Arbeidsvoorwaarden

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


De voorwaarden, afspraken of regels waaronder werk wordt verricht, voor aanstelling, ontslag en bijvoorbeeld met betrekking tot betaling, werktijden, vakantiedagen etc, noemt men arbeidsvoorwaarden. Deze kunnen tussen een werkgever en een werknemer vrij over allerlei soorten zaken en op allerlei manieren tot stand komen en al dan niet schriftelijk vastgelegd worden, zolang deze binnen de kaders van de geldende arbeidswetgeving blijven. Arbeidsvoorwaarden zijn zo in principe individuele overeenkomsten tussen twee partijen.

Echter belangenorganisaties en werknemersorganisaties zijn gaan bepleiten dat de structuren van arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers gelijk worden gemaakt. Inmiddels is het vrij gebruikelijk in de podiumkunsten dat bepaalde groepen werknemers in bepaalde disciplines aangesteld worden op arbeidsvoorwaarden die collectief zijn afgesproken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties; men spreekt dan van Collectieve Arbeids-Overeenkomst, afgekort CAO of Cao.


Zie verder: Categorie:Arbeidsvoorwaarden