Auteursrecht

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Elke auteur in de breedste zin van het woord heeft recht op bescherming van de tastbare resultaten van zijn ideeën, zijn werken in welke vorm dan ook, tegen gebruik door anderen zonder toestemming van de auteur, al of niet tegen een vergoeding. Daarover zijn inmiddels de meeste naties ter wereld het eens, sinds de Conventie van Bern (1886) en daartoe zijn er van rechtswege nationaal en internationaal maatregelen genomen om dat ook te kunnen garanderen.

In Nederland bestaat er daartoe de Auteurswet van 1912. Voor de podiumkunsten is deze wet van belang voor de bescherming van het tastbare werk van de toneelschijvers, theatermakers, regisseurs, choreografen, scenografen, decor- en kostuumontwerpers. Auteursrechten zijn overdraagbaar, dat wil zeggen dat deel uit kunnen maken aan een erfenis of de auteur kan het recht verkopen aan een andere persoon of instantie. Daarnaast houdt de auteur de zogenaamde persoonlijkheidsrechten waardoor de maker van werk bezwaar kan maken, ook wanneer de auteursrechten zijn aan een ander zijn verkocht, wanneer het werk in een of andere zin verminkt wordt of onrecht wordt aangedaan.

De inspanningen en prestaties van optredenden artiesten, zoals acteurs. dansers, zangers, musici, circusartiesten etc. worden echter niet door het auteursrecht bescherm, wanneer deze bijvoorbeeld op een een of ander medium (film, grammofoonplaat, geluidsband, cd, dvd, e.d.) zijn vastgelegd en vervolgens publiekelijk worden vetoënd. Om ook deze uitvoerenden te beschermen zijn de zogenaamde Naburige rechten ontstaan, die internationaal zijn vastgelegd in de Conventie van Rome uit 1961 en die in Nederland nader zijn geregeld in de Wet op de naburige rechten uit 1993.

Voor een goed begrip van wie, wanneer rechten heeft is van belang te weten dat de rechten van auteurs, die werken in loondienst in principe berusten bij de werkgever. Voorts bestaan de rechten niet voor eeuwig, maar zijn in de tijd gelimiteerd, meestal tot 50 jaar.

Zie voor een nadere toelichting op het begrip Auteursrecht: Wikipedia

Voor nadere getailleerde informatie omtrent Auteursrecht en Naburige rechten is er een website: Auteursrecht.nl