Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoekeni n  d e z e  v o o r s t e l l i n g  i s  g e z o c h t  n a a r  d e m e e r  d y n a m i s c h e  m o g e l i j k h e d e n  d i e h et  g e b r u i k  v a n  d e  a u d i o - v i s u e l e  t e c h n i e k b i e d t .  E e n  d y n a m i e k  d i e  b i j  u i t s t e k  v a n  t o e p a s s i n g  b l e e k  o p  d e  v o r m  e n  h e t r i t m e  v a n  h e t  m e l o d r a m a t i s c h e  d e t e c t i v e - v e r h a a 1 .

DE WERELD VAN HAMMER

R o n d  d e  d o o r  t a l l o z e  p u l p r o m a n  e n  b e e l d v e r h a l e n  l e g e n d a r i s c h  g e w o r d e n  fi g u u r  v a n  d e  p r i v e - d e t e c t i v e  w e r d  d o o r  o n s  e e n  i m a g i n a l r e  s t a d  o p g e t r o k k e n .

Een  stervende  metropool  geïsoleerd  in  de  leegte,  in  de  greep  van  een  ruim-denkende  tiran  en  een  raadselachtig  verleden.

D i t  i s  d e  w e r e l d  e n  h e t  w e r k t e r r e i n  v a n  d e  o n a f h a n k e l i j k  o p e r e r e n d e  ' p u blieke  bemoeial  HAMMER.  Met  hem  maken  wij  een  dooltocht  door  een  stad  vol corrupte  smerissen,  wraakzuchtige  oorlogsinva1iden  en  doortrapte  courtisan e s ,   e e n   d u i s t e r   l a b y r i n t h   w a a r u i t   g e e n   o n t s n a p p e n   m o g e l i j k   l i j k t .

DE SCHIJNWERELD VAN HAMMER

Het  vervallen  stadslandschap  waarin  wij  met  HAMMER  ronddolen  zal  op  de b u h n e   g e s t a 'l t e   k r i j g e n   d o o r   e e n   d i v e r s   i t e i t   a a n   t o e g e p a s t e   p r o j e k t i e - t e c h n i e k e n .  D i a - e n  fi l m b e e l d e n  w o r d e n  z o w e l  v a n u i t  d e  z a a l  ( o p z i c h t )  a l s  v a n - a c h t e r  h e t  t o n e e l  ( d o o r z i c h t )  o v e r  s c h e r m e n ,  g a z e n  e n  s p e l e r s  g e w o r p e n .

S p e l - e n  p r o j e k t i e t e c h n i e k  o n t m o e t e n  e l k a a r  o p  h e t  h e l l e n d e  v l a k  v a n  e e n  h y d r a u l i s c h   g e s t u u r d   d e c o r ,   d a t   t e g e l i j k   a l s   s p e e l v l o e r   e n   p r o j e k t i e m u u r   f u n g e e r t .  O m  d e  s f e e r  v a n  h e t  v e r h a a l  t e  b e n a d r u k k e n ,  w e r d e n  d e  p r o j e k t i e -

b e e l d e n  v e e l a l  o p  l o k a t i e  g e s c h o t e n  z o w e l  i n  M a n h a t t a n - S o h o ,  T h e  B r o n x  e n B r o o k l y n  - N e w  Yo r k  a l s  i n  V i 1 v o o r d e - B r u s s c l  e n  h e f  O o s t e l i j k  H a v e n g e b i e d - Amsterdam.  Naderhand  werd  door  middel  van  fotomontage  de  grauwe  facade  van een  fictieve  stad  samengesmeed.

Betrokkenen

De onderstaande personen hebben een (in)directe bijdrage geleverd aan de realisatie van de theaterproductie (in voorkomende gevallen op basis van- of uitgaande van een bestaand werk). Aanvullingen zijn welkom.

Auteurs en makers

NB: Op dit moment worden specificaties (bijv. 'assistent', 'dialogen', 'ontwerp') nog niet meegenomen vanuit de premièredatabase. Deze informatie is op te vragen via de Theatercollectie.

Aan de realisatie van deze productie hebben meegewerkt:
Rolverdeling en uitvoerenden

NB: De rolbenamingen zijn veelal direct overgenomen zoals in het originele programmaboekje vermeld, en kunnen zodoende verouderde termen bevatten. Zie ook deze pagina.

Joep Kruijver (Kioskhouder Oberkampf)
Michael Helmerhorst (Ostkreuz / Burger Pulaski)
Wigbolt Kruijver (Ruislip / Tegel / Burger Hornstull)
Gerrit van Dijk (Popo Picpus / Burger Lo Vial)
Bert Bunschoten (Hammer)
Ria Marks (Maida Vale / Hoer Gambetta / Burger Düppel)


      Bronnen