Column Jacques Klöters oktober 2012

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Column Jacques Klöters oktober 2012

Ik moest vanmorgen denken aan gisteravond toen we in het café twee bedroefde mensen lieten lachen om malle anekdotes. Langzamerhand word ik een café-artiest.

Het meeste succes had het klassieke verhaal over Henk van Buuren. De acteur Johan Ooms vertelde het me ooit en het is een heerlijk verhaal dat je kort kan vertellen of met ellenlange uitweidingen.

Henk van Buuren was een Haagse acteur die in de jaren vijftig bij de Haagse Comedie te zien was. Niet in hele grote rollen, maar meer als Tweede Lansknecht, Vrolijke Herbergier of Mompelend Landvolk. Maar hij was zeer geliefd bij zijn collega’s want hij kon goed kaarten en zijn practical jokes waren befaamd.

Zijn grote toneelvriend was Hans Kaart die een geliefd acteur was maar die ook carrière maakte als operazanger. Het bracht hem zelfs in de Scala van Milaan en in het Londense Covent Garden. Toen hij daar de Don José zong in Carmen (gelegenheid tot klein vocaal intermezzo) ontving hij een briefje met de mededeling: Ik kom je dinsdag bewonderen, aankomst Victoria station 9 uur. Zorg voor entreebewijs en onderdak. Henk van Buuren.

Hans Kaart stapte meteen naar de directie van Covent Garden. Heren er is groot nieuws! Henk van Buuren komt naar Londen! Hoe denkt u dat wij in Den Haag een sir John Guilgud zouden ontvangen of sir Lawrence Olivier? En als ik u nu zeg dat de grote Henk van Buuren ons wil bezoeken, dinsdag aanstaande, wat gaan we er dan aan doen?

Die dinsdagochtend stond het hele operakoor van Covent Garden te blauwbekken op Victoriastation. Daar kwam de trein. Henk van Buuren stond in de open deur en zwaaide met zijn hoed. Hans Kaart dirigeerde het koor dat een welkomstlied zong dat hij op papier had gezet:

Welcome welcome Henk van Buuren, grote cloatsack boorelull...

Van Buuren nam de hulde minzaam in ontvangst en speelde die dag de rol van beroemd acteur in den vreemde.

Bob de Lange en Henk van Buuren (vooraan) in De Herberg, De Haagsche Comedie. Foto Lemaire en Wennink. Joop van der Donk en Henk van Buuren in Platonof, De Haagsche Comedie, Foto's: Lemaire en Wennink/MAI. Collectie TIN.
Links: Bob de Lange en Henk van Buuren (vooraan) in De Herberg, De Haagsche Comedie. Foto Lemaire en Wennink. Rechts: Joop van der Donk en Henk van Buuren in Platonof, De Haagsche Comedie, Foto's: Lemaire en Wennink/MAI. Collectie TIN.

Henk van Buuren en Paul Steenbergen in De koopman van Venetië, De Haagsche Comedie. v.l.n.r. Jan van der Linden, Luc Lutz, Paul Steenbergen, Henk van Buuren in Het geschonden geweten, De Haagsche Comedie. Foto's : Lemaire en Wennink/MAI. Collectie TIN.
Links: Henk van Buuren en Paul Steenbergen in De koopman van Venetië, De Haagsche Comedie. Rechts: v.l.n.r. Jan van der Linden, Luc Lutz, Paul Steenbergen, Henk van Buuren in Het geschonden geweten, De Haagsche Comedie. Foto's : Lemaire en Wennink/MAI. Collectie TIN.

Video

Hans Kaart met Wim Sonneveld in de film "Het wonderlijke leven van Willem Parel", 1955. Bron: Youtube.


Terug naar: Column Jacques Klöters