Arbo-wet

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Is een zogenaamde kaderwet die regels bevat voor werkgevers en werknemers ten aanzien van gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers, zelfstandigen en personen die ten aanzien van die aspecten tijdelijk onder hun verantwoordelijkheid vallen, zoals het publiek tijdens theatervoorstellingen.

De wet werd in 1994 in alle bedrijfstakken, ook die in de culturele sector, geheel van kracht. Sindsdien is de wet een aantal malen aangepast en zijn er vele regels die voortvloeiden uit deze kaderwet gewijzigd en aangepast. Doel van de wet is het voorkomen van ziekten en ongevallen veroorzaakt door werk.

De regelgeving die voortvloeit uit de wet is van groot belang geweest op veel praktische kanten van het werken in de podiumkunsten. Optredenden en medewerkers achter de schermen dienen in door regelgeving gedefinieerde gevaarlijke situaties beschermd te worden. in dit verband heeft bijvoorbeeld het overlijden van danser Alexander Money-Kyrle veel aandacht gekregen, door zijn val in de orkestbak van Het Muziektheater, Amsterdam. Verder mogen geluidsniveaus bepaalde grenzen niet overschrijden, ook niet voor de musici zelf. Deze bepaling heeft voor diverse musici en zangers grote consequenties in hun optreden gehad. In het algemeen dienen alle werksituaties, ten aanzien van technische installaties, hulpmiddelen en materialen dienen te voldoen aan bepaalde eisen van veiligheid, gezondheid en het welzijn van de betrokkenen niet aan te tasten. In voorkomende situaties waarin dat moeilijk te handhaven is, dienen extra maatregelen genomen te worden.

Op het punt van de gezondheid dienen in het algemeen preventief maatregelen te worden genomen, wat er o.a. toe geleid heeft dat de trekkenwanden in het overgrote deel van de Nederlandse theatergebouwen in het begin van de 21ste eeuw vervangen zijn door elektromechanische installaties.

In de wereld van de podiumkunsten bestaat de organisatie Arbopodium die specifieke informatie geeft op het punt van van arbeidsveiligheid. Zie daarvoor: www.arbodpodium.nl

Voor meer informatie omtrent de Arbo-wet: zie Wikipedia