Special effects

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


In de wereld van de podiumkunsten wordt wel de uit het Engels overgnomen term special effects gebruikt, wanneer het gaat om effecten die apparatuur, materialen of een instrumentarium nodig maken, die men doorgaans niet bij de hand heeft en die speciaal van elders betrokken moeten worden.

Onder het begrip special effects, kan in de praktijk alles begrepen worden wat onder effecten in het algemeen ressorteert, maar meestal gaat het om zaken als vuur, vuurwerk, explosies, simulaties van instortingen, aardbevingen en andere natuurrampen, die mogelijk gevaren voor publiek en optredenden met zich meebrengen en waarvoor soms speciale vergunningen van lokale overheden noodzakelijk zijn. Voor het verkrijgen van vergunningen is meestal een voorwaarde dat de effecten geïnstalleerd en bediend worden door specialisten die beschikken over een of andere vorm van certificering ten aanzien van de producten en systemen die gebruikt gaan worden.

De term wordt ook gebruikt in de film, betekent daar het manipuleren van de te filmen objecten, personen en situaties met allerlei kunstgrepen en technische of digitale hulpmiddelen zodanig dat deze op het uiteindelijke filmbeeld als een natuurlijke werkelijkheid overkomen en is synoniem met het in die wereld ook gebruikte begrip trucage.