Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Biografie

Is dezelfde persoon als Jacoba Maria Majofski

Theater / Dans

Een chronologisch overzicht van de voorstellingen waarin Mw. Naret Koning heeft meegespeeld voor zover geregistreerd in de Productiedatabase:

 
Het sprakelooze meisje van Portici of het oproer te Napels - Amsterdam Stadsschouwburg - 1829-07-29
De kamerdienaar - Amsterdam Stadsschouwburg - 1829-08-26
De reis ter bruiloft - Amsterdam Stadsschouwburg - 1829-08-31
De vrek - Amsterdam Stadsschouwburg - 1829-09-02
Valeria of Het vereffend proces - Amsterdam Stadsschouwburg - 1829-10-14
De melomanie of de drift tot zang en dans - Amsterdam Stadsschouwburg - 1829-10-14
Oberon, koning der elfen - Amsterdam Stadsschouwburg - 1829-12-05
De grootvader of De twee levensperken - Stadsschouwburg (Amsterdam) (1774-1890) - 1830-01-25
Georges Grounman, of de brave portier van St. Germain - Amsterdam Stadsschouwburg - 1830-03-22
De barbier van Straatsburg of De Frankforter loterij - Amsterdam Stadsschouwburg - 1830-04-01
De vrouwenhater - Amsterdam Stadsschouwburg - 1830-04-07
De nachtmerrie (Das neue Sontagskind) - Amsterdam Stadsschouwburg - 1830-09-24
Seïd en Palmire - Stadsschouwburg (Amsterdam) (1774-1890) - 1831-04-20
Alles voor het vaderland - Amsterdam Stadsschouwburg - 1831-04-20
De mislukte smokkelpartij - Amsterdam Stadsschouwburg - 1831-08-24
De Koningin van zestien jaren - Amsterdam Stadsschouwburg - 1831-08-31
Het dorp aan de grenzen - Amsterdam Stadsschouwburg - 1831-09-05
De twee jonge Savoijaards - Amsterdam Stadsschouwburg - 1831-09-14
De schutters in garnizoen - Amsterdam Stadsschouwburg - 1831-09-16
De minnaar op de proef, of het zonderlinge tweegevecht - Amsterdam Stadsschouwburg - 1831-10-03
Armand en Constance, of de twee gevaarvolle dagen - Amsterdam Stadsschouwburg - 1831-10-19
De militaire stand - Amsterdam Stadsschouwburg - 1831-11-02
De kozakken officier - Amsterdam Stadsschouwburg - 1831-11-28
De Hollandsche flankeur, of het herbergsmeisje op de grenzen - Amsterdam Stadsschouwburg - 1831-12-08
De ongehuwden (Die Hagestolzen) - Amsterdam Stadsschouwburg - 1832-03-15
Frosine, of de laatst aangekomene - Amsterdam Stadsschouwburg - 1832-04-16
De krijgsgevangenen, beknopt geschiedkundig tafereel, uit den jare 1831 - Amsterdam Stadsschouwburg - 1832-05-21
De verkwister of De eerlijke bedriegster - Amsterdam Stadsschouwburg - 1832-09-29
Asschepoester - Amsterdam Stadsschouwburg - 1832-10-06
Het metalen kruis - Amsterdam Stadsschouwburg - 1832-10-18
De twee jagers en het melkmeisje - Amsterdam Stadsschouwburg - 1832-10-31
De vermomde gelieven (Les amans prothées) - Amsterdam Stadsschouwburg - 1832-12-20
Feodora of Het meisje uit Siberië - Amsterdam Stadsschouwburg - 1832-12-20
De jonkvrouw van het meir - Stadsschouwburg (Amsterdam) (1774-1890) - 1833-01-10
De admiraal Piet Hein te Delftshaven - Amsterdam Stadsschouwburg - 1833-01-30
De onvergenoegde - Amsterdam Stadsschouwburg - 1833-03-16
Stille waters hebben diepe gronden (Rule a wife and have a wife) - Amsterdam Stadsschouwburg - 1833-04-01
De landheer van Sterrenberg - Amsterdam Stadsschouwburg - 1833-05-09
De twee serjanten - Amsterdam Stadsschouwburg - 1833-09-25
De kluchtige opera - Amsterdam Stadsschouwburg - 1833-10-14
De witte burgvrouw - Amsterdam Stadsschouwburg - 1833-10-16
De gevolgen van een eenige leugen - Amsterdam Stadsschouwburg - 1833-10-24
De verhinderde danspartij of Het orchest onder de tafel - Amsterdam Stadsschouwburg - 1833-12-09
Het landmeisje of De geheimzinnige minnaar - Amsterdam Stadsschouwburg - 1834-01-20
De hekken zijn verhangen - Amsterdam Stadsschouwburg - 1834-02-19
Lambert Melisz of De ouderlievende jongeling van Westzanen - Amsterdam Stadsschouwburg - 1834-04-23
De huichelaar - Dordrechtsche Schouwburg - 1834-06-02
Fridolin of De boodschap naar de ijzersmelterij - Amsterdam Stadsschouwburg - 1834-11-29
Geld en adel - Amsterdam Stadsschouwburg - 1835-03-09
Een groot vocaal en instrumentaal concert - Amsterdam Stadsschouwburg - 1835-03-26
De huwbare dochter of De eerste zamenkomst - Amsterdam Stadsschouwburg - 1835-03-30
De mededingers of Wie zal het ambt hebben? - Amsterdam Stadsschouwburg - 1835-04-01
De boekhandelaar of Het welbetaald handschrift - Amsterdam Stadsschouwburg - 1835-04-13
Don Juan of De steenen gast - Amsterdam Stadsschouwburg - 1835-05-02
Coupletten - Amsterdam Stadsschouwburg - 1835-08-24
De sprekende schilderij - Amsterdam Stadsschouwburg - 1835-09-09
De heidin in Noord-Amerika (La bohemiènne) - Amsterdam Stadsschouwburg - 1835-10-01
De hut in het gebergte - Amsterdam Stadsschouwburg - 1835-11-05
De groote wereld en goedhartigheid - Amsterdam Stadsschouwburg - 1835-12-12
De medeminnaars (Les prétendus) - Amsterdam Stadsschouwburg - 1836-03-30
Victorijn, of het weeskind en de moordenaar - Amsterdam Stadsschouwburg - 1836-04-28
De repetitie van een zangspel - Amsterdam Stadsschouwburg - 1836-05-18
De twee woorden, of een nacht in het bosch - Amsterdam Stadsschouwburg - 1836-10-12
De huwelijksgift - Amsterdam Stadsschouwburg - 1836-11-12
De gevonden brieventasch, of berouw en voldoening - Amsterdam Stadsschouwburg - 1836-12-01
De drie schoolmeesters, of de neef uit Bremen - Amsterdam Stadsschouwburg - 1837-03-06
De eerste liefde, of de herinneringen der kindschheid - Amsterdam Stadsschouwburg - 1837-04-03
De breinaalden - Amsterdam Stadsschouwburg - 1837-08-30
Het gewaande huwelijk - Amsterdam Stadsschouwburg - 1837-10-23
De bloedverwanten - Amsterdam Stadsschouwburg - 1837-11-02
Het loterijbriefje - Amsterdam Stadsschouwburg - 1838-03-08
Logen en waarheid - Amsterdam Stadsschouwburg - 1838-05-02
De huwbare dochter, of de eerste zamenkomst - Gezelschap Hoedt en Bingley - 1838-06-16
De dood van Rolla, of de Spanjaarden in Peru - Gezelschap Hoedt en Bingley - 1838-06-21
Johanna Shore, of de hongerdood - Gezelschap Hoedt en Bingley - 1838-06-23
De Admiraal Piet Hein te Delfshaven - Amsterdam Stadsschouwburg - 1838-08-24
De gebannen Amor, of de achterdochtige echtgenooten - Amsterdam Stadsschouwburg - 1838-10-25
De brave vrouw - Amsterdam Stadsschouwburg - 1838-11-03
Hieronimus Jamaar - Amsterdam Stadsschouwburg - 1838-12-08
Arthur of zestien jaren later - Amsterdam Stadsschouwburg - 1838-12-20
… overige resultaten


Een alfabetisch overzicht van de voorstellingen waarin Mw. Naret Koning heeft meegespeeld voor zover geregistreerd in de Productiedatabase: voorstellingen

Bronnen