De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Artistiek beleid

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


De wijze waarop een Artistiek leider of Directeur zorgt dat de uitstraling, de programmering en de artistieke producten van de organisatie passen binnen de doelstelling en de wijze waarop hij daartoe de juiste medewerkers kiest en hen inspireert, noemt men het artistiek beleid. Daarbij is ook van belang dat hij dat expliciet en begrijpbaar maakt, niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor de maatschappelijk omgeving waarin de organisatie opereert.

In de (podium-)kunsten kan het artistiek beleid overigens nooit los gezien worden van het zakelijk beleid. De artistiek leider zal daarom zijn beleid moeten formuleren in samenhang daarmee, of wanneer hij zelf, bijvoorbeeld als Algemeen directeur of Intendant, daarvoor verantwoordelijk is, beide soorten beleid met elkaar moeten combineren.

Het formuleren en uitvoeren van het artistiek beleid is voorts een aspect van wat met een Engels woord management wordt genoemd.

Voor een overzicht van begrippen mbt artistiek beleid, zie: Categorie:Artistiek beleid