De TheaterEncyclopedie is vernieuwd!

Spel

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Toneel(spel) is een theatervorm waarbij personen, voor een publiek een spel opvoeren. Hierbij spelen zij al dan niet een personage (acteren). Hierbij wordt door middel van dialogen of een monoloog het verhaal verteld.

Eén van de dingen die Aristoteles meldde om een toneelstuk te definiëren was: "Een toneelstuk is een nabootsing van een handeling en niet de handeling zelf." Aan de hand hiervan is goed te duiden wanneer iets theater (toneel) is en wanneer niet.