Poppen

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Franse marionetten, 18de eeuw. Collectie TIN. foto: Radboud Kuypers

Tot de deelcollectie Poppen en schimmen van Theater Instituut Nederland behoren onder andere handpoppen, marionetten en schimmen. De collectie bevat objecten die van belang zijn voor de geschiedenis van het professionele Nederlandse poppen-, marionetten en schimmen theater, samengevat onder het begrip Poppenspel.

De poppencollectie telt ongeveer 750 objecten en is onder te verdelen in verzamelingen van poppenspelers als Jan Nelissen, Wil Lambregts, Jan van Noort, Grietje Kots en van poppenspelers met recenter werk zoals van Feike Boschma en Hinderik de Groot.

Een belangrijke onderdeel vormt de verzameling marionetten van Janus Cabalt, die rond 1900 met zijn poppenkast op de Dam in Amsterdam het publiek vermaakte.

De schimmencollectie bestaat uit ongeveer 2500 schimmen, waaronder de schimmen van Ko Donker, Ger Boonstra en schermen van Jan Ponstijn. Daarnaast zijn er collecties Chinese stangpoppetjes en Wajangpoppen afkomstig uit de collectie van Guido van Deth, welke in 1980 in bezit van het TIN is gekomen.

Raadpleging van de collectie theaterpoppen: De collectie wordt sinds 2013 beheerd door Bijzondere Collecties van de UvA. Voor raadpleging van de collectie, zie Raadplegen TIN Collectie.


Foto: Radboud Kuypers Foto: Radboud Kuypers

De poppencollectie bevindt zich onder beheer van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam in het depot van het voormalige Theater Instituut Nederland (TIN). Foto's: Radboud Kuypers.

Meer weten over de verschillende deelcollecties van de Collectie TIN? Zie: Collectie Theater Instituut Nederland

Externe links

Naast de hierboven genoemde collectie bestaat er in Nederland nog een andere belangrijke collectie in het Poppenspelmuseum te Vorchten (Gelderland), waaraan ook een specifieke bibliotheek is verbonden. Zie daarvoor: