Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Enkele illustraties van de Groote Schouwburg aan de Aert van Nesstraat te Rotterdam in 1887 233663.jpg


Groote Schouwburg, 1887. Gravure Joh. B.

NaamGroote Schouwburg, Rotterdam
PlaatsRotterdam
TypeTheatergebouw
ArchitectJ.Verheul
Bouwjaar1884-1887
Openingsdatum15 september 1887


Informatie

Groote Schouwburg te Rotterdam, van 1887 tot 1940
Adres: Aert van Nesstraat 45, Rotterdam
Architect: J. Verheul
Opdrachtgever: Vereeniging Rotterdamsche Schouwburg
Opening als theater: 15 september 1887
Sluiting als theater: Zwaar beschadigd bij bombardement op 14 mei 1940, waarna afbraak volgde - hoewel restauratie zeker mogelijk was geweest.

De zaal van de Groote Schouwburg. Gravure door P.A. Schipperus, 1887.

De zaal gaf meer een beeld van comfort dan van statigheid. ‘De zaal bevat, de benedenafdeling er onder begrepen, vier verdiepingen: de baignoires, balcon, loges en galerij. Stalles, parket en parterre bestaan uit leunstoelen met opslaande zittingen. Men zit er ruim, heeft, indien geen onbescheiden dameshoed het onderschept, een vrij uitzicht op het tooneel, en vindt, aan de achterkant der leuning, een bakje voor zijn tooneelkijker – eene doelmatige kleinigheid. De kleur der bekleede zittingen is donkerrood, die der leuningen zwart... Het tooneelscherm is eene zeer eenvoudige roode draperie; het vaste scherm daarboven vertoont op een grijs ovaal een gouden harp. Schitterend en rijk is de groote gaskroon, die 321 lichten in de zaal doet stralen en de plafond-beschildering doet prijken in rijke vervenpracht.’

Exterieur van de Groote Schouwburg. Gravure door P.A. Schipperus, 1887.

‘Het gebouw is in italiaanschen renaissance-stijl opgetrokken, doch de roode baksteenen lijsten, door lijsten en versieringen in grauwen bergsteen afgewisseld, geven het een Hollandsch aanzien. Het beeldhouwwerk aan het voorfront is bescheiden, doch sprekend: de dichtkunst op de geveltop, met twee kleine geniën aan hare voeten; het stadswapen op het fries boven de ingang; in twee nissen de muzen van het treur- en blijspel; in cartouches de borstbeelden van beroemde tooneel- en toondichters. De oprit voor rijtuigen is een eenvoudig portiek, door vier stenen kolommen geschraagd.’

Naamgeving

Merkwaardig is dat de Rotterdamsche Schouwburg (1774-1887), Rotterdam na een restauratie in 1874 in de pers eveneens veelvuldig wordt aangeduid met Nieuwe (Rotterdamsche) Schouwburg.

Premieres

Een chronologisch overzicht van de voorstellingen, die in dit theater in première zijn gegaan:

 
Jolijt - Mevrouw L. Bouwmeester-Sandbergen - 1939-12-24
Die Zauberflöte - Nederlandsche Operastichting - 1939-12-11
De tijd en de familie Conway - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1937-12-12
Het wonder in de bergen - Gezelschap Jan Musch - 1937-09-23
De Berkelmans - Gezelschap Jan Musch - 1937-03-27
Knal - Bouwmeester Revue - 1937-01-01
Een lentedag van 's morgens acht tot middernacht (Call it a day) - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1936-10-02
De ober - Het Nederlandsch-Indisch Tooneel - 1936-04-20
Een glas water - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1936-01-01
De vaders van Sally - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1934-12-28
Helderziend - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1934-09-08
De twee weezen - De Rotterdammers (1933-1947) - 1934-06-16
De heilige vlam - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1934-03-16
Hartelijke groeten uit Salzburg - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1934-01-01
Tosca - Italiaansche Opera - 1933-12-30
La Bohème - Opera Italiana.N.V. Italiaansche Opera - Den Haag - 1933-11-04
Hare Majesteit regeert - Groot Nederlandsch Tooneel - 1933-10-30
't Lammeken - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1933-09-16
Het mirakel - Groot Nederlandsch Tooneel - 1933-09-06
Moord - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1933-08-19
De sweepstake - Het Schouwtooneel - 1933-03-05
Er was eens... - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1933-02-20
De Sabijnsche maagdenroof - Gezelschap Louis Saalborn - 1933-01-05
De Bruiloft van Kloris en Roosje - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1933-01-01
De vliegende heks - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1933-01-01
De gouden kastanje - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1932-12-25
Als ouders slapen - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1932-11-15
De vrouw in het spel - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1932-05-25
De prins komt - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1932-04-30
Het huis der vreezen - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1932-03-28
Een lieveling van het publiek - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1932-03-05
Vadertje Langbeen (Daddy long-legs) - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1931-12-24
I Pescatori di Perle - Italiaansche Opera - 1931-12-19
Fra Diavolo - Italiaansche Opera - 1931-12-16
Het spookhuis - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1931-11-22
Hamlet, Prins van Denemarken - Coöp. Vereeniging Gezelschap Verkade U.A. (1931-1933) - 1931-11-13
Rigoletto - Italiaansche Opera - 1931-11-04
Wonder-dancing - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1931-08-15
Het hoofd in den strop - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1931-04-18
Hedda Gabler - Gelegenheidscombinaties - 1931-03-04
Voorloopige hechtenis (Voruntersuchung) - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1930-12-25
De Wonderdoktoor - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1930-09-20
De drie musketiers - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1930-08-16
De Sabijnsche maagdenroof - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1930-05-27
Een vrouw zooals ieder zoekt - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1930-04-11
Het leven dat ik u gegeven heb - Het Schouwtooneel - 1930-03-21
Een avontuur van Geoffrey Gill - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1930-03-09
Beschuit met muisjes - N.V. Het Nieuwe Nederlandsche Tooneel - 1930-03-06
Helden - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1930-01-01
De groene pleureuse (La pluma verde) - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1929-12-26
… overige resultaten

Een alfabetisch overzicht van de premières, die in de Groote Schouwburg, Rotterdam hebben plaatsgehad voor zover geregistreerd in de Productiedatabase:Premieres in deze schouwburg

Bronnen

  • Productiedatabase
  • Theaters in Nederland sinds de zeventiende eeuw. Redactie Bob Logger, Eric Alexander, Menso Carpentier Alting, Nico van der Krogt, Nathalie Wevers. Theater Instituut Nederland, 2007