De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Tips

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Tips voor aanvullen van informatie

Fijn en alvast veel dank dat je een bijdrage wilt leveren aan deze encyclopedie en zo zorgt dat jouw aandeel in het veelkleurige en veelvormige Nederlandsche theaterlandschap ook in de toekomst niet vergeten wordt.

Wellicht ten overvloede een aantal tips wat daar bij belangrijk is te vermelden, zodat ook gebruikers van deze encyclopedie die wat verder van jouw specifieke plek in onze theaterwereld verwijdert zijn, toch kunnen begrijpen wie je bent en hoe je gekomen bent waar je nu bent.

Persoonspagina

Ben je een persoon dan is belangrijk ook te vermelden:

 • wie je leermeesters waren en/of wat belangrijke opleidings- mijlpalen in het verleden zijn geweest
 • welke jaartallen een rol hebben gespeeld in je ontwikkeling: vooral ook in welke jaren je verbonden was aan welke gezelschappen/instituties
 • wat je (familie-) verbanden zijn/waren in de theaterwereld (in brede zin).

Pagina van een gezelschap

Ben je een gezelschap dan is belangrijk ook te vermelden:

 • van waaruit en hoe het huidige gezelschap kon ontstaan
 • wie daarbij ook in het verleden belangrijke spelers waren
 • welke jaartallen een rol hebben gespeeld in die ontwikkeling

Pagina van producent of theaterbureau

Ben je een producent/theaterbureau dan is belangrijk ook te vermelden:

 • hoe en in welke jaren de onderneming is ontstaan
 • welke ‘markten’ in de nationale en/of internationale theaterwereld de werkgebieden van de onderneming zijn
 • wie in de ontwikkeling bepalende personen waren

Pagina van een theater

Ben je een theaterlocatie dan is belangrijk ook te vermelden:

 • wat de oorsprong daarvan is en welke instanties/overheden daarbij bepalend waren
 • wat belangrijke jaartallen waren: de opening, verbouwingen en essentiële veranderingen in de bespeling.
 • wie in die ontwikkelingen bepalende ‘leiders’ waren

In het algemeen

Natuurlijk is het ‘hier en nu’ waarmee je je als persoon, gezelschap, producent, theatergebouw etc. profileert, belangrijk. Een encyclopedie zal echter vele toekomstige gebruikers willen bedienen, voor wie de huidige situatie verleden tijd zal zijn geworden, maar die dankzij de encyclopedie een beeld krijgen van je plek in de theatergeschiedenis. Uiteraard is de encyclopedie ook een geheugen voor degenen die vooral terug willen kijken en herinneren.

Voor het ‘hier en nu’ voegen we in ieder geval een link toe naar je website, of mogelijk een andere pagina op het web, die vooral ook bedoeld is voor de actualiteit en waarmee veel beter geïllustreerd kan worden wie, wat en waar je nu bent dan een Theaterencyclopedie ooit zal kunnen.

Terug naar: Hoe kan ik meeschrijven aan de Theaterencyclopedie?