Liedteksten

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Definitie voor de productiepagina's

In de Theaterencyclopedie wordt bij de registratie van de betrokkenen bij de totstandkoming van een voorstelling de term Liedteksten gebruikt om de persoon aan te duiden die teksten voor een voorstelling heeft geschreven, die bedoeld zijn om gezongen te worden.
De term wordt vooral gebruikt bij muziektheater-, musical- en kleinkunstvoorstellingen en worden dan ook wel songteksten of lyrics genoemd.
Liedteksten wordt vooral gebruikt als er in de voorstelling een duidelijk onderscheid te maken is tussen gesproken en gezongen teksten. Bij een voorstelling die slechts enkel bestaat uit gezongen teksten, zoals een doorgecomponeerde musical, wordt de schrijver veelal bij auteur ingevuld, in plaats van liedteksten.
Bij opera's kan het voorkomen dat de librettist bij Liedteksten is ingevuld, terwijl deze ook verantwoordelijk is voor de dialogen tussen de aria's.

Achtergrond

Er zijn drie kenmerken die de liedtekst onderscheiden van andere teksten:

  • De vorm, die gewoonlijk strofisch is. Op basis van de strofevorm worden twee soorten liederen onderscheiden: het strofische lied en het coupletlied (waarin couplet en refrein elkaar afwisselen).
  • De bijhorende melodie bijvoorbeeld door middel van een wijsaanduiding of muzieknotatie
  • De context, bijvoorbeeld doordat de tekst is opgenomen in een liedboek of doordat een historische bron meldt dat de tekst werd gezongen.


Er zij drie soorten schrijvers van liedteksten:

  • Een liedtekst kan worden geschreven door een tekstschrijver, die enkel de rijmende tekst schrijft en niet de melodie.
  • Een liedtekst kan ook worden geschreven door een liedschrijver, die zowel liedtekst als bijbehorende melodie schrijft.
  • Ook kan de uitvoerende artiest, muzikant of zanger de tekst zelf schrijven, al of niet tegelijk met de muziek. In het Engels spreekt men dan van singer-songwriter.


Zie verder Wikipedia