Tips

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Tips voor aanvullen van informatie

Fijn en alvast veel dank dat je een bijdrage wilt leveren aan deze encyclopedie en zo zorgt dat jouw aandeel in het veelkleurige en veelvormige Nederlandse theaterlandschap ook in de toekomst niet vergeten wordt.

Wellicht ten overvloede een aantal tips die je daarbij kunnen helpen, zodat ook andere gebruikers van deze encyclopedie, die wellicht minder thuis zijn in het onderwerp waarover je schrijft, toch kunnen begrijpen wat er geschreven staat.

Pagina van een persoon

Schrijf je over een persoon, dan is belangrijk ook te vermelden:

 • wie de leermeesters waren en/of wat belangrijke opleidings- mijlpalen in het verleden zijn geweest
 • welke jaartallen een rol hebben gespeeld in iemands ontwikkeling: vooral ook in welke jaren diegene verbonden was aan welke gezelschappen/instituties
 • wat iemands (familie-) verbanden zijn/waren in de theaterwereld (in brede zin).

Pagina van een gezelschap

Schrijf je over een gezelschap, dan is belangrijk ook te vermelden:

 • van waaruit en hoe het huidige gezelschap kon ontstaan
 • wie daarbij ook in het verleden belangrijke spelers waren
 • welke jaartallen een rol hebben gespeeld in die ontwikkeling

Pagina van producent of theaterbureau

Schrijf je over een producent/theaterbureau, dan is belangrijk ook te vermelden:

 • hoe en in welke jaren de onderneming is ontstaan
 • welke ‘markten’ in de nationale en/of internationale theaterwereld de werkgebieden van de onderneming zijn
 • wie in de ontwikkeling bepalende personen waren

Pagina van een theater

Schrijf je over een theaterlocatie, dan is belangrijk ook te vermelden:

 • wat de oorsprong daarvan is en welke instanties/overheden daarbij bepalend waren
 • wat belangrijke jaartallen waren: de opening, verbouwingen en essentiële veranderingen in de bespeling
 • wie in die ontwikkelingen bepalende ‘leiders’ waren

In het algemeen

Natuurlijk is het ‘hier en nu’ waarmee je je als persoon, gezelschap, producent, theatergebouw etc. profileert, belangrijk. Een encyclopedie zal echter vele toekomstige gebruikers willen bedienen, voor wie de huidige situatie verleden tijd zal zijn geworden. Dankzij de encyclopedie krijgen zij een beeld van jouw plek in de theatergeschiedenis. Uiteraard is de encyclopedie ook een geheugen voor degenen die vooral terug willen kijken en herinneren.

Voor het ‘hier en nu’ voegen we in ieder geval een link toe naar je website (of mogelijk een andere pagina op het web), die vooral ook voor de actualiteit bedoeld is. Je eigen website illustreert immers waarschijnlijk beter wie, wat en waar je nu bent.

Terug naar: Hoe kan ik meeschrijven aan de Theaterencyclopedie?