De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Geluid

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Een algemene term voor het fysieke fenomeen dan mensen en dieren in staat zijn veranderingen van luchtdruk (of ook van drukwisselingen in water) door middel van trillingen van het trommelvlies in hun gehoororgaan en de interpretatie daarvan in de hersenen, al naar gelang de aard van de trillingen, waar te nemen.

In de podiumkunsten verwijst de term echter specifiek naar de geluiden, stemmen, muziek, effecten e.d. die onderdeel van een voorstelling vormen en die dan meestal op een elektro-akoestische manier worden versterkt of eventueel naar akoestisch hoorbare effecten, zoals bijvoorbeeld het dichtslaan van deuren, brekend glas en hoorbare voetstappen buiten het zichtbare toneelbeeld, dat meestal door een rekwisiteur of een andere theatertechnicus wordt geproduceerd.

Het belangrijkste element bij het begrip geluid in theater is dat het alle toeschouwers kunnen horen wat ook door de auteurs van de betreffende voorstelling bedoeld is om gehoord te worden. Dit is ten eerste afhankelijk van de trillingen die de optredenden veroorzaken met hun stemgeluid, de muziek die ze maken of op een nadere manier, vervolgens in welke mate deze trillingen elektro-akoestisch versterkt worden of niet en ten derde op welke manier deze door middel van de akoestiek van de ruimte waarin de voorstelling zich afspeelt of door een elektro-akoestische versterking uit luidsprekers aan de toeschouwers wordt aangeboden. Overigens ook daarbij is de ruimtelijke natuurlijk akoestiek van de ruimte een niet te onderschatten element.

In programmaboekjes

Bij de verantwoording wie betrokken waren bij de totstandkoming van een productie komt men soms ook het woord geluid tegen, gevolgd door de naam van een persoon. Men geeft daarmee aan dat deze persoon verantwoordelijk was voor het totaal van het geluidsbeeld dat te horen was.

Het kan daarbij gaan om een theatertechnicus die in samenspraak met de regisseur, choreograaf of wie dan ook de auteurs van de betreffende productie zijn, de techniek en de mixage van het geluid heeft gerealiseerd of om een geluidsontwerper die een geluidsontwerp heeft gemaakt.