De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Productie

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie ook: Producent en Productieleiding

In de Nederlandse theaterwereld verwijst het woord productie, zowel naar het eindresultaat van een productie-proces van een bepaalde voorstelling als naar dat proces zelf van de totstandkoming. Verder wordt in programmagegevens vaak vermeld welke personen of instantie de organisatorische verantwoordelijkheid voor dat proces heeft gehad en tenslotte geeft het woord aan dat een bepaalde organisatie de voorstelling heeft geproduceerd.

In de eerste betekenis is het een manier om aan te duiden dat het een productie betreft, met specifiek uitgekristalliseerde artistieke elementen, zodat niet is mis te verstaan dat het om een voorstelling gaat in de regie, of choreografie met bijhorende vormgeving van een bepaalde persoon, die op een bepaalde datum en plaats in première is gegaan.

In de tweede betekenis refereert men binnen producerende organisaties aan het productieproces zelf; bijvoorbeeld wanneer de voortgang van het proces besproken wordt, wanneer er knelpunten of juist positieve zaken te melden zijn e.d.

In de derde betekenis is het een aanduiding in een programmaboekje wie de leiding van het organisatorische productieproces had of ook kan dat aangeduid worden met het woord: productieleiding of productieleider. Een vermelding als een van deze is vooral relevant in het geval wanneer de uitvoerende organisatie bestaat uit specifiek voor deze voorstelling bijeen is gehaald.De productieleider zal dan vooral ook extern opereren. In vaste instellingen gaat het doorgaans om vaste functionarissen, wier vaste taak het is om zorg te dragen voor een goed lopend organisatorisch proces, dat zich meestal vooral intern afspeelt.

In de laatste betekenis kan het woord productie verwarrend gebruikt worden in de betekenis van producent. Men spreekt dan bijvoorbeeld van een productie van het Holland Festival, wanneer eigenlijk bedoeld is wordt dat het Holland Festival als producent (de gelegenheid heeft geschapen en een geldelijke bijdrage heeft geleverd) mogelijk heeft gemaakt dat bijvoorbeeld Het Nationale Ballet in dat festival een nieuwe productie heeft kunnen uitbrengen. Zie bijvoorbeeld: Monument voor een gestorven jongen - Holland Festival - 1965-06-19