Basisregels

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Huisregels

Een aantal huisregels als je in de Theaterencyclopedie werkt

 • Probeer de schrijfstijl en layout van de Theaterencyclopedie aan te houden bij het toevoegen en bewerken van informatie.
 • Nieuwe onderwerpen moeten verband houden met de theater(geschiedenis) van Nederland.
 • Gebruik dubbele haken [[ ]] om links tussen wikipagina's aan te brengen; dit zijn interne verwijzingen. Na het opslaan zal de term tussen deze dubbele haken blauw of rood van kleur zijn. Blauw geeft aan dat de link actief is (de pagina met de betreffende term als titel bestaat al). Rood geeft aan dat de link inactief is (de pagina met de betreffende term als titel bestaat nog niet). Controleer bij twijfel de spelling van de term tussen haakjes. NB: Wikilinks zijn hoofdlettergevoelig!.
 • Het publiceren of uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de rechthebbende is niet toegestaan.
 • Houd rekening met andere gebruikers. Liever overleg (ook met de redactie) dan elkaar voor de voeten lopen. Maak eventueel gebruik van de overlegpagina's (via de knop overleg bovenaan de pagina) of neem contact op met de redactie. Vergeet niet het bericht te signeren door middel van vier tildes (~) waarmee automatisch gebruikersnaam en datum verschijnen.
 • Wees objectief en vermijd eigen meningen. Bij het beschrijven van een verschil van mening is het belangrijk om het standpunt van alle partijen mee te nemen.

Wees niet bang

 • om fouten te maken bij het bewerken of aanmaken van een pagina. Iedereen maakt fouten. In de wiki zijn fouten goed te herstellen en de redactie en overige gebruikers zullen hierbij helpen. Het belangrijkste is dat informatie wordt toegevoegd, dus aarzel nooit een zinvolle bijdrage te leveren.
 • om informatie toe te voegen aan een bestaande pagina of correcties uit te voeren. Wikipagina's zijn er juist voor bedoeld om uitgebreid of gecorrigeerd te worden.
 • Schroom niet een nieuwe pagina aan te maken met weinig informatie erop. De wikiredactie houdt nieuwe aanvullingen in de gaten en kan desgewenst aanvullen.
 • De redactie van de theaterencyclopedie nodigt graag makers uit om informatie over zichzelf' , een (rechtenvrije!) foto van zichzelf of een eigen productie toe te voegen. De beoordeelt geloofwaardigheid en formulering en pas dit waar nodig aan.
 • Trek niet te snel conclusies over (de werkwijze van) de Theaterencyclopedie. De wiki is in ontwikkeling en pretendeert nimmer compleet of feilloos te zijn.

Probeer de volgende fouten te vermijden

 • Geen copy-paste acties. Zonder toestemming het werk van een ander overnemen heet plagiaat en is onwettig. De redactie van de Theaterencyclopedie zal bij twijfel over de authenticiteit of herkomst van toegevoegde tekst of afbeeldingen de toegevoegde content verwijderen.
 • De Theaterencyclopedie en Wikipedia zijn niet hetzelfde. In tegenstelling tot Wikipedia beschrijft de Theaterencyclopedie enkel de theater- en dansgeschiedenis van Nederland. In biografieën van makers ligt de nadruk op de theatercarrière van de betreffende persoon.
 • Vermijd een bewerkingsoorlog. Een verschil van mening over een (feitje in een) artikel kan voorkomen, maar hoeft niet te ontaarden in een constante strijd om elkaars input te bewerken. Gebruik de overlegpagina van de betreffende pagina of van de gebruiker waarmee het conflict is ontstaan om te overleggen. De redactie zal de betreffende pagina bij aanhoudend conflict blokkeren en eventueel gebruikers die in conflict blijven blokkeren.

Wat hoort niet thuis in de Theaterencyclopedie wiki

 • Discussies en chatsessies

Het uitwisselen van ideeën en ander overleg mag enkel op de overlegpagina's.

 • Irrelevante onderwerpen

Voor alle onderwerpen buiten theater- en dansgeschiedenis van Nederland verwijzen we naar [Wikipedia].

 • Wetenschappelijke verhandelingen

De Theaterencyclopedie streeft naar nauwkeurige en uitvoerige informatie, in teksten die toegankelijk zijn voor iedereen. Gebruikte termen moeten zoveel mogelijk worden uitgelegd, hetzij kort op dezelfde pagina, hetzij uitvoeriger op een aparte pagina verbonden via wikilink. Natuurlijk mag er via een externe link doorverwezen worden naar een wetenschappelijke verhandeling elders op het internet, mits relevant.

 • Meningen

De redactie streeft ernaar de Theaterencyclopedie zo objectief mogelijk te houden. Persoonlijke meningen worden niet geaccepteerd. Relevante opvattingen van groepen, partijen of individuen mogen wel vermeld worden, maar moeten vergezeld gaan van een bronvermelding. Als een conflictsituatie wordt beschreven, moeten de opvattingen/meningen van alle partijen worden weergegeven.

 • Irrelevante of persoonlijke content

De Theaterencyclopedie is geen gratis webruimte waar iedere gebruiker zijn eigen profiel of bestanden op mag zetten. Gebruikers worden verzocht alleen bestanden te uploaden als deze direct toepasbaar zijn in de wiki. De gebruikerspagina's mogen persoonlijke informatie bevatten mits het bijdraagt aan de wiki of verstandhouding tussen de gebruikers.

 • Weblinks naar irrelevante websites

De Theaterencyclopedie gebruikt externe links enkel voor verwijzing naar websites met aanvullende informatie (bijvoorbeeld een wetenschappelijke verhandeling) of naar officiële websites van personen of producties die in de wiki beschreven worden.

 • Verzoeken

Het is niet de bedoeling om op de Theaterencyclopedie naar informatie over een onderwerp te vragen. Eventuele vragen naar informatie wat (nog) niet terug te vinden is op de wiki kunnen gemaild worden naar de redactie Mail.

 • Informatie van commerciële aard

In de Theaterencyclopedie mogen geen wervende teksten worden geplaatst met de bedoeling een product of idee te verkopen. Ook mogen er geen externe links worden geplaatst naar websites waarop enkel producten worden verkocht. In tegenstelling tot Wikipedia is het in de Theaterencyclopedie toegestaan voor personen om informatie over zichzelf en hun eigen werk toe te voegen. Het is echter wel de bedoeling dat teksten zo neutraal mogelijk worden geschreven. De redactie waakt over de betrouwbaarheid en de relevantie van de toegevoegde informatie en zal ongepaste teksten verwijderen.

 • Nieuws

Hoewel actualiteit wordt nagestreefd is actualiteit geen doel op zich. Voor het laatste nieuws op het gebied van theater in Nederland zijn er genoeg andere bronnen op internet.

Anoniem bewerken

Het is mogelijk om de Theaterencyclopedie ''anoniem'' te bekijken, zonder dat een geregistreerd account heeft. Om de Theaterencyclopedie te bewerken is een geregistreerde account benodigd. Uw echte naam en/of e-mailadres moet daarvoor bij de redactie bekend zijn, maar uw gebruikersnaam kan een pseudoniem zijn.
Terug naar Meest gestelde vragen.