De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Zakelijk leider

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


In de Theaterwereld heeft een Zakelijk leider of ook wel Zakelijk directeur doorgaans het laatste woord ten aanzien van de financiën of wel het zakelijk beleid van de betreffende organisatie in de Podiumkunsten. Deze functionaris wordt aangesteld naast een Artistiek leider (of Artistiek directeur).

Het zakelijk beleid bepaalt waar de noodzakelijke inkomsten vandaan komen en hoe deze binnen de organisatie worden besteed. Het betekent ook dat deze functionaris de financiële kaders vaststelt waarbinnen het Artistiek beleid zich mag ontwikkelen. De Zakelijk leider of Zakelijk Directeur draagt verder zorg voor de personele en materiële structuur van de organisatie, waaronder bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden en huisvesting vallen. Een Zakelijk leider kan echter nooit autonoom over al deze zaken beslissen en zal op alle punten nauw moeten samenwerken met de Artistiek leider om de inhoudelijke (artistieke) doelen van de organisatie te kunnen realiseren. Men zegt wel dat zij gezamenlijk complementair eindverantwoordelijk zijn voor het totale beleid van de betreffende organisatie.

Zie ook: Organisatie en leiderschap in de Podiumkunsten

Voor een overzicht zie Categorie:Zakelijk leider