Theo Mann-Bouwmeester: Repertoire - Tournee Theo Mann-Bouwmeester

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Logo eenlevenlangtheater2.jpg

Theo Mann-Bouwmeester, 1895. Fotograaf onbekend. Collectie TIN.


Eenlevenlangtheater Theo Mann-Bouwmeester:


Tournee Theo Mann-Bouwmeester

Afscheids-voorstelling van Mevr. Theo Mann Bouwmeester 82219.jpg

Affiche van de afscheids-voorstelling van Mevr. Theo Mann Bouwmeester, 1926. Collectie TIN.


Na alle perikelen met de Koninklijke Vereeniging het Nederlandsch Tooneel achter zich te hebben gelaten, ondernam Theo Mann-Bouwmeester In de herfst van 1926 een afscheidstoernee door het land. "Ik moest mijn publiek vaarwel zeggen, nog eenmaal het middelpunt zijn, nog eenmaal die stampvolle zalen zien, het succes genieten, triomf behalen en dan, eerst dan, de rust."

Haar zoon Theo Frenkel sr. organiseerde een klein gezelschap waarvan o.a. Nico de Jong, Rienk Brouwer en Theo's nichtje Wiesje Bouwmeester (dochter van Louis) deel uit maakten. De tournee leidde langs 64 plaatsen in Nederland en na afloop vonden in al die zalen feestelijke huldigingen plaats. In Den Haag benoemde minister Waszink van O.K. en W. haar namens de koningin tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De huldiging vond plaats in het Haagse Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Daarna vond nog op 6 oktober 1926 de allerlaatste voorstelling plaats in Amsterdam.

In 1926 werd Theo Mann-Bouwmeester door de gemeente Amsterdam een pensioen verleend van 3000 gulden per jaar. Kort daarna nam ze met een ad hoc samengesteld ensemble op grootste wijze afscheid met haar geliefkoosde rol van 'Liane Orland' in Het kind van de liefde van Henry Bataille.