Stichting Need for Legacy

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Stichting Need for Legacy

De Nederlandse theatercanon kent veel meer makers van kleur dan de meeste mensen zich bewustzijn. Stichting Need for Legacy wil bijdragen aan de bewustwording hiervan, door een geschiedenis zichtbaar te maken die uit de archieven dreigt te verdwijnen. Makers van kleur mogen niet vergeten worden, maar moeten blijvend zichtbaar worden gemaakt. Door het schrijven van een inclusieve geschiedenis ontwerpen we namelijk ook een diverse en inclusieve toekomst voor het Nederlandse theater.

Stichting Need for Legacy organiseerde eerder al besloten en minder besloten tafelgesprekken en bijeenkomsten op onder andere het Nederlands Theaterfestival, en bestaat sinds 7 juli 2020 als officiële stichting. Bestuursleden zijn Emmanuel Ohene Boafo, Nilay Ceber, Naomi van der Linden en voorzitter Gable Roelofsen. Mara van Nes is medeoprichter.

Wat doet Need for Legacy?

De stichting werkt via drie programma onderdelen:

  • Bijeenkomsten voor BIPOC-makers (black, indigenous and people of color) om in een veilige ruimte een ongefilterd gesprek te voeren. Het is een plek waar mensen op adem kan komen, stoom kunnen afblazen en hun stem kunnen vinden. Daarnaast kan men bij elkaar steun en advies zoeken en vinden.
  • Presentaties (voor iedereen toegankelijk) over vergeten theatermakers van kleur, zoals Rufus Collins, Felix de Rooy, Anis de Jong en Meral Taygun. De presentaties kunnen gegeven worden op scholen, universiteiten, in theaters, bij conferenties of andere bijeenkomsten. Het doel is om de vergeten geschiedenissen te ontsluiten en de verhalen levend te houden.
  • Het structureel en actief werken aan een divers en inclusief archief. Het archief vormt de toegang tot de geschiedenis, en bestaat niet alleen uit boeken en papieren. De geschiedenis wordt immers ook overgeleverd via bijvoorbeeld verhalen, schilderijen of muziek. Daarbij wil Stichting Need for Legacy op een ‘constructieve en opbouwende manier’ te werk gaan, ‘door niet alleen aan te geven wat mis gaat, maar ook gezamenlijk met andere partijen en in coalities naar oplossingen toe te werken, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van adviesmodules en lespakketten over gemarginaliseerde theatergeschiedenissen’.

Schrijf zelf mee

De Theaterencyclopedie is bij uitstek de plek om zelf bij te dragen aan een inclusievere geschiedschrijving. Door de mogelijkheid om zelf informatie toe te voegen aan de pagina's op de website, kan jijzelf ervoor zorgen dat de geschiedenis van makers van kleur zichtbaar wordt gemaakt, en dat andere gebruikers deze informatie kunnen vinden. Elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom en kan een aanknopingspunt zijn voor iemand anders om verder onderzoek te doen. Kijk op de Helppagina's voor meer informatie over het schrijven op de Theaterencyclopedie, of stuur een mail naar de redactie.

Gerelateerde thema's

Hieronder volgt een overzicht van onderwerpen die gekoppeld zijn aan Stichting Need for Legacy zelf, ofwel aan het gedachtegoed achter de stichting, en die bijdragen aan het schrijven van een inclusievere theatergeschiedenis. Dit overzicht zal blijvend worden aangevuld met nieuwe projecten.