TheaterCollectieSelectie

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Parlando 94466.jpg Nanna S.O.S. Nanna! 100870.jpg Tantalus 371934.jpg

Foto's: Parlando Stichting Dansprodukties 1990| Nanna S.O.S Nanna! Speeltheater Holland 2003| Tantalus Toneelgroep de Appel 2003

Over de TheaterCollectieSelectie

De theatercollectie wordt dagelijks aangevuld met data van voorstellingen. Hoe zit het met de objecten?

Elk jaar zijn er tussen de 900 en 1200 theaterpremières per jaar in Nederland. Van al deze premières wordt een database bijgehouden. Voor een evenwichtige samenstelling van de fysieke collectie, zoals affiches, tekeningen, foto’s en videomateriaal wordt elk jaar een selectie gemaakt van ongeveer 100 voorstellingen die representatief zijn voor dat seizoen. Van deze voorstellingen wordt zoveel mogelijk materiaal verzameld.

Een deskundige adviescommissie bestaande uit recensenten, theaterdirecteuren, programmeurs en wetenschappers maken aan het eind van elk theaterseizoen een representatieve selectie van producties uit het totale aanbod. Aan de hand van deze jaarlijkse "TheaterCollectieSelectie" (TCS) van ongeveer 100 voorstellingen verzamelen medewerkers van het Allard Pierson foto’s, video’s, affiches en scenografie van deze producties. Deze werkwijze staat uitgebreid beschreven in het Collectieplan.

Hoe ging het in het verleden?

De focus van het collectiebeleid van het voormalige Theater Instituut Nederland lag tot 2003 voornamelijk op de theaterproducties. De verzameling bestond hoofdzakelijk uit programmaboekjes, recensies, affiches, maquettes, ontwerptekeningen, kostuums en ander aan voorstellingen gerelateerd materiaal. In het seizoen 1952-1953 werden zo’n 71 toneelproducties beschreven en gedocumenteerd, dat is inmiddels opgelopen tot 1400 theater- en dansproducties in het seizoen 2012-2013.

Het bleek onmogelijk om het materiaal van al deze producties te verzamelen en bewaren door gebrek aan middelen, menskracht en ruimte. Het gevolg was dat in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw, alleen video’s, foto’s, affiches, kostuums, maquettes en programmaboekjes in de collectie zijn opgenomen van producties van de gezelschappen of ontwerpers die het meest trouw waren in het opsturen van materiaal. Op deze wijze ontstond uiteraard een minder representatieve collectie.

TheaterCollectieSelectie (TCS)

Om tot een representatieve en verantwoord beheerde collectie te komen heeft Theater Instituut Nederland in 2003 besloten een deskundige adviescommissie in te stellen die een selectie van producties maakt voor de samenstelling van haar collectie. In 2009 is de procedure geëvalueerd en verbeterd. Deze wijze van acquireren kreeg een “best practice” van de visitatiecommissie sectorinstituten 2011. Voor de acquisitie van affiches, video’s en foto’s wordt er aan het eind van het theaterseizoen een selectie gemaakt van zo’n 100 representatieve producties door de TCS adviescommisie.

Bij de overgang in beheer van de Theatercollectie naar de Universiteit van Amsterdam per 1-1-2013 is besloten deze manier van verwerving te continueren. De commissie bestaat uit 10-15 leden die zijn gekozen op basis van hun deskundigheid op het gebied van de diverse theaterdisciplines. De leden zijn onder andere recensent, theaterdirecteur, programmeur of wetenschappers van de UvA met theaterinhoudelijke kennis. Zij zien vanuit hun functie veel voorstellingen. De gekozen producties hoeven niet noodzakelijk 'de beste' voorstelling te zijn, het kan ook een productie zijn die een belangrijke maatschappelijk thema had, of een productie die inhoudelijk misschien niet heel erg sterk was maar met een geweldige, bijzondere of vernieuwende vormgeving. Tevens wordt gelet op de evenredige keuze van producties naar discipline, bezien over het gehele aanbod van dat betreffende seizoen. De selectie wordt jaarlijks aangevuld met producties waaraan belangrijke prijzen zijn toegekend. Het verzamelt nog steeds wel de gegevens (data) van alle in Nederland uitgebrachte professionele theaterproducties.

Vervolgens worden de producenten en gezelschappen van de geselecteerde producties benaderd om er voor te zorgen dat we al het materiaal dat we voor de collectie van belang vinden ook daadwerkelijk in beheer krijgen. Belangrijk daarbij is uiteraard een goede digitale registratie van de feitelijke voorstelling.

Scenografie

Voor scenografie geldt een ander regime. Hier worden aan de hand van de CollectieSelectie over vier jaar na het bepaalde seizoen een lijst van belangrijke theatervormgevers samengesteld. Van deze geselecteerde vormgevers wordt vervolgens een aantal kostuums, maquettes en ontwerpen verworven van producties die reeds geselecteerd waren.

Representatief

Op deze wijze probeert het Allard Pierson een representatieve collectie te krijgen die ook over 100 jaar nog laat zien hoe het theaterlandschap er 100 jaar geleden uitzag. Wat waren de belangrijke ontwikkelingen, welke trends/gewoontes waren er en welke plaats nam theater in de maatschappij?

Voorwaarden video's voor TheaterCollectieSelectie

Ieder jaar vinden er in Nederland rond de 1500 theatervoorstellingen plaats. Van enkele daarvan worden naast data ook video's verzameld. Een externe, onafhankelijke adviescommissie bepaalt jaarlijks welke voorstellingen hiervoor in aanmerking komen. De geselecteerde producties maken deel uit van de TheaterCollectieSelectie. Aan de digitale videoregistraties die hiervan worden gemaakt, worden voor opname in de theatercollectie hoge kwaliteitseisen gesteld. Pas wanneer aan onze kwaliteitseisen is voldaan, komt een registratie voor opname in de TIN CollectieSelectie in aanmerking. Bekijk hieronder de kwaliteitseisen voor beeld, geluid en opslag van videoregistraties.

Kwaliteitseisen aan het beeld

De voorstelling is:

 • vastgelegd met minimaal twee tot drie camera’s
 • van te voren bekeken
 • niet vastgelegd met een camera die op automatisch staat
 • de resolutie van een DV is 720 x 576 pixels. Van een Full-HD 1920 x 1080 pixels

Meer: onze tips voor goed beeld bij een videoregistratie (nieuwe pagina volgt)

Kwaliteitseisen voor het geluid

 • het geluid wordt opgenomen door een ervaren geluidsman
 • er zijn meerdere microfoons op het podium aanwezig
 • er is sprake van gemixt podiumgeluid
 • het geluid wordt gecomprimeerd (naar wav/wave)
 • de Mpeg-compressie op de camera wordt niet gebruikt

Meer: onze tips voor goed geluid bij een videoregistratie (Tips voor het opnemen van geluid)

Kwaliteitseisen voor de opslag

De volledige registratie wordt op harddisk gezet. Het Allard Pierson heeft een harde schijf beschikbaar voor bruikleen. De voorkeur gaat uit naar een digitaal bestand in QuickTime of Windowsversie. Alleen wanneer er geen digitaal bestand beschikbaar is, kan een DVD volstaan. Een registratie met hoogwaardige professionele kwaliteit (zoals digiBeta) kan eventueel worden omgezet in een digitaal bestand.

 • de registratie is vastgelegd op een zo hoog mogelijke kwaliteit digitale drager
 • Apple MPEG IMX 625/50 (50mb/s), 720 x 576 (1024 x 576), Millions 16-bit Integer (little Endian), Stereo, 48,000 kHz 
OF:
 • Blackmagic DV, 720 x 576 (1024 x 576) Millions
16-bit Integer (little Endian), Stereo (L R), 48,000 kHz
 • lever een kopie van het masterbestand aan (een video van een uur = 13 GB)

Meer: onze tips voor een goede opslag van een videoregistratie (nieuwe pagina volgt)

Apparatuur online kopen

Op internet zijn veel websites te vinden waarop goede apparatuur wordt aangeboden.

Apparatuur online huren

Wie geen groot budget tot zijn beschikking heeft, kan overwegen om apparatuur te huren in plaats van te kopen. Websites die deze service aanbieden zijn:

Zie ook

Contact

Vragen en/of opmerkingen?

Neem contact op met het Allard Pierson (T) 020 525 8045 / (E) of theatercollectie@uva.nl.

Voor het raadplegen van de theatercollectie, zie Raadplegen.