Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Biografie

Theater / Dans

Een chronologisch overzicht van de voorstellingen waarin Dhr. Rozelaar is opgetreden voor zover geregistreerd in de Productiedatabase:
 
Het schoone bloemenmeisje van Parijs - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1845-03-25
Het ontbijt en het tweegevecht of de bedrogen tooneelspelers - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1845-09-06
Het laatste exploit van den Heer Lustig of zijne groote zeereizen tegen wil en dank - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1845-11-04
De kalkoenenhoedster (La gardeuse des dindons) - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1845-12-04
Van boven naar beneden of de bankier en de uitdrager - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-01-08
Brancas de droomer - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-03-20
Een famille-geheim of Cormoran de stierendrijver - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-04-09
De scheepsjongen (Le mousse) - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-04-14
Eene lelijke vrouw - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-04-21
Victorine - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-09-03
Het dubbel leven - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-09-08
De tegenspoeden van den Heer Flamet of de reis op gemeenschappelijke kosten - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-09-09
De oude-kleerenkooper - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-10-26
De man met de drie broeken of welk eene vreemde nalatenschap - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-10-26
De orkaan - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-11-09
Clarisse Harlowe - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1846-12-29
Een puntdicht tegen de Markiezin de Pompadour of vijf en dertig jaren gevangenschap - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1847-02-11
De straatjongen van Brussel - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1847-04-07
De Parijsche studenten - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1847-04-30
De kunstgrepen der koketterie - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1847-09-06
Marie of standvastigheid en liefde - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1847-09-07
De oranjerie van Versailles of de vier neeven - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1847-09-10
Dertig jaren of het leven van Roode Pierre (Pierre le Rouge) - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1847-10-20
De prins van één dag - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1847-10-27
De voddenraper van Parijs (Le chifonnier de Paris) - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-01-13
De zwarte dokter - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-02-09
Buurman Bagnelot of de liefhebberij tooneelspeler - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-03-21
Het feest der ambachtslieden - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-03-21
De zwavel ether, of het geluk in de flesch - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-04-05
De slechte vader of een edelmoedig geheim - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-09-08
Het proces of De drie dubbele Markies de Lauzun - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-09-25
De kweekeling van het Lycéum van Parijs - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-10-26
De loopjongen van eene modewinkel, of de betoverde hoedendoos - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-11-09
De kapergast, of de man met negen vrouwen - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1848-11-27
De verborgenheden van het carnaval - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1849-02-01
Het paradijs van Mahomet - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1849-03-09
De aanbevelingsbrief of de famille van den Beer - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1849-04-13
De verkwister of rijkdom en armoede - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1850-11-22
De arthesische put - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1851-12-12
De witte pelgrim, of de twee weezen van het gehucht olival - Gelegenheidscombinaties - 1852-05-23
De onbeduidende, of de man uit de volksklasse - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1852-09-27
De verborgenheden van Parijs - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1853-01-05
Een grap moeten wij hebben (Einen Jux will er sich machen) - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1853-02-02
De hut van Tom, of slavin en moeder (La case de l'oncle Tom) - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1853-03-03
Het wonderkapje van Dokter Faust - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1853-04-26
Een sentimenteel huwelijksreisje van Amsterdam over Koog en Westzaan naar Haarlem - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1853-12-04
Zoo werd hij rijk! - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1854-01-18
De triumf van het carnaval of de helden dezer eeuw - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1854-03-03
De portierster, of een kijkje achter de schermen - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1854-03-06
De laatste soldaat van de ruiterwacht - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1856-10-24
Brigitta of de twee vondelingen - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1856-12-03
De gevolgen van een eenige leugen - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1856-12-10
De lange Israel of een oud student en zijn oppasser - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1858-03-04
De beursspeculant of zoo gewonnen, zoo geronnen - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1858-10-14
De zwarte dokter - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1859-03-03
De orgeldraaijer en zijne pleegdochter - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1859-12-27
Cora, of de slavernij - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1861-10-10
Een jongeling die veel geleden heeft - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1861-10-16
De goudboer - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1862-01-27
De dochter der voddenrapers - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1862-04-03
Een welopgevoed bediende of de mooije nikker - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1862-04-11
Meester Vink of de vermiste diamant - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1862-05-10
Meester Kras, of de maand is om - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1862-09-15
De hussaar van Felsheim - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1862-12-17
De ridder de St. Georges - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1863-02-05
De jagers - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1863-02-26
Adrienne Lecouvreur - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1863-03-26
De bloemenverkoopster - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1863-10-06
Het huisraad van Rosine, of de beweegbare meubelen - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1864-07-30
De straatjongen van Parijs - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1865-01-23
De stierendrijver of een familiegeheim (Un secret de famille) - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1865-01-23
Mejufvrouw Overmoed - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1865-04-27
Adam en zijne waschvrouw - Tooneelgezelschap Boas & Judels - 1865-10-02

Een alfabetisch overzicht van de voorstellingen waarin Dhr. Rozelaar is opgetreden voor zover geregistreerd in de Productiedatabase: voorstellingen

Bronnen