De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Programmeur

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

NB in het Nederlandse taalgebruik wordt het woord programmeur is de eerste plaats gebruikt voor iemand die software-programma's e.d. maakt.

Om verwarring in de theaterwereld te voorkomen spreekt men ook wel van theaterprogrammeur. Hiermee wordt bedoeld de persoon, die verantwoordelijk is voor een passende programmering van voorstellingen en activiteiten in de theater-accomodatie waar hij of zij werkzaam is. De taken van de programmeur zijn enigszins afhankelijk van de grootte van de organisatie en de omvang van het personeel. Vaak neemt de directeur zelf de verantwoordelijk, maar laat hij zich bijstaan door een programmeur voor alle uitvoerende taken. Soms ook is deze verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk gedelegeerd aan de programmeur inclusief de besteding van het beschikbare budget.

Een programmeur zal voor de betreffende programmering behalve met het budget, zowel rekening dienen te houden met de functie die het theater vervult in de gemeenschap die het theater geacht wordt te bedienen, als met de organisatorische, ruimtelijke en theatertechnische mogelijkheden van het eigen theater en met de mogelijk inhoudelijke beleidsdoelen die de directie van het theater zich heeft gesteld.

De programmeur stelt vervolgens de programmering samen door keuzes te maken uit wat producenten, impresariaten e.d. in eerste instantie aanbieden en anderzijds door zelf eerst bestaande voorstellingen te gaan bekijken en vast te stellen dat deze passen c.q. een aanwinst voor de eigen programmering zijn.

Voor een overzicht van personen die worden aangeduid als programmeur zie: Categorie:programmeur