De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Theaterdirectie

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Een naam voor de algemene leiding van een organisatie in de theaterwereld. In Nederland betekent dat meestal de leiding van een theatergebouw, aangezien theatergezelschappen meestal ondergebracht zijn in een aparte organisatie en men het orgaan van directie dan eerder aanduidt met de term gezelschapsdirectie of gezelschapsleiding.

De term theaterdirectie lijkt aan te geven dat meerdere personen gezamenlijk de directie vormen. Vaak echter bestaat de directie formeel slechts uit één persoon, die dan aangeduid wordt met de naam theaterdirecteur of simpel directeur en die zich laat bijstaan door diverse specialisten, aan wie delen van de taken van een directie zijn gedelegeerd en/of plaatsvervangers. Een aantal van deze personen of allen worden dan vaak mede begrepen in het woord theaterdirectie.

Zie verder ook: Organisatie: Organisaties en leiderschap in de Podiumkunsten.

Voor een overzicht van personen die aangeduid worden met de term theaterdirectie, zie: Categorie:Theaterdirectie