De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Operazanger

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Deze beroepsaanduiding wordt gebruikt voor zangers, die doorgaans specifiek in een operavoorstelling zingen. De hedendaagse operazanger zal hoog geschoold zijn en beschikt doorgaans daarnaast over ruim voldoende kwaliteiten als acteur. Tot aan het midden van de twintigste eeuw was dat laatste niet altijd vanzelfsprekend en was het voor een operazanger voldoende om goed te kunnen zingen. Ook het fysieke uiterlijk was nauwelijks van belang om een rol uit te beelden. Dankzij bijvoorbeeld een zanger als Maria Callas worden thans zowel het fysieke uiterlijk als een goede toneelpresentatie van belang geacht.

Sinds het ontstaan rond 1600 in Italië van de opera en de ontwikkeling als de podiumkunst, is er een groot onderscheid in opera-genres ontstaan, die verschillende soorten stemmen vereisen. Hierdoor is er een scala aan stemsoorten ontstaan, waarover operazangers kunnen beschikken. In het algemeen echter deelt men vrouwenstemmen in van hoog naar laag als sopraan, mezzosopraan en alt en de mannenstemmen idem als tenor, bariton en bas.

Een geschoolde operazanger kan op grond van zijn kwaliteiten ook in diverse andere podiumkunst genres optreden, waaronder operette, musical of andersoortige muziektheaterproducties, naast optredens in diverse soorten podiumconcerten.

Voor een overzicht van operazangers zie: Operazangers en Operazangeres