Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Nieuwe Amsterdamsche klucht.
Pikante avonturen uit het donkere leven van een lichte vrouw.

Verhaal

(1) In een cafétje op den Binnen-Amstel
(2) Eerst op een gemeubileerden kamer in de Pijp, dan op het strand te Scheveningen
(3) Al heb je 't gedaan, krijg je nog de schuld

Context

De maat vol
Door de afdeling Amsterdam van den Nederlandsche R.K. Volksbond is het volgend adres aan den Burgemeester gezonden:
Reeds geruimen tijd koesterde het Bestuur het voornemen uwe aandacht te vestigen op de voor de eerbaarheid aanstootelijke affiches, welke in den laatsten tijd door minderwaardige theaters over onze stad worden verspreid; in welk voornemen wij zijn versterkt door de talloze ernstige klachten, welke ons over deze zaak allerwegen uit de organisatie bereiken.
Nu thans weer door het "Amsterdamsche Tooneelgezelschap", onder directie van J. Nooy spelend in den Frascatischouwburg met het ergelijk en schaamteloos affiche, waarmee het stuk "'t Hippie" wordt gepropageerd, op het gebied der vuilprenterij een nieuw record wordt bereikt , meenen wij ons in dezen zaak niet langer afzijdig te mogen houden. Wij richten ons daarom tot u met het dringend verzoek, bij den Officier van Justitie de bestraffing van deze onteerende plaat te willen aanhangig maken en anderszins alle maatregelen te willen nemen, waartoe uw functie als Burgemeester van onze stad de bevoegdheid geeft en waadoor verdere aanplakking van deze of andere zedekwetsende platen kan worden voorkomen.
Uwe uitlartingen in afkeurenden zin over minderwaardige tooneel- en bioscoopvoorstellingen waarvan wij steeds met grote waardering hebben kennis genomen, doen ons deze zaak vol vertrouwen in uwe aandacht en burgemeesterlijke waakzaamheid aanbevelen.
Bron: Bericht in De Standaard van 1920-08-13 in Delpher

Betrokkenen

De onderstaande personen hebben een (in)directe bijdrage geleverd aan de realisatie van de theaterproductie (in voorkomende gevallen op basis van- of uitgaande van een bestaand werk). Aanvullingen zijn welkom.

Auteurs en makers

NB: Op dit moment worden specificaties (bijv. 'assistent', 'dialogen', 'ontwerp') nog niet meegenomen vanuit de premièredatabase. Deze informatie is op te vragen via de Theatercollectie.

Aan de realisatie van deze productie hebben meegewerkt:
   Rolverdeling en uitvoerenden

   NB: De rolbenamingen zijn veelal direct overgenomen zoals in het originele programmaboekje vermeld.

   Mooie Trees, 't Hippie: Coba Sodekamp
   Cornelius, advocaat zonder praktijk, haar eene vader: Jan Holleman
   Willebrordus, rentenier met praktijk, haar andere vader: Anton van Elsen
   Katharina, ook wel Kaatje, ook wel een Ka, zijn andere helft: Juliëtte Roos
   Antoon (laat je niet verleiden), hun schoonzoon: Johan Valk
   Marietje (laat je niet misleiden), hun dochter: Annie Nagtegaal
   Oome Schmoel, gewezen schoenpoetser, thans koopman in fruit: Jan Nooy


     Bronnen