Technische Organisatie Muziektheater

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Technische Organisatie Muziektheater (TOM) is ontstaan in 1986 uit een samenvoeging van de technische organisaties van De Nederlandse Opera en Het Nationale Ballet en de vorming van een theater-technisch apparaat voor de eigen producties van de Gastprogrammering Het Muziektheater en het technisch beheer van het gebouw. Juridisch gezien vormt de organisatie onderdeel van de Het Muziektheater.

De grondslag voor deze samenvoeging waren een drietal onderzoeken van de toenmalige hoofden van de afzonderlijke technische organisaties, de zo genaamde Lie-Lievaart rapporten, waarin aangetoond werd dat deze samenvoeging in theater-technische zin noodzakelijk was om adekwaat op de groeiende artistieke eisen van beide gezelschappen te kunnen blijven reageren. Daarnaast zou een financiële besparing van ongeveer een miljoen gulden op jaarbasis gerealiseerd kunnen worden.

In oorsprong omvatte de TOM alle technische en productionele diensten voor toneel, belichting, audio, video en communicatie, rekwisieten, kleedafdelingen, decoratelier, kostuumateliers inclusief schoeisel en hoeden, pruiken en grime, de toneel- en huis-technische installaties en beheer en de productie - en voorstellingsleiders. In de loop der jaren zijn er wat functionele splitsingen ontstaan, waardoor deze laatste groep medewerkers, die van de huis-technische installatie en beheer en de kostuumdiensten organisatorische elders werden ondergebracht.

Ook na deze organisatorische afsplitsingen is de TOM nog steeds met afstand de grootste theater-technische organisatie in Nederland. Door deze bundeling ontstond tevens een opeenhoping van theater-technische kennis en vaardigheden, die gedreven door de artistieke eisen van regisseurs, choreografen en ontwerpers, op vele gebieden tot vernieuwende technische ontwikkelingen heeft geleid, die als voorbeeld voor andere gezelschappen en theaters tot in het buitenland toe hebben gediend.

Op 1 januari 2013 ontstaat door fusie van de De Nederlandse Opera, Het Nationale Ballet en Het Muziektheater, Amsterdam, de Nationale Opera & Ballet, waardoor ook de technische organisatie daarvan een onderdeel wordt.

Trivia

De zogenaamde Lie-Lievaart rapporten die hebben geleid tot de oprichting van de Technische Organisatie Muziektheater (TOM) zijn te vinden in de catalogus van het TIN :