De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Mimebeleid

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Beleid definieert men als het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Van elke organisatie wordt verwacht dat zij een beleid ontwikkelt, zo ook een overheid. Wanneer een van overheden beleid ontwikkelt specifiek ten aanzien van een bepaald onderwerp dan verbindt men het woord beleid met de naam van dat onderwerp. In dit geval mime.

Om te komen tot een mimebeleid stelt de betreffende overheid zich dan de vraag: welke maatregelen ter verandering of voortzetting van de huidige situatie getroffen zouden moeten worden om de cultuuruiting mime zo goed mogelijk te laten passen binnen haar politieke doelstellingen, welke middelen kan/wil zij daarvoor ter beschikking stellen en wat zijn daarvoor de adequate momenten. Alvorens tot definitieve antwoorden te komen op die vraag zal een overheid meningen en adviezen kunnen vragen aan organisaties in de toneelwereld, deskundigen en bestaande adviescollege's of in te huren adviesbureaus.

Mimebeleid vormt voor een overheid een specifiek onderdeel van haar kunstbeleid dat op haar beurt weer ee onderdeel is binnen het veel algemenere cultuurbeleid.

Zie voorts: Categorie:Mimebeleid