De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

TheaterEncyclopedie: Bronverwijzing

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

WERK IN UITVOERING - BEGINNETJE

Citeren en verwijzen naar bronnen

Om de informatie in de TheaterEncyclopedie betrouwbaar en verantwoord te houden, is er een wetenschappelijk verantwoord beleid voor het citeren en verwijzen naar andere bronnen.

<<nader in te vullen>>

TheaterEncyclopedie als bron gebruiken

De TheaterEncyclopedie bevat informatie die als (secundaire of tertiaire) bron gebruikt kan worden voor andere publicaties.

TheaterEncyclopedie als bron voor Wikipedia-artikelen

In overleg met diverse Wikipedianen is gekeken naar de bruikbaarheid van de TheaterEncyclopedie als bron voor Wikipedia. Dit heeft de volgende aandachtspunten opgeleverd bij de beschikbare brongegevens:

  1. De gegevens in de "infoboxen" (secundaire bron; deze zijn rechtstreek afkomstig uit de productiedatabase). Bij twijfel: het betreft hier de sjablonen "Productie", Producent", "Persoon" en "Locatie" (zie de brontekst). Binnenkort wordt een nieuwe vormgeving geïmplementeerd en zijn deze infoboxen beter herkenbaar.
  2. De overzichten, zoals categorieën en lijsten, die zij gebaseerd op deze sjablonen/gegevens. De TE is een Semantische wiki, en er is dus de mogelijkheid om de gestructureerde gegevens op basis van een query in lijsten en tabellen etc. te presenteren (zie ook opmerking hieronder!).
  3. De overige informatie (tertiaire bron of verder afgeleide informatie), waarbij Wikipedia niet als bron is vermeld (bronvermelding wordt namelijk consequent bijgehouden).

NB: Verder is het niet gewenst is de query-pagina's zelf (dit zijn pagina's in de naamruimte "speciaal:") als bronverwijzing te gebruiken, omdat deze voor ongeoefende gebruiker erg moeilijk te doorgronden zijn.

<<nader aan te vullen>>

Zie ook