Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Biografie

Theater / Dans

Een chronologisch overzicht van de voorstellingen waarin Mej. van Lier heeft meegespeeld voor zover geregistreerd in de Productiedatabase:
 
De kalkoenenhoedster (La gardeuse des dindons) - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1845-12-04
De koningin der waschvrouwen of een carnavalsfeest tijdens Lodewijk XV - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1845-12-17
Van boven naar beneden of de bankier en de uitdrager - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-01-08
De adelijke handwerkster van Madrid - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-02-13
Brancas de droomer - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-03-20
Het dubbel leven - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-09-08
De tegenspoeden van den Heer Flamet of de reis op gemeenschappelijke kosten - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-09-09
De salische wet - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-10-05
De man met de drie broeken of welk eene vreemde nalatenschap - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-10-26
De oude-kleerenkooper - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-10-26
Clarisse Harlowe - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-12-29
Een puntdicht tegen de Markiezin de Pompadour of vijf en dertig jaren gevangenschap - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1847-02-11
De straatjongen van Brussel - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1847-04-07
De molenaarster van Marlij - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1847-04-07
De Parijsche studenten - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1847-04-30
Marie of standvastigheid en liefde - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1847-09-07
De oranjerie van Versailles of de vier neeven - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1847-09-10
De kruik gaat zoo lang te water tot zij berst - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1847-11-11
De voddenraper van Parijs (Le chifonnier de Paris) - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-01-13
De zwarte dokter - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-02-09
Buurman Bagnelot of de liefhebberij tooneelspeler - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-03-21
Het feest der ambachtslieden - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-03-21
De kweekeling van het Lycéum van Parijs - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-10-26
De kapergast, of de man met negen vrouwen - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-11-27
De schoolmeester of het examen op het platte land - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1849-03-08
Het paradijs van Mahomet - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1849-03-09
De aanbevelingsbrief of de famille van den Beer - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1849-04-13
De verkwister of rijkdom en armoede - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1850-11-22
De arthesische put - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1851-12-12

Een alfabetisch overzicht van de voorstellingen waarin Mej. van Lier heeft meegespeeld voor zover geregistreerd in de Productiedatabase: voorstellingen

Bronnen