De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Rekwisiteur

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


De rekwisiteur is van oudsher een theatertechnicus de zorg draagt voor de rekwisieten die in een voorstellingen nodig zijn om het toneelbeeld compleet te maken of speciaal door de optredende worden gedragen of gebruikt. Dat wil zeggen dat de rekwisieten tevoren precies op de juiste plaats worden opgesteld en/of klaargezet, en zeker stelt dat de optredende deze bij zich hebben voor hun entree. Onder het compleet maken van het toneelbeeld, vallen bijvoorbeeld vloerkleden, losse wandversieringen, meubels en andere kleine en grote decoratieve voorwerpen en elementen. Ook het bereiden van voedsel en drank die in een scene geconsumeerd worden, behoort tot de taak van de rekwisiteur, alsmede het voorbereiden van diverse effecten en goocheltrucs. Ook dieren die in een scene voorkomen, vallen onder de zorg van de rekwisieten, ook al wordt daarvoor vaak een aparte specialist ingehuurd.

Rekwisieten die door optredenden worden gebruikt worden wel handrekwisieten genoemd Deze kunnen variëren van objecten waarmee een entree wordt gemaakt, zoals vaandels, wapens, tassen, paraplu, wandelstok etc. tot en met voorwerpen die ook daadwerkelijk door een optredenden in een scene gebruikt worden, bijvoorbeeld een snuifdoos, serviesgoed en toebehoren, toiletgerei etc. en alles passend in de juiste voorgeschreven tijdsperiode. In de praktijk dient hij/zij kennis te hebben van diverse stijlperioden en over een artistieke sensitiviteit te beschikken om de optredenden ten aanzien van het gebruik van rekwisieten te assisteren.

Vervolgens verzorgt de rekwisiteur o.a. allerlei kleine mechanisch, elektrische en chemische effecten en goocheltrucs alsmede diverse mechanisch voortgebrachte geluiden, zoals huisbellen, brekend glas en effecten, zoals onweer, regen, sneeuw etc.

Een rekwisiteur wordt geacht een grote mate van handvaardigheid te bezitten om tijdens een voorstelling kleine reparaties uit te kunnen voeren en te werken met diverse materialen en gereedschappen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen rekwisiteurs die vooral voorstellingen verzorgen en begeleiden en rekwisiteurs die daarnaast ook voldoende handvaardigheid, stijlkennis en artistieke sensitiviteit bezitten om rekwisieten naar wens van een ontwerper en de betrokken optredende te kunnen maken of wel deze elders te kopen of voor gebruik in een voorstelling te lenen of te huren.

Onder de verantwoordelijkheid van de rekwisiteur vallen ook wapens, waaronder vuurwapens. Hiervoor is enerzijds specialistische kennis nodig als ook een speciale vergunning op grond van de wetgeving t.a.v. wapens.

Ook op het gebied van rekwisieten is sprake van technische ontwikkeling. Waar in het verleden veel trucs met eenvoudige traditionele middelen werden gedaan, wordt thans op ruime schaal digitale en robottechnieken ingezet.

Zie verder http://nl.wikipedia.org/wiki/Rekwisiet