TheaterEncyclopedie: Projectoverleg agenda's

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Overleg 7 april 2020

Agenda

 • Ontwikkeling Portaal "Theater Actueel"
 • Implementatie van "Werk" + bijbehorende eigenschappen & formulier
 • Aanpassingen "Beoordeling" naar "Aanvullen"
  • Aanpassingen in formulier voor Werk, Productie en Personen
  • Aanpassing weergave boven de infobox van Personen (Totaal aantal sterren); zie voorbeeld Cristina Deutekom.
 • Betere ondersteuning voor zoeken Afbeeldingen/Foto's
  • Een concept zoekformulier voor Foto's is beschikbaar (o.a.) via de Categorie:Foto-pagina (op de Test-TE)
   • Tevens een zoek-index geplaatst op bestandsnaam
  • Vraag: Welke zoekvelden/methoden zijn (verder nog) gewenst?
 • Directe weergave van afbeeldingen uit Adlib (demo)
  • Demo: via de objectcode/filenaam is het mogelijk (alle) afbeeldingen uit Adlib via WwwOpac-API direct weer te geven in de TE; hiervoor hoeven afbeeldingen niet eerst in de TE te worden geplaatst/geüpload. Zie demo op Gebruiker:Bmulckhu.
   • Afbeeldingen kunnen volledig 'gestyled' worden (sizing, responsive, etc.)
   • De afbeeldingen zijn alleen beschikbaar, wanneer ze publiek toegankelijk zijn (en in de beschikbaar gestelde maximale resolutie)
  • Indien nuttig/gewenst kunnen ook semantische gegevens toegewezen worden (bijv. relatie tussen objectcode, trefwoord, onderwerp-productie, onderwerp-persoon, ...)

Actiepunten

 • Ontwikkeling Portaal "Theater Actueel":
 • Implementatie van "Werk" + bijbehorende eigenschappen & formulier:
  • Actie Gebruiker:Bmulckhu: toevoegen optioneel veld 'Componist'
  • In titels van pagina's wel alleen auteur aanhouden; ook aanmaken pagina's met componist en deze direct doorlinken
  • Actie Gebruiker:Bmulckhu: 'vrij' veld toevoegen m.b.t. inspiratie/gebaseerd op/etc. voor wat niet theatergerelateerd is.
 • Aanpassingen "Beoordeling" naar "Aanvullen":
 • Betere ondersteuning voor zoeken Afbeeldingen/Foto's
  • Actie Gebruiker:Bmulckhu: velden toevoegen en uitzoeken route om direct via Adlib te zoeken
 • Directe weergave van afbeeldingen uit Adlib (demo):
  • Actie Gebruiker:Manon S: pointerfile maken
  • Video/geluid kan waarschijnlijk ook -> nadenken over optie Jukebox terugbrengen? Koppeling met app voor AP Live?

Overleg 6 mei 2020

Agenda

 • Ontologie "Uitvoerenden"
 • Invulling Portaal:Theater Actueel
 • Invulling Themapagina's
 • Demonstratie koppeling Wikidata voor 'Locaties'
 • Koppeling met TheaterKrant
 • Diverse actiepunten (afgerond)
  • Portaal:Theater Actueel staat nu online en in menu; bronvermeldingen afbeeldingen onderaan pagina (ModeMuze vooralsnog verborgen)
  • Voorpagina titelbalk "Actueel" aangepast in "Theater Vandaag", bronvermelding afbeelding aangevuld
  • Op Hoofdpagina is Theater Selectie met bijbehorende link verwijderd en hiervoor in de plaats is Theater Actueel gekomen met een link naar het Portaal. (Verwijderde links naar Bestand: Hoofdpagina TheaterSelectie 325x275.png, bijbehorende pagina TheaterCollectieSelectie 2018-2019)
  • "Werk", eigenschap "Componist" toegevoegd (link naar persoon) - naast "Auteur"
  • "Werk", veld "Overige inspiratie" toegevoegd (tekst only - geen koppeling)
  • Sjabloon:Overzicht titel (2): mogelijkheid voor vijf alternatieve schrijfwijzen van "titel" toegevoegd
  • Zoekformulier Foto uitgebreid met eigenschappen (NB: er is een MediaWiki-probleem met zoekformulieren en suggesties in zoekvelden) (Test-TE)
  • Zoekmogelijkheid Adlib toegevoegd op Portaal:Zoeken & Vinden (eenvoudig zoeken Adlib - op trefwoord(en)) (Test-TE)
  • Upload-limiet aangepast (20MB)
 • Diverse actiepunten (open)
  • Zoeken op/Thema's, pagina moet herzien worden (Gebruiker:Milcof)
  • Alle afbeeldingen/links vanuit de hoofdpagina moeten qua afbeelding op de landingspagina's met elkaar overeenkomen (Gebruiker:IdP)
 • Ter info: AfbeeldingsInformatie direct importeren vanuit Adlib (experiment)
  • Doel: mogelijk maken van alle (beschikbare / uit gevinkte) afbeeldingen (semantisch) beschikbaar maken op de TE kunnen weergeven (ZONDER dupliceren naar de TE/uploading)
  • Verslag op deze wikipagina (Test-TE)

Actiepunten

 • Ontologie "Uitvoerenden:
  • Actie Gebruiker:Milcof: Na verwerking bij Heidi controleren wanneer er tijd is om het script aan te passen.
  • Actie Gebruiker:Milcof en Gebruiker:Manon S: Ontologielijst benamingen aanpassen
  • Actie Gebruiker:Milcof en Gebruiker:Hanspete: Er is geschat dat Digitale Diensten voor de eerste fase drie dagen nodig zijn; voor de tweede fase vier dagen. Milco verwerkt dit in het projectplan; Hans stuurt het door naar de belanghebbenden.
 • Invulling Portaal: Theater Actueel:
 • Invulling Themapagina's:
 • Demonstratie koppeling Wikidata voor 'Locaties'
  • Actie Gebruiker:Milcof (langere termijn): Ervoor zorgen dat de benodigde extensie wordt uitgebreid als de upgrade van MediaWiki plaatsvindt bij Digitale Diensten.
 • Diverse actiepunten:

Overleg 3 juni 2020

Agenda

Zie combinatie agenda en actiepunten van Overleg 6 mei 2020. Daarbij toegevoegd de status van de Visual Editor.

Actiepunten

 • Actie Gebruiker:Milcof: Alvast contact opnemen met Gebruiker:Heidib om alvast een blik te werpen op de projectkaart en evt. eerste stappen te zetten
 • Actie Gebruiker:Milcof e.a.: nadenken over lay-out vernieuwde pagina's "Uitvoerenden"
 • Actie Gebruiker:Milcof en Gebruiker:Bmulckhu: Antwoord opstellen m.b.t. Projectplan
 • Actie Gebruiker:Milcof en Gebruiker:IdP: Aanpassen indeling Vice Versa.
 • Actie Allen: Nadenken over eventuele alternatieve titel Vice Versa.
 • Actie Gebruiker:Manon S: Voorbeelden zoeken over andere termen op de TE dan het al aanwezige rijtje (m.b.t. uitvoerenden)
 • Actie Gebruiker:IdP: Aanmaken pagina voor ideeën Theater Actueel
 • Actie allen: Verder doorgaan met de ontwikkelingen van de pagina's waar we al mee bezig waren.

Overleg 15 juli 2020

Agenda

 • Vormgeving
 • Verbeteringen ontologie "Werk"
  • Eerdere uitbreiding auteur + componist / choreograaf; afgerond
  • Aanpassing weergave
  • Aanpassing weergave “Overige inspiratie” (binnen infobox); afgerond
  • Aanpassing Milco / Siang n.a.v. e-mail d.d. 1-7-2020 van MF
   • E-mail toevoegen aan (publieke) overlegpagina
   • Besluitvorming aanpassing ontologie mbt “auteur” (zie )
   • Overige punten (benaming/definitie “Publicatiedatum”; meer?)
 • Uitbreiding ontologie “Uitvoerenden”
  • Aanpassing van de naam: Ontologie “Uitvoerenden“ —> (Productie) Realisatie”
   • Uitvoerende is maar een (1) van de functies/rollen in het team dat een productie realiseert
  • Ontwikkeling:
  • Productiepagina’s bijwerken
   • Inventarisatie (beginnetje)
   • Plan van aanpak opstellen
   • Principe / randvoorwaarden
   • Methodiek
   • Voorbeelden
   • Stappenplan
 • Tijdlijnen
  • Technische implementatie; overzicht
  • Gebruik en weergave; voorbeeld(en)
  • Vervolgstappen:
   • Tijdlijnpagina’s herontwerpen
   • Sjablonen ontwikkelen
   • Besluitvorming over technische implementatie
 • API-koppeling Adlib (experiment) - update status
  • (Voorlopig) laatste stand van zaken Importeren afbeeldingen
   • Probleem “lege velden” opgelost door HB
   • Ontwerp voor “meervoudige velden” gereed
  • (Voorlopige) conclusie
   • Het is technisch mogelijk om de gegevens - zoals afbeeldingen - via de API van Adlib in de TE te importeren:
   • Geselecteerde gegevens, met behulp van pointerfiles
   • Attributen kunnen semantisch opgeslagen worden in de TE
   • Gegevens kunnen (automatisch / handmatig) bijgewerkt worden (getest, nog niet ontwikkeld)
   • Open vragen
   • Schaalbaarheid van pointerfiles / performance Adlib-API (laadtijd vergt mogelijk ‘tussenstap’ importeren)
   • Persistentie van gegevens (verdwijnen van gegevens van Adlib?)
 • Upgrade MediaWiki
  • Nieuw ‘LTS’ (MW 1.34.x) is vanaf juni/juli 2020 beschikbaar
  • Functionele doelstellingen definiëren
  • Projectplanning opstellen
 • Diversen
  • Hernoemen “Stadsschouwburg Amsterdam”; bijgewerkt naar nieuwe benamingen (afgerond?)
  • Weergave datum (Wikidata) op Theater-pagina’s; opgelost met “hack(je)”
  • Koppeling met TheaterKrant; wat is de huidige status en wat wordt het vervolg?
 • TheaterCollectieSelectie (TCS)
  • Vervolg ontwikkelingen

Actiepunten

Volgend regulier overleg gepland op woensdag 26 augustus om 13:00u