De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Theateradviseur

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Diverse personen die werkzaam zijn in de wereld van de podiumkunsten en live-entertainment, worden aangeduid met de term theateradviseur of ook wel alleen als adviseur. Veel van deze personen adviseren bij de aankoop van meestal technisch geavanceerde apparatuur of installaties die nodig zijn voor theatervoorstellingen, podiumpresentaties en bij de bouw van theatergebouwen. Doordat zij veel kennis hebben t.a.v. hun eigen producten, meestal een voorkeur hebben voor bepaalde werkwijzen, wel goed kijken naar producten van anderen maar veel ervaringen hebben in projecten van hun klanten, kunnen zij vaak wel bruikbare adviezen geven, waarbij hun eigen producten meestal als eerste worden aanbevolen. Door de aanduiding adviseur aan te vullen met het woord theater, geeft men aan vooral in theaterprojecten ervaring te hebben en met een naam van een technologie of werkwijze erbij, maakt men dan duidelijk waar men specialist in is.

Andere adviseurs gaan niet uit van producten maar adviseren t.a.v. de processen, die nodig zijn om nieuwe theaterprojecten en -gebouwen te realiseren. Vaak gaat het dan in eerste instantie om de podiumtechnologie en zal men zich theater-technisch adviseur noemen. Aangezien een goede invulling van de podiumtechnologie echter niet los gezien kan worden van de het functioneren van een theater als geheel, inclusief programmering, personeel, publieksaspecten etc. zal een goede theateradviseur dan ook al deze aspecten in zijn advies betrekken ook al heeft hij een opdracht om slechts t.a.v. een van aspecten te adviseren.

Tenslotte zijn er ook adviseurs die zich vooral richten op bestuurlijke besluitvormingsprocessen die voorafgaan aan een nieuw project of gebouw. In dit proces spelen politiek en financiën en grote rol om tot keuzes te komen t.a.v. het soort en omvang van een project of gebouw en komen in grote lijnen veel van de aspecten aan de orde, waarover de eerder genoemde theateradviseur adviseert.

Voor een overzicht van personen die aangeduid worden als theateradviseur: zie: Categorie:Theateradviseur