carrousel wel moet blijven maar anders moet worden ingezet. N.a.v. zijn er twee voorstellen gemaakt. Voorstel 2 gaat verder uitgewerkt worden. Eerst zal bepaald worden welke 5 pay-offs getoond moeten worden, vervolgens zullen hier afbeeldingen bij gezocht worden in de TIN Collectie. IdP (overleg) 19 apr 2019 09:41 (CEST) Pay-offs en afbeeldingen zijn aangeleverd. IdP (overleg) 4 sep 2019 16:00 (CEST)
2019-04.05 Verwijderen/Aanpassen Carrousel Gonneke Open Afbeeldingen voor de nieuwe headers voorstel 2 staan op de volgende pagina: TheaterEncyclopedie: Foto's header overleg

2019-03 Verder verbeteren standaard zoekfunctie

Referentie Beschrijving Eigenaar Status Informatie
2019-03.01 Verschillende verbeteringsmogelijkheden inzichtelijk maken Ilonka - Bart Afgerond Zie ook: Verbeteren zoekfuncties TE (2019),
2019-03.02 Besluitvorming over vervolg Redactieraad (?) Afgerond
  • Geïmplementeerd op portaal Zoeken & vinden
  • Zoeken met Google t.z.t. plaatsen op voorpagina (na evaluatieperiode)
  • Vervangen "standaard" zoekmachine MediaWiki voorlopig uitgesteld.

2019-02 Instructie beheer content voorpagina

Referentie Beschrijving Eigenaar Status Informatie
2019-02.01 Documenteren "Beheren voorpagina TE" + voorstel verbeteringen Ilonka - Bart Afgerond -
2019-02.02 Besluitvorming verbetering en eventuele instructie Hans, Tuja, Gonneke Afgerond Training 22 mei 2019 10.00-12.00 uur Werkgroepenruimte OTM 129

2019-01 Upgrade MediaWiki

Referentie Beschrijving Eigenaar Status Informatie
2019-01.01 Technische voorbereidingen hosting / VPS Digitale Diensten Afgerond -
2019-01.02 Keuze ontwikkeling Adlib-koppeling - Afgerond Zie ook Punt 8 vervolgstappen, documentatie en notities overleg
Keuze: Huidig PHP-script upgraden naar PHP7
2019-01.03 Upgrade script naar PHP7 Heidi Afgerond -
2019-01.04 Upgrade TheaterEncyclopedie Heidi Afgerond Zie: Upgrade TheaterEncyclopedie (2019)

Actiepunten die zijn gestart in 2018

2018-07 Verbeteren uploaden afbeeldingen - vervanging extensie UploadCheck

Referentie Beschrijving Eigenaar Status Informatie
2018-07.01 Alternatieven voor UploadCheck in beeld brengen - Afgerond Zie overzicht (2018). Voorlopig standaard upload gebruiken.
2018-07.02 Besluitvorming over te nemen vervolgacties - Afgerond Geen direct vervolg
  • Zie verder AP 2019-07

Voldoen aan de AVG

Referentie Beschrijving Eigenaar Status Informatie
2018-05.01 Inventarisatie maatregelen om te voldoen aan de AVG - Open Nakoming AVG, Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden
2018-05.02 Besluitvorming over te nemen acties - Open -

Verbetering procedure registratie nieuwe accounts

Referentie Beschrijving Eigenaar Status Informatie
2018-04.01 Inventarisatie benodigde aanpassingen / verbetering procedure registratie nieuwe accounts Bart Afgerond Zie: Herziening registratie nieuwe accounts
2018-04.02 Implementatie aanpassingen in systeempagina's en LocalSettings.php. Plaatsen links naar pagina voor aanmelding. Bart Afgerond -
2018-04.03 Testen / evalueren nieuwe registratieprocedure; evt. vaststellen verdere aanpassingen Tuja Afgerond -

Verbeteren "ranking" TE in zoekmachine (Google)

Referentie Beschrijving Eigenaar Status Informatie
2018-02.01 Inventariseren mogelijkheden om "ranking" TE in zoekmachine (Google) te verbeteren Bart Afgerond Zie e-mail van Bart aan Tuja d.d. 26-11-2018
2018-02.02 Implementatie Sitemap voor Google Heidi, Bart Afgerond Configuratie Sitemap; Sitemap operationeel, Google Search Console geïmplementeerd
2018-02.03 Evaluatie resultaten implementatie Sitemap & besluitvorming vervolg - Open Groot deel van pagina's wordt uitgesloten door Google (weinig inhoud)
Idee: standaard overzicht (zoals C. Deutekom) opnemen in Infobox.