Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Enkele illustraties van de Groote Schouwburg aan de Aert van Nesstraat te Rotterdam in 1887 233663.jpg


Groote Schouwburg, 1887. Gravure Joh. B.

NaamGroote Schouwburg, Rotterdam
PlaatsRotterdam
TypeTheatergebouw
ArchitectJ.Verheul
Bouwjaar1884-1887
Openingsdatum15 september 1887


Informatie

Groote Schouwburg te Rotterdam, van 1887 tot 1940

Adres: Aert van Nesstraat 45, Rotterdam

Architect: J. Verheul

Opdrachtgever: Vereeniging Rotterdamsche Schouwburg

Opening als theater: 15 september 1887

Sluiting als theater: Zwaar beschadigd bij bombardement op 14 mei 1940, waarna afbraak volgde - hoewel restauratie zeker mogelijk was geweest.


De zaal van de Groote Schouwburg. Gravure door P.A. Schipperus, 1887.

De zaal gaf meer een beeld van comfort dan van statigheid. ‘De zaal bevat, de benedenafdeling er onder begrepen, vier verdiepingen: de baignoires, balcon, loges en galerij. Stalles, parket en parterre bestaan uit leunstoelen met opslaande zittingen. Men zit er ruim, heeft, indien geen onbescheiden dameshoed het onderschept, een vrij uitzicht op het tooneel, en vindt, aan de achterkant der leuning, een bakje voor zijn tooneelkijker – eene doelmatige kleinigheid. De kleur der bekleede zittingen is donkerrood, die der leuningen zwart... Het tooneelscherm is eene zeer eenvoudige roode draperie; het vaste scherm daarboven vertoont op een grijs ovaal een gouden harp. Schitterend en rijk is de groote gaskroon, die 321 lichten in de zaal doet stralen en de plafond-beschildering doet prijken in rijke vervenpracht.’

Exterieur van de Groote Schouwburg. Gravure door P.A. Schipperus, 1887.

‘Het gebouw is in italiaanschen renaissance-stijl opgetrokken, doch de roode baksteenen lijsten, door lijsten en versieringen in grauwen bergsteen afgewisseld, geven het een Hollandsch aanzien. Het beeldhouwwerk aan het voorfront is bescheiden, doch sprekend: de dichtkunst op de geveltop, met twee kleine geniën aan hare voeten; het stadswapen op het fries boven de ingang; in twee nissen de muzen van het treur- en blijspel; in cartouches de borstbeelden van beroemde tooneel- en toondichters. De oprit voor rijtuigen is een eenvoudig portiek, door vier stenen kolommen geschraagd.’

Premieres

Zie Premieres in deze schouwburg

Bronnen

  • Productiedatabase
  • Theaters in Nederland sinds de zeventiende eeuw. Redactie Bob Logger, Eric Alexander, Menso Carpentier Alting, Nico van der Krogt, Nathalie Wevers. Theater Instituut Nederland, 2007