Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Oorspronkelijk geschiedkundig volksdrama met zang in zes tafereelen

Verhaal

1. Nederland zal vernietigd worden!
2. Verraad en moed!
3. De sleutels van Muiden
4. Met Oranje winnen of sterven!
5. De brandstichting, onschuld voor schuld
6. Oranje boven, loon en straf

Betrokkenen

De onderstaande personen hebben een (in)directe bijdrage geleverd bij de realisatie van de theaterproductie (in voorkomende gevallen op basis van- of uitgaande van een bestaand werk). Aanvullingen zijn welkom.

Auteurs en makers

Aan de realisatie van deze productie hebben meegewerkt:  • Decor: Jac. Tielrooy
  • Kostuums: W.N. Mulder


  Rolverdeling en uitvoerenden

  NB: De rolbenamingen zijn veelal direct overgenomen zoals in het originele programmaboekje vermeld.

  Henri Morriën jr. Willem de Derde, Prins van Oranje, Stadhouder, Kapitein en Admiraal, Generaal van Holland
  Meyer van Beem Gerard Hasselaar, Oud-Burgemeester en Hoofdschout van Amsterdam
  Anton Verhagen Pain et Vin, Kolonel en Kwartiermeester Generaal in het Staatsche leger
  Dhr. van Dijk Jonker van Barreveld, Luitenant in Staatschen dienst
  Dhr. Vink Albert Arie Snoeck, Burgemeester van Muiden
  Louis Jacques Veltman John Frazer, Zeekapitein (Engelschman)
  Net Ellenberger Margaretha, zijn vrouw
  Willem Potharst Willem Frazer, hun zoon
  Marie Potharst-Grader Anna Frazer, hun dochter
  Evert de Blauw Jacob Doorn, Stuurman Manta van Nieuwland Andries Andrieszen, een oud-koopman
  Eveline Kapper Ka, zijn huishoudster
  Johan Kaart sr. Keeze, Kastelein van Het Tolhuis
  Mej. de Koning Trienke, ziojn vrouw
  Johanna Albregt Piet de Knikker, een burgerweesjongen
  Marie Braakensiek Jan, een diaconieweesjongen
  Mej. Anchelon Sourapati, een jonge neger
  Pieter Lamberts jr. Van Ressen, een Geldersche Boer
  Johan Ellenberger Een Burger
  Dhr. de Kuijf Een Boer
  Dhr. Beemer Een Fransch Soldaat
  Dhr. Franke Een sjouwer
  Mina van Sluyters Een Zoetelaarster


    Bronnen