Modern ballet

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Modern ballet is een verwarrende term, die echter toch regelmatig gebruikt wordt bij het beschrijven van dansvoorstellingen en choreografieën.

Ten aan zien van klassiek ballet, is duidelijk dat het een dansvorm is die gebaseerd is op een in een academische gecodificeerde ontwikkeling en strikt bewaakt samenstel van lichaamsposities en bewegingen: het klassieke ballet idioom (zie ballettechniek). Choreografieën en dansvoorstellingen die gebruik maken van dit idioom en zich binnen de regels daarvan afspelen, kan met men derhalve zo benoemen.

Modern ballet zou dan een dansvorm zijn die wel gebruik maakt van dit klassieke ballet idioom, maar daarnaast allerlei grote en kleine afwijkingen daarvan incorporeert, voortkomend uit de idiomen van de verschillende moderne dans ontwikkelingen sinds het begin van de twintigste eeuw. Dit althans is een gangbare verklaring, zie bijvoorbeeld wikipedia in het Engels.

Problematische van deze uitleg is dat het idioom van het klassiek ballet zich, sinds het begin van de ontwikkeling vanuit de in 1661 door Lodewijk de 14e in Frankrijk opgericht Academie Royale de Danse, altijd ontwikkeld heeft door invloeden uit andere bewegings- en dansidiomen (de volksdans, de comedia del arte, de pantomime e.d.). Tot op heden is dat ook in de diverse gecodificeerde ballettechnieken aantoonbaar. Daarnaast zijn choreografen, die gerangschikt worden onder klassiek ballet, door de eeuwen heen altijd op zoek zijn geweest naar nieuwe bewegingen waarmee zij uitdrukking konden geven aan hun intenties. Dit was in het bijzonder het geval in de periode 1909 t/m 1929 van de Ballets Russes o.l.v. Serge Diaghilev en waarvan een deel van het repertoire wordt aangeduid als klassiek ballet en een ander deel als modern ballet.

Wanneer men de door wikipedia gegeven uitleg voor modern ballet strikt hanteert, dan zijn zo goed als alle choreografieën die vanaf de eerste decennia van de twintigste eeuw zijn gemaakt als modern ballet aan te duiden, met uitzondering van werken die zich strikt bewegen binnen het historische gecodificeerde idioom van het klassieke ballet.


Een overzicht van de voorstellingen die in deze Theaterencyclopedie werden aangemerkt als Modern ballet.