TheaterEncyclopedie: Upgrade TheaterEncyclopedie (2021)

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

WERK IN UITVOERING


Deze pagina documenteert de upgrade van de TheaterEncyclopedie, zoals die in 2021 staat gepland c.q. wordt uitgevoerd.

Deze upgrade van de TheaterEncyclopedie volgt op de TE:Upgrade_TheaterEncyclopedie_(2019).

TheaterEncyclopedie versie 4.0

Upgrade Beschrijving Status
Upgrade VPS N.t.b. -
Inrichting nieuwe productie-, test- en ontwikkelomgeving N.t.b. -
Upgrade MediaWiki core Upgrade MediaWiki van 1.31.x naar 1.35.x -
Upgrade / nieuwe zoekmachine / Extended Search Upgrade van Lucene (MWSearch) naar Elastica (CirrusSearch) -
Upgrade koppeling Adlib N.t.b. -
Upgrade Semantic MediaWiki Voorlopig twee opties: Versie 3.2 is compatible met 1.35 (planned)
Visual Editor + VEForAll N.t.b. -
Upgrade overige extensies Upgrade van door TE gebruikte extensies -
Upgrade Tweeki skin Upgrade van Tweeki 1.0.5 (2018-09-01) naar Tweeki 1.1 - latest per 21-7-2020 -
Installatie nieuwe extensies Voorlopige inventarisatie: Installeren voor TE V4
Installatie nieuwe extensie Niet opnemen in TE V4
Installatie nieuwe extensie Testen en besluit voor TE V4.
Aanpassingen in configuratie N.t.b. -
Aanpassingen in vormgeving Bootstrap Versie 4 -
Testen van Dev.-omgeving N.t.b. -
Naar productie overzetten N.t.b. -

Aanpassingen

Een (eerste) overzicht van wijzigingen.

Verbeteren functionaliteit en gebruiksgemak van de zoekmachine

Dit is een vervolg op de eerdere verbeteringen aan de zoekmogelijkheden, die zijn uitgevoerd in 2019 (zie documentatie).

De huidige en default zoekmachine van MediaWiki is Lucene. Op de TE wordt aanvullend gebruik gemaakt van Google Custom Search en Duck Duck Go. Daarnaast zijn er de specifieke zoekpagina's voor "semantisch zoeken" (zoeken in gestructureerde data).

Naast de standaard zoekmachine Lucen is ook Elasticsearch beschikbaar (via de Extensie:CirrusSearch). Elasticsearch biedt mogelijk een aantal voordelen voor de TE:

Full text search
Dit betekent dat de gehele pagina-tekst wordt geïndexeerd; niet alleen de Pagina-titel. Binnen de scope van full-text-search vallen ook de sjablonen (die door Lucene maar gedeeltelijk wordt meegenomen). Momenteel gebruikt de TE Google Custom Search om "alles" in de TE te doorzoeken.
Real Time
Wijzigingen zijn (vrijwel) direct te vinden via de zoekfunctie. Via Google zijn wijzigingen pas na het bezoek van de Google-bot te vinden; hier kan een aanzienlijke tijd overheen gaan.
Search Suggestions
Tijdens het typen komen niet alleen suggesties voor paginatitels op basis van prefix (=identieke beginletters) naar voren, maar worden suggesties gebaseerd op kwalitatieve inhoud gepresenteerd.
File content
Ook de inhoud van documenten (in vele duizenden formaten) wordt doorzocht. Voor alleen foto's minder relevant, maar voor files in bijv. PDF of DOC format zeer effectief.

Een goed overzicht van de gebruiksfunctionaliteit van CirrusSearch/Elasticsearch vind je in de documentatie van de extensie.

NB: De ElasticStore functionaliteit van Semantic MediaWiki staat in principe los van het gebruik van CirrusSearch/Elasticsearch!

Bovenstaande verbetering zijn beperkt tot de 'scope' van de TE. Eventueel kan verder gekeken worden naar de integratie van de zoekinterface met Ad-lib / Axiell Collections.

Extensies

Semantic Bundle

Semantic Bundle omvat een aantal (vrijwel alle) extensies, die ook de TE gebruikt als uitbreiding op Semantic MediaWiki. Deze bundel biedt geen extra functionaliteit (het zijn dezelfde extensies). Het voordeel van deze bundel zit hem vooral in de beheersbaarheid, zodat eenvoudiger de samenwerking met SMW en MediaWiki gegarandeerd kan worden.

Modern Timeline

De Extensie:Modern Timeline is een mogelijke vervanger van het (niet meer onderhouden) Timeline-formaat dan onderdeel uitmaakt van Extensie:SemanticResultFormats. De functionaliteit lijkt vergelijkbaar.

Het tijdlijn rapportage-formaat is van belang voor de nieuwe Tijdlijnen die o.a. op Canon, Jaar- en Seizoenspagina's zijn gepland.

NB: Onderzocht moet worden of beide extensies naast elkaar kunnen functioneren op de TE.

Zoekmachineoptimalisatie

Zie TE:Zoekmachineoptimalisatie (SEO)

Verder uit te werken

  • Zoeken naar / rapporteren over bewerkingen, gebruikers, paginastatistieken
  • Binnen de TE kunnen weergeven van geografische locaties op Open Streat Maps / Google Maps (i.p.v. zoals nu op een externe website).
  • Eenvoudig en gecontroleerd kunnen uploaden en annoteren van "batches" van afbeeldingen.


Visual Editor

  • Wens: Het gebruik van Visual Editor als standaard editor voor alle naamruimten
  • Wens: Het gebruik van Visual Editor voor "vrije tekst" velden in formulieren

Semantic MediaWiki

Tweeki

Tweeki is de "responsive skin" die de basis vormt voor de vormgeving voor de TE. De in gebruik zijnde versie van Tweeki is 1.0.5 en de nieuwste stabiele release is 1.1.1 (20-4-2020).

  • De nieuwe versie bevat vooral bug-fixes maar voor de TE zijn er waarschijnlijk geen belangrijke nieuwe features
  • Aanpassing van Bootstrap framework van Versie 3.3 naar Versie 3.4 (controleren: geen BS 4?)