De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Geluidstechnicus

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Een theatertechnicus, die gespecialiseerd is op het gebied van geluid. Aangezien onder het begrip geluid in het theater weer verschillende zaken kunnen worden begrepen, kunnen de taken en verantwoordelijkheden van een geluidstechnicus nog al verschillen.

Belangrijke taken zijn 1) het geluid: gesproken teksten, muziek en zang e.d, die door de artiesten op het podium wordt gemaakt zo natuurlijk en gelijkmatig mogelijk hoorbaar maken voor alle toeschouwers in de zaal 2) idem geluidseffecten, of eerder opgenomen muziek e.d. hoorbaar maken en vermengen met het andere geluid, zoals door de regisseur, theatermaker e.d. zijn bepaald. 3) zorgen dat de artiesten, met name de musici zichzelf en hun medeoptredenden kunnen horen in relatie tot de totale van geluid, zoals dat toeschouwers dat horen. 4) zorgdragen voor de geluids- en beeld communicatie die organisatorisch nodig is voor een goed verloop van de voorstelling 5) het installeren en onderhouden van alle geluidssystemen die nodig zijn om de eerder genoemde taken adequaat uit te kunnen voeren.

Voor een overzicht van personen die aangeduid worden als geluidstechnicus zie: categorie:geluidstechnicus